Om Utsidan > Informationspolicy

Informationspolicy

De personuppgifter du anger vid medlemsregistrering kommer att lagras i vårt dataregister, tillsammans med de bilder och texter du laddar upp och skriver in. Vi lagrar även statistik och de trafikloggar som uppkommer då du använder Utsidan.

Att samtycka till detta innebär bara att vi på Utsidan har ditt godkännande till detta, något som PuL kräver (läs mer om PuL via länken nedan).

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Ett medlemskap på Utsidan förlängs automatiskt varje år, och så även lagring av personuppgifter - vill du avsluta medlemskap och ta bort uppgifterna så kontakta Utsidan.

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part om du själv inte godkänt detta

Sitewell AB
Stora Nygatan 5
111 27 Stockholm

Kontakta Utsidan om du fortfarande har frågor.
Frågor och svar om PuL

 

Logga in

Tips!