Personuppgiftspolicy

Från den 25 maj 2018 ersätter Dataskyddsförordningen (GDPR) den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Vi har här utökat och förtydligat vår text för att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter, när du besöker Utsidan, använder Utsidans tjänster och registrerar dig på olika sätt.

Vem som ansvarar för dina personuppgifter

När du är registrerad medlem på Utsidan eller använder vår webbplats oinloggad är det företaget Utsidan Media AB (559424-0268) som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

Vad samlar vi in och varför?

Besök på webbplatsen

Besöks- och trafikdata

När du besöker Utsidan inhämtar, lagrar och använder vi besöks- och trafikdata. Exempel på sådana uppgifter är din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare.

Vi använder inte detta data för att profilera eller spåra dig som individ, bara för aggregerad statistik. IP-adresser anonymiseras dessutom när de skickas till Google Analytics (för statistik/trafikmätning).

Laglig grund till detta är intresseavvägning; vi behöver kunna mäta hur många som besöker vår webbplats, och för att förbättra prestanda och säkerhet för besökaren.

Profilering och riktad annonsering

Vi använder också s.k. automatiserade beslut via profilering i syfte att leverera mer relevanta annonser för dig som besökare. Detta görs med s.k tredjepartscookies.

Laglig grund till detta är intresseavvägning;  webbplatsen finansieras helt av annonser, och är gratis att nyttja för besökaren

Medlemskap

När du registrerar dig som medlem på Utsidan ber vi dig om namn, epostadress och ett användarnamn samt lösenord. Ditt lösenord krypteras och lagras aldrig i klartext.

Laglig grund till detta är samtycke, som ges då du registrerar dig.

Om du inte vill ge samtycke till att vi behandlar dessa personuppgifter kan du inte registrera dig som medlem på Utsidan, men kan ändå läsa det mesta av vårt innehåll som oinloggad besökare.

Tidigare medlem?

Är du redan tidigare medlem på Utsidan har du redan givit samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen (GDPR) förtydligar, utökar och ersätter nu den lagen.  Dina rättigheter och våra skyldigheter ökar, men vi har inte i något avseende förändrat hur vi behandlar dina personuppgifter, så något ytterligare samtycke behövs ej.

Extra uppgifter i din profil

Som medlem kan du sedan mata in fler personuppgifter, men detta är frivilligt. Det kan vara uppgifter såsom hemlän, geografisk position, porträtt, länkar till sociala medier och hemsida. Syftet med dem är att utöka den beskrivning av dig själv som andra kan se på din profilsida, för att de skall lära känna dig mer.

Vi behandlar dessa uppgifter på samma sätt som grunduppgifterna ovan. Har du angivit dina intressen, kön och/eller ålder använder vi dessa för statistik över våra medlemmar.

Bidra med innehåll

Du kan också dela med dig av text, bilder och geodata genom uppladdning, bloggning, kommentering och deltagande i forum. Att göra så är helt frivilligt, du väljer själv om och vad du delar.  Du ansvarar själv för det innehåll du delar då (se Dina skyldigheter).

Nyhetsbrev ingår i medlemskapet

Som medlem får man ett periodiskt medlemsbrev, som man enkelt kan tacka nej till genom att följa länk i slutet av brevet eller gå in via fliken Utskick på ens profilredigeringssida.

Beställning

Om du beställer något från Utsidans butik ber vi dig även om adress för leverans och betalning. Vi använder Payer för betalningshantering, som då lagrar samma uppgifter i sitt system. Om du beställer mot faktura lagras även ditt personnummer hos Payer.

Rättslig grund till detta är avtal med den registrerade (köpet) och rättslig förpliktelse (bokföringslagen).

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Har du registrerat medlemskap är det ett löpande medlemskap som du själv kan avsluta när som helst.

Om du inte avregistrerat dig för nyhetsbrevet och din epostadress börjar "studsa", dvs nyhetsbrevet kommer tillbaka till oss, tolkar vi detta som att du inte längre är aktiv medlem och kommer då anonymisera ditt konto efter 1 år.

Anonymisering betyder att vi raderar alla personuppgifter från ditt medlemskap, och ersätter t.ex namnet med "(Fd medlem)" som inte kan knytas till dig längre. Detta för att inte tidigare forumdiskussioner, som även andra deltagit i, skall få hål eller försvinna helt. Har du själv delat egna eller andras personuppgifter i löpande text så meddela oss vilka så kan vi ta bort dessa

Har du beställt något från butiken lagrar vi de personuppgifter som behövs för bokföringen i upp till 7 år.

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis analys och statistik, distribution, betalningshantering eller andra tjänster som ingår i Utsidan. Exempel på sådana tjänster är Google Analytics för besökstatistik, Google DFP för annonsvisning, Facebook (om du själv kopplat ditt medlemskap för inloggning) och Payer (betalningshantering).  All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om.

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part för fristående behandling; delning sker endast med leverantörer av tjänster och funktioner som finns kopplade till utsidan.se

Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området. Om så görs är det enbart till företag som anslutit sig till Privacy Shield.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen.
Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter.

Dina skyldigheter

Tänk på att även du själv har ett ansvar att efterlyda lagen om du publicerar andras personuppgifter öppet i t.ex en bloggtext, foruminlägg eller bild. Du måste då ha samtycke till detta från personen, om det inte är för konstnärligt eller journalistiskt ändamål. Du ansvarar själv för innehållet i material som du laddar upp och publicerar på webbplatsen, om inte vi beställt det av dig.

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta oss via länken i sidfoten om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan när som helst avstå från att ta emot nyhetsbrev och annan kommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post som vi skickar dig. Det går även bra att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Utsidan Media AB
c/o Impact Hub
Jakobsbergsgatan 22
111 44 Stockholm


Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen


Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som kund eller medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och hur de behandlas.

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga att behålla, exempelvis om lagen kräver att vi lagrar uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Återkalla samtycke:  Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. På Utsidan betyder detta att du när som helst kan avsluta ditt medlemskap och få kontot anonymiserat.

Invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Invändning mot direkt marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring.  Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har också rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.