Bloggar > Majjens blogg > Vandring längs Nittälven 12: ...

Vandring längs Nittälven 12: Summering

Så har jag då genomfört min barmarksvandring längs hela - nåja, nästan hela - Nittälven. Anledningen till att det inte blev hela är helt enkelt att den nordligaste delen - mellan Nittkvarn och Nittenmossen går helt på asfalterad väg och välbebodda trakter. Detta intresserar inte mig. Skulle någon annan vilja göra även denna del av Nittälven så kan jag rekommendera en fin tältplats vid en liten badstrand vid Stora Nitten, precis intill gränsen till naturreservatet Nittenmossen.

Inte heller skedde vandringen från källorna och söderut, utan åt motsatta hållet. Det hade främst logistiska orsaker. Eftersom jag ville komma ut redan på en onsdag kväll måste jag ha nära till ett vindskydd. Bra vindskydd saknas i norra delen. I söder däremot - i Stjärnfors - där finns två. Trodde jag.

Så här i efterhand är jag mycket glad att jag valde den väg jag gjorde. I mitt tycke blir älven och dess omgivningar mer och mer intressanta och vackrare ju längre uppströms man kommer.

Så... när jag nu avslutat detta blogginlägg så kommer jag att direkt börja arbeta med en längre artikel om denna vandring. Jag är övertygad om att jag kommer att få efterföljare.

God tur!

REDIGERING

Under denna rubrik kommer jag att föreslå alternativa (oftast förbättrade) vägval.

STJÄRNFORS-NITTBO

Är man inte intresserad av att övernatta i Stjärnfors så kan man givetvis starta vandringen vid den vändplan som finns bara 6-700 m söder om Nittbo.

NITTBO-HAVSJÖMOSSEN

Efter Nittbo följer man stigen till vägen, sedan vägen västerut/norrut till vändplan.

Nytt från vändplanen: Följ vägen (som ej finns på kartan) åt SV till vägslutet vid vändplan på hygge (drygt 500m). Tag nu kompassriktning 200 grader (VSV), Först över hygget och sedan in i skogen. Några blöthål får man se upp med.

10-30 m innan man kommer fram till Nittälven stöter man på en tidvis otydlig stig (plastsnitslar och rödmålning på träd). Följ stigen norrut ca 300 m. Stigen mynnar precis vid järnvägsbron.

Med detta vägval slipper man vandra längs banvallen - bara korsa den.

På andra sidan järnvägen följer man stigen vidare. Den gör plötsligt en 90-graders sväng åt vänster och leder upp till den vändplan som är markerad på kartan. (500 m NNV jvgsbron)

Från vändplanen letar man upp en liten fin stig som går i nästan sydlig riktning ner till Nittälven. Där finns en träskylt uppspikad - "SPJUTTJÄRN" - med texten ut mot vattnet.

Istället för att gå ända ner till vattnet så kan man följa älven - ganska lättvandrat - en bit vidare motströms. Man passerar ett jakttorn och sedan kommer man upp på den rågång som marker gränsen till naturreservatet. Följ den en bit, men när den passerar över en del blöta områden letar men sig till höger och kan då hitta ganska lättgångna områden. I fortsättningen får man sicka och sacka - ibland rågång, ibland vid sidan. Mot slutet kan man bitvis hitta stig.

Strax innan man är framme måste man passera et brett våtdrag som kan vara lurigt.

HAVSJÖMOSSEN-DANSARBACKEN

DANSARBACKEN-NITTÄLVSBRÄNNAN

NITTÄLVSBRÄNNAN-UVBERGSBRON

UVBERGSBRON-BRATTFORSEN

BRATTFORSEN-ÖVRE BRON

ÖVRE BRON-NITTKVARN

Det går att hitta framkomlig väg om man håller sig ganska nära älven ett par hundra meter norrut från bron på älvens västra sida. När älven sedan gör en krök österut fortsätter man norrut - knappt 100 m från älven.

500 m norr om bron stöter man på en rejäl sankmark. Det är framkomligt mellan sankmarken och älven. Efter ytterligare ca 300 meter har man sankmark på båda sidor, men mellan dessa finns torr mark.

När man närmar sig Lilla Nitten svänger man mot nordväst (dvs man följer den torra marken). Så småningom hittar man en otydlig stig som blir allt tydligare ju närmare sjön man kommer. Precis vid utloppet från sjön finns en dålig spång över vattendraget så att man kommer över på östra sidan. Här finns en rastplats med eldstad. 

Från rastplatsen leder en stig (gammal körväg) vidare till den skogsväg som leder upp till Nittkvarn. Efter 600 m längs denna väg går en stig in till vänster. Härifrån går det att leta sig in till stigarna i Nittkvarns naturreservat. Jag återkommer om bästa vägval.

Tänkbart är också att det går att följa vattendraget ända från rastplatsen. Detta får undersökas nästa säsong.

NITTKVARN-NITTENMOSSEN

Inlagt 2014-11-02 18:49 | Läst 14342 ggr. | Permalink
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Arkiv

Kategorier

Etiketter

Länkar