Bloggar > Majjens blogg

Majjens blogg

Flaskpost Placerad på karta

Årets kajaktur i Fjällbacka skärgård innehöll ett nytt moment: Flaskpost!

På morgonen hade vi lämnat paradisön Dannemarken och börjat leta oss norrut. Färden ledde genom Hamburgsundskanalen. När vi kom ut från den norra mynningen var vi sugna på lunch och började se oss omkring edfter en lämplig plats. Denna lämpliga plats råkade ligga på Brattös östra sida. En vit snäckstrand välkomnade oss.

Välkomnade oss gjorde också en hälsning från Skottland:

På baksidan av flaskan stod följande meddelande:

Message in a Bottle!

Dear beachcomber, thanks for picking me up! Please do not open the bottle, but send a SMS/MMS to phone 0047 - xxxxxxxx or e-mail to [email protected] with a local picture or selfie, date, place and mark the message with "Dxxxxxx XXX-01-2015. Then please refloat the bottle back in the water, and you will from now be updated by sms, on my long exciting journey around the world.

Bottle dropped in 2015, the year after Scotland voted no to independence and Prince George of Cambridge completed his second year.

We will try to find out with help from the Golf Stream and the Scottish/Norwegian Coastal Currents where the bottle drifts after 25 years, about the time Prince George will marry!

Thanks for catch and for releasing me!

Content of bottle are sand for weight/ballast only and of no commercial value, please do not open.

Så... denna selfie skickade vi iväg.

Postat 2015-05-17 18:23 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Fjällbacka... snart!

Helt plötsligt är det mindre än två veckor kvar innan vi påbörjar sommarsäsongen på traditionsenligt vis: Havskajak i Fjällbacka skärgård under Kristi Himmelfärdshelgen.

Jag tog kontakt med Mats Torwmo på Kajakcenter i Grebbestad och han lovade att hjälpa oss med kajaker trots att han egentligen inte har öppnat för säsongen. Vi är stamkunder.

"Vi" - det blir i år jag och Livskamraten tillsammans med våra goda vänner Kompis T och Kompis A. På Valborgsmässoafton träffades vi hemma hos dem på god middag. Samtidigt gjorde vi en grovplanering när det gäller transporterna och vem som ansvarar för vilken måltid. Det brukar bli en mycket kulinarisk upplevelse.

Idag var det dags för nästa steg - att plocka fram kartorna och börja fundera på färdväg.

Starten kommer att ske en bra bit norr om denna kartbild och vi kommer med största sannolikhet att försvinna söderut ner genom Hamburgsundskanalen innan vi vänder norrut igen.

Givetvis kommer vi inte att besöka samtliga dessa öar, men några riktiga favoriter är 2 Bogen, 12 Getryggen, 31 Långeskär, 50 Stora Brattholmen, 54 Stora Måkholmen, 56 Stor-Svinningen och 58 Trinisla. De blir svåra att välja bort...

Efter förra årets tur skrev jag min första artikel om detta område. Det kan nog tänkas att det blir en del 2 i år.

Postat 2015-05-03 16:08 | Permalink | Kommentarer (4) | Kommentera

Vandring längs Nittälven 8: Kaljoxadalen Placerad på karta

Stignätet i Nittälvsbrännan och Kaljoxadalen

Detta område kräver ett par dagar av vandraren och gör sig kanske bäst som en separat tur. Så kommer det att bli för mig. Jag kommer att göra en tredagarstur i Kaljoxadalen och Nittälvsbrännan ganska snart. Min ursprungliga plan var att göra en snöskovandring i området mellan nyår och trettonhelgen, men… vintern ser inte ut som den brukar. Kanske blir det en barmarkstur.

Kaljoxadalen är ett av Örebro läns största skyddade vildmarksområden. Det gränsar i norr mot reservatet Nittälvsbrännan och tillsammans har reservaten en yta på drygt 700 hektar. Landskapet år varierande. Här hittar man såväl berg och skog som hedar och myrar. Det gör att reservatet också har ett rikt växt- och djurliv. Under senare år har gjorts fynd av nästan 60 signalarter (växt- och djurarter som är typiska för skyddsvärd skog). Utöver en del ovanliga mossor, lavar och svampar, förekommer också slaguggla, tretåig hackspett, lo och varg.

Dansarbacken är reservatets centrala punkt. Här finns parkeringsplats.

