Bloggar > Majjens blogg

Majjens blogg

Djupdalshöjden och Eskils koja Placerad på karta

Förra helgen var vi ute en tur i den norra delen av Örebro län för att leta vindskydd i några av de naturreservat som finns i trakten: Djupdalshöjden, Ljustjärnsskogen, Kaljoxadalen och Nittälvsbrännan.

Nittälven är ju ett känt paddelvatten som jag transporterat mig nedströms nästa 10 gånger. Två gånger tillsammans med mina söner när de var i 10-årsåldern och resten tillsammans med olika klasser jag haft. Startplats har varit Uvbergsbron och avslut någon stans i Salbosjön eller Ljusnarn. Nu är det ganska många år sedan jag var där och det visade sig att det hänt en hel del när det gäller tillgång till övernattningsmöjligheter sedan det bildats naturreservat i området.

Ljustjärnsskogen och Djupdalshöjden ligger inte längs Nittälven utan några km österut. Skyddet vid Ljustjärnen är närmast att räkna som ett rastskydd och erbjuder inga övernattningsmöjligheter, men Djupdalshöjden överraskade.

På länsstyrelsens hemsida kan man hitta mycket bra information om de olika naturreservaten i länet, bl a tydliga kartor. När det gäller Djupdals-höjden var dock informationen betydligt mer knapphändig - ingen karta och inga bilder. Man får reda på att här finns länets högsta punkt samt att skogen är mycket gammal. Här växer en del intressanta vedlevande svampar och lavar. Sist i informationen finns ett par punkter om vad som är förbjudet att göra i reservatet. Jag citerar den sista punkten:

"Köra skoter.  Det ska dock vara tillåtet att köra snöskoter från reservatets norra gräns fram till den rastkoja som står på krönet av berget Dupdalshöjden i reservatets norra del."

Rastkoja? Det måste undersökas.

Det var sannerligen inte lätt att ta sig fram till reservatet. De avslutande kilometrarna på sönderkörda skogsbilvägar satt jag med hjärtat i halsgropen flera gånger när Livskamraten balanserade vår bil mellan de djupa timmerbilsspåren. Till sist kom vi ändå fram till en vändplan i reservatets östra utkant. Och se! Där fanns några målade ringar runt träden som markerade en stig. Alldeles nygjort.

Efter en promenad på ungefär 1 km kom vi fram till denna nybyggda stuga.

Här fanns ett mycket stort vedförråd (stugan till vänster) och ett nybyggt dass. Stugan innehåller två rum. Det ena är ett sovrum med fyra sovplatser (2 våningssängar) och det andra var utrustat med bord, bänkar och kamin. Bänkarna var så breda att ytterligare fyra personer skulle kunna övernatta där.

Nu var det bara ett problem... Stugan var låst! Ovanstående besiktning av interiören är gjord genom två fönster.

Så fort jag kom hem skickade jag ett mejl till länsstyrelsen, och dagen efter fick jag följande svar:

Stugan är ej färdig att användas för övernattningar. Så snart den är inredd, besiktad och eldstaden är godkänd, kommer den att finnas till förfogande för övernattning och som raststuga för besökare i reservatet. Det kommer då även att finnas information om vad som gäller vid övernattning och nyttjande av stugan. Arbeten med leder och byggnader i naturreservatet beräknas bli klara under 2012. Då kommer även informationsskyltar och kartor att finnas vid entrén och i reservatet, samt en folder för nedladdning på länsstyrelsens hemsida.

Jag fick också reda på att det inte var "rastkojan" jag varit vid. Ytterligare längre norrut finns den och dessutom finns det ett vindskydd i den västra delen av reservatet. Hit finns alltså anledning att återkomma.

Kaljoxadalen och Nittälvsbrännan är två naturreservat som gränsar till varandra och ligger på båda sidor om Nittälven. Man har där skapat ett ganska omfattande stignät och byggt en hel del rastskydd. Ett av dem - det som ligger vid den sydligaste spetsen av Komoramossen - har ett plankgolv och erbjuder därmed övernattningsmöjligheter för två personer, men de övriga - Nittälvsbrännan, Märrjärvi och Petter-Nilsberget - erbjuder endast rastskydd. (Petter-Nilsberget bjuder däremot på en mycket vacker utsikt och spännande natur i övrigt.)

I ett kommande blogginlägg tänker jag presentera alla vindskydd längs Nittälven, men jag kan inte avhålla mig från att redan nu presentera en övernattningsmöjlighet som är SÅÅÅ inbjudande - Eskils koja!

Stugan är 3-4 m i kvadrat och 3-4 personer kan övernatta där. Den har en ny eldstad inomhus och en eldstad med fyra bänkar runt utomhus. Här finns vedförråd med yxa, såg,  huggkubb och sågbock. Dessutom finns ett fräscht dass.

Stugan ligger högt med Nittälven precis nedanför en brant slänt.

Ett stort problem dock: Om man laddar ner beskrivningen över Nittälvens kanotled (ni hittar den som pdf-fil här) så visar pilen till Eskils koja helt fel. Pilen pekar i själva verket på rastskyddet i Nittälvsbrännan. Eskils koja ligger på Nittälvens västra strand, cirka 700 m norr om vindskyddet vid Dansarbacken.

Länsstyrelsens karta över Kaljoxadalens naturreservat placerar kojan på någorlunda rätt ställe. En pdf-fil kan hämtas i högra spalten.

Positioneringen gäller stugan i Djupdalshöjden.

Postat 2011-10-22 10:48 | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera

Arkiv

Kategorier

Etiketter

Länkar

Logga in

Tips!