Upphovsrätt & ansvar

Innehållet på www.utsidan.se (Utsidan) omfattas av den svenska upphovsrättslagstiftningen. Utsidan är avsedd att läsas i Sverige och ska bedömas enligt svensk lagstiftning. 

Copyrightsymbolen på Utsidans alla sidor innebär att design och struktur ägs av Utsidan och inte får kopieras eller användas utan tillstånd. Upphovsrätten till texter och bilder innehas av respektive fotograf och skribent. Innehåll och utformning får inte användas, lagras eller skickas i någon form utan tillstånd.

Utsidan har, om inte annat avtalats, en icke-exklusiv, ej tidsbegränsad rätt att utan särskild ersättning publicera text, bilder och annan information som lagts in av medlemmar, på webbplatsen utsidan.se och dess underdomäner. Utsidan har även rätt att publicera skärmdumpar och dylikt i andra media, för att illustrera webbplatsen för marknadsföringsändamål  

För funktioner där medlemmar och läsare själv publicerar text eller bild på Utsidan gäller att varje avsändare ansvarar för innehållet. Materialet får inte vara kränkande, utgöra hets mot folkgrupp, vara rasistiska, visa straffbara skildringar eller göra intrång på andras upphovsrätt. 

Publiceringstiden av text och bild på Utsidan är obegränsad, om inte annat avtalats. 

Utsidan ansvarar inte för innehåll på webbplatser som Utsidan länkar till eller informerar om eller för tjänster och produkter som tillhandahålls av någon annan än Utsidan. 

Utsidan ansvarar inte för några förluster, skador eller utgifter som kan uppkomma i samband med eller som ett resultat av användandet av Utsidan eller webbplatser som Utsidan länkar till eller informerar om eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftstörningar.

 


Sova ute en natt i månaden

Anna och Anna har hittat det bästa ”lifehacket” någonsin – och upptäckt många naturreservat i sömnen.