Den lada som finns här är inte ursprunglig. Den har flyttats dit. Tidigare fanns ganska många hölador längs älven. Nittälvens stränder och mossarna i närheten användes som slåttermark. Behovet av hö var stort till de dragdjur som användes för att transportera det järn och den koppar som bröts i trakten. Ladan har måtten 3½ x 4 meter. Den är ofta fylld med hö. Utanför finns eldstad med fyra bänkar, vedförråd och sågbock.

Nedan: Ladan sedd från andra sidan älven.

Vid ett par tillfällen har jag använt ladan som övernattningsplats, men det är naturligtvis vindskyddet - som ligger strax intill - som är det naturliga valet av övernattningsplats. Det har måtten 2 x 3 meter. Framför skyddet finns en eldstad med tre bänkar, vedförråd, yxa, såg och sågbock.

Vindskyddet sett från ladan.

Toa finns vid parkeringsplatsen och en fin vattenkälla finns cirka 100 meter efter den stig som leder mot Märrjärvi  – innan bron.

Vattenkällan

I närheten av Dansarbacken finns faktiskt ytterligare två möjligheter till övernattning. Cirka 500 meter norr om vindskyddet ligger Eskils koja – en eldpallkoja med plats för två övernattare (fyra om man ligger trångt). Den är placerad mycket vackert, högt ovanför älven, vilket gör det lite besvärligt att hämta vatten. Där finns dass och vedförråd med yxa och såg, huggkubbe och sågbock.

Eskils koja

Strax söder om Dansarbackens vindskydd och lada leder en bro över Nittälven.

Om man går över den och sedan följer stigsystemet nedströms på älvens östra sida, så kommer man – efter cirka 1 km – till ett litet vindskydd precis intill älven. Det ligger i utkanten av Komoramossen. Måtten är inte mer än 1½ x 2 meter. Jag bedömer att två personer kan övernatta där. När jag var där senast fanns ett litet vedförråd, yxa, såg, huggkubb, sågbock samt en steneldstad med tre bänkar runt.

Det som är intressant är att stigen fortsätter vidare söderut från detta lilla vindskydd. Den är inte utritad på länsstyrelsens informationsblad om naturreservatet. Tänk om den fortsätter ända till Kolbron?!

Rastskyddet i Nittälvsbrännan har jag berättat om tidigare. Utöver detta så finns ytterligare två rastskydd inom naturreservatets gränser. Det handlar om Peter-Nilsberget och Märrjärvi. Båda dessa ligger en bit från älven och dem kommer jag troligen inte att passera på min vandring längs Nittälven. Däremot kommer jag givetvis att besöka dem på min tredagarstur i detta område. Bilder och beskrivningar av dessa rastskydd kommer i samband med att jag redovisar den turen.

 

Jag har mycket svårt att avgöra på vilken sida av älven som jag kommer att vandra från rastskyddet i Nittälvsbrännan. Båda sidor har sina lockelser. Den östra sidan har ett stignät med flera val. Den västra sidan leder till Eskils koja som är en lockande övernattningsplats.

Positioneringen gäller Dansarbackens vindskydd.

 

Postat 2013-12-29 15:09 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Vandring längs Nittälven 5: Naturstigen norr Uvbergsbron Placerad på karta

NATURSTIGEN OCH KOLARKOJAN VID UVBERGSBRON

Våren 2012 rensade jag bland mina anteckningar om vindskydd i Örebro län. Jag hittade då en slarvig anteckning som löd ”KK N Uvb-bron?” – alltså: Finns det en kolarkoja norr om Uvbergsbron? Tyvärr fanns ingen anteckning om varifrån jag fått uppgiften. Jag och Livskamraten åkte dit på vinst och förlust och började leta… och hittade… 

… en mycket otydlig stig förbi dassen vid bron och vidare norrut längs Nittälvens östra sida. Då och då kunde vi se orange markeringar på träden - minnet av en markerad led. Efter cirka 1 km kom vi fram till ett tätt gransnår. På andra sidan detta hittade vi ett par informationsskyltar om tjärbränning och kolning.

Efter att ha läst dessa skyltar vände vi oss om – och där fanns kolarkojan, inbäddad i unggranar.

Kojan var mycket sliten. Det yttre väggmaterialet hade rasat.

Den byggdes 1981 och det senaste klottret på insidan skrevs 1997 – och känslan var onekligen att den stått orörd sedan dess. Glädjande nog var kojan helt torr invändigt. Inredningen bestod av tre bänkar runt ett vingligt bord. Såväl eldstad som skorsten ser ut att vara i acceptabelt skick. Två personer kan mycket väl övernatta här.

Skogen runt består av mycket högstammig barrskog, främst tallar men även gran. Strax intill kojan finns en kolbotten och där växer smågranarna tätt, vilket gör det svårt att se kolarkojan.

Några veckor efter vårt besök vid kolarkojan hittade jag källan till min otydliga anteckning. Carl Anders Linstén har författat ett stort antal böcker om lite udda sevärdheter i Örebro län. I boken Sevärt i Bergslagen kan man läsa följande:

”Med utgångspunkt från rastplatsen vid Uvbergsbron har Billerud AB, Hällefors revir, anlagt en 2,5 km lång naturstig. Längs stigen kan vandraren ta del av informativa skyltar om skog och skogsbruk. Leden passerar en plats vid Nittälven där man visar en kolmila med kolarkoja och en tjärdal för framställning av trätjära. Här görs även försök med järnframställning från myrmalm i en primitiv ugn. Leden går i lättgången terräng. Den är en rundvandring och bör gås motsols. På återvägen följer den Nittälven.”

Tyvärr har denna naturstig inte underhållits. Hyggen har bitvis raderat stigen och på flera av informationsskyltarna har informationen försvunnit – bara ramarna står kvar. Informationen går inte längre att läsa. Vid kolarkojan ser man tydliga lämningar efter en tjärdal och något som antagligen är rester av myrmalmsugnen.

Om man tittar noga på terrängkartan – 627 Fredriksberg – så finns stigen markerad.

Positioneringen gäller kolarkojan.

 

 

Postat 2013-12-21 14:13 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Vandring längs Nittälven 6: Mördarheden Placerad på karta

3 ½ km nedströms Brattforsen stöter älven på nästa naturreservat. Det heter Mördarheden.

Troligtvis kommer jag att ta mig dit längs den skogsväg som löper parallellt med älven på dess östra sida. Man tar sig över Uvbergsbron och fortsätter 700 meter fram till en parkeringsplats. Därifrån utgår en rundslinga genom reservatet.

Naturreservatet utgörs av ett kilometerlångt område på vattnets västra sida. Älven bildar här flera breda och grunda forspartier. Skogen utgörs delvis av grovvuxen blandskog med näringsrik mark.

Den hundraåriga granskogen i området är mycket rik på hänglavar. Inte någonstans längs älven hittar man så mycket hänglav som här. Många mycket gamla aspar finns också i området. Dessa aspar - tillsammans  med den fuktiga miljön - har skapat en attraktiv miljö för snäckor.

Älven kantas också av gamla slåtterängar. Idag är de igenvuxna, men lockar också till sig många växter. Här hittar man trolldruva, olvon, brudborste, tibast och underviol, liksom flera sällsynta lavar.

Rester av flera hölador finns i reservatet. En av dessa är restaurerad till raststuga där man kan övernatta. Väggarna är dock glesa, så både vind och myggor har möjlighet att ta sig in.

Utanför raststugan finns en eldstad med bänkar runt. Här finns också ett vedförråd med såg och yxa.

Ladan har ett helt nytt golv och nytt jordtak.

Den kallas uppenbarligen Mattssons lada.

Så här ser inredningen ut. På väggarna finns dokumenterat hur renoveringen gått till.

Inne i stugan finns bland annat en gästbok. Jag och Livskamraten besökte reservatet någon av de första dagarna i september denna höst. Av gästboken framgår att det i år enbart var vi två som besökt platsen förutom de som sköter området.

Mördarheden bär på en mörk historia. Här blev en ung man från Stora Uvberg mördad i maj månad år 1808. En man från Hällefors dömdes och hängdes för mordet. Ganska nära älvstranden finns en stenhög - en offerkast - som utvisar mordplatsen.

I raststugan finns ett tresidigt dokument som beskriver händelsen.

Positioneringen gäller förstås raststugan.

Postat 2013-12-19 21:20 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera
Sida: 1 2 3 Nästa Sista 

Arkiv

Kategorier

Etiketter

Länkar

Logga in