Bloggar > Majjens blogg

Majjens blogg

Snöskopremiär Placerad på karta

Igår skidpremiär och idag snöskopremiär. Det blev en tur på 8 km där vi bland annat passerade Rusakulan - en av Kilsbergens vackraste utsiktsplatser i finväder.

Vi hoppas kunna göra en övernattningstur om ett par veckor.

Positioneringen gäller utsiktsplatsen.

Postat 2014-01-19 18:50 | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera

Vandring längs Nittälven 11: Nittbo-Stjärnfors Placerad på karta

Nittbo – Stjärnfors

Vägvalet i fortsättningen ger sig självt – och är kanske en aning ointressant. Från Nittbo leder en stig söderut. Efter ett par hundra meter delar den sig. Den västra leder snart fram till en skogsväg som löper exakt efter stranden till Salbosjön. Jag kan följa den ner till torpet med det egendomliga namnet Korpens hål, för att där svänga upp i skogen österut och ganska snart stöta på den stig som jag kan välja istället för att vandra vägen längs sjön. Stigen svänger österut och nuddar den sydvästligaste viken av Ljusnaren innan den övergår till att bli mer väg, fram till torpet Kandla.

 

På andra sidan torpet blir det stig igen en knapp kilometer. Sedan kommer man fram till en vändplan. Denna väg följer man knappt 2 kilometer. Sedan man passerat vägen som går ner till Harvtorp blir det åter stig några hundra meter innan man på nytt vandrar på väg – den väg som leder fram först till Stjärnfors badplats och sedan till själva samhället.

 

I Stjärnfors har man inte mindre än tre olika vindskydd att välja mellan. Eller… kanske bara två. Ett av vindskydden ligger nämligen på den mark som hör till caféet i Stjärnfors och det kan inte heller klassas som en övernattningsmöjlighet. Möjligen ett rastskydd.

Ett vindskydd hittar man på badplatsen. Det har måtten 3 x 4 meter och är av en vidöppen typ utan takskägg. Utanför finns eldstad med bänkar runt, men här saknas ved. Inte heller finns det något dass i närheten.

Det andra vindskyddet ligger lite längre åt nordost – på andra sidan vattendraget. Det har måtten 2,5 x 3,5 meter och har altantak ocvh vedkamin under tak. Här finns dock ingen ved. Här saknas också dass.

 

När jag kommit så här långt är det dags att avsluta min vandring längs Nittälven. Jag har då avverkat 50-60 km beroende på hur många och långa avstickare jag gör och förhoppningsvis har jag övernattat i 4-6 inbjudande vindskydd, kojor eller lador.

 

Positioneringen gäller ett av vindskydden i Stjärnfors.

 

God tur!

Postat 2014-01-08 20:43 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

Vandring längs Nittälven 9: Komoramossen-Nittbo Placerad på karta

Komoramossen – Nittbo

Jag har åter ett svårt val att göra. Ska jag vandra på östra eller västra sidan av älven? Det kan mycket väl bli så att jag håller mig på östra sidan hela vägen genom Kaljoxadalen. Det som lockar är givetvis att undersöka hur långt jag kommer på stigen som fortsätter söderöver från vindskyddet vid Komoramossen. Nackdelen är att jag då missar ett område som ser mycket intressant ut på kartan. Alternativet är givetvis att följa vägen som går mer eller mindre parallellt med älven, ca 500 meter från dess västra strand. Cirka 2 ½ km söder om Dansarbacken ska jag i så fall hålla utkik efter den lilla sjön Långtjärns öga. Där börjar ett spännande område med smala åsar mellan långsmala - eller små runda – sjöar med intressanta namn som Västertjärnen, Ljustjärnen, Ljustjärns öga, Långtjärnen, Långtjärns öga, Långtjärnsröven och Kapplundstjärnarna.

Oavsett vilket val jag gör så måste jag stanna till vid Kolbron för ännu ett val: Öster eller väster? Nu beror svaret på frågan snarare på klockslag än intressant natur. Om jag måste leta upp ett nattställe inom de närmaste tre timmarna så måste jag välja öster och sedan övernatta vid vindskyddet vid Havsjömossen. Har jag däremot gott om tid så kommer jag att välja de små vägar som går på västra (så småningom södra) sidan av älven, så långt det går. Därefter blir det cirka 3 km i obanad terräng tills jag stöter på järnvägen.

Vindskyddet i Havsjömossen - 2 x 3,5 meter – ligger bara tio meter från Nittälvens strand.

Framför vindskyddet finns en eldstad av sten. Inne i skyddet låg en räfsa och en sopborste. Dass och vedförråd finns längs en stig österut.

Förutom en yxa och en dålig såg fanns där en huggkubb och en sågbock sist jag var där. Mitt emot dasset finns en mycket fräsch jordkällare – om det lockar någon övernattare?

Strax bortom dasset finns en stor gräsplan som brukar användas som tältplats. Här finns också en eldstad (cementring) med fyra dåliga stockar runt.

Har jag övernattat vid Havsjömossen så väntar drygt 3 km vandring i stiglös terräng på den norra sidan av älven – fram till järnvägen. Om jag istället färdas på andra sidan så finns skogsvägar att följa ungefär till jag är i höjd med Havsjömossen. Sedan blir det även här 3 km i obanad terräng fram till järnvägsbron.

 

Kartan säger att jag kommer att bli rejält blöt om fötterna om jag försöker följa älvens vindlingar de närmaste tre kilometrarna. Jag kommer därför att följa järnvägen åt nordost cirka en kilometer och sedan sikta mot den vändplan som finns 400 meter åt sydost – strax väster om Stora Orrtjärnen. Efter 1 ½ km längs denna skogsväg går en stig söderut. Den tar jag.

Jag behöver inte vbandra länge innan jag kommer fram till en mäktig bro över Nittälven och på andra sidan bron ligger ett mycket inbjudande vindskydd – Nittbo.

Det har måtten 3,5 x 3 m och har altantak. Det finns en eldstad av sten utanför med tre bänkar runt. Tidigt på säsongen brukar här finnas gott om ved, men skyddet används ganska flitigt av såväl kanotister som vandrare (Ljusnaren runt) och det finns ont om ved i skogen.

Här finns räfsa, sopborste, sågbock, huggkubbe, yxa och såg. Dessutom finns här ett dass. Marken är ganska stenig så det finns inte så gott om tältplatser. Omgivningen består av vacker tallskog nära Nittälven och öppna myrar runt om. 

Positioneringen gäller vindskyddet i Havsjömossen.

Postat 2014-01-05 18:43 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Arkiv

Kategorier

Etiketter

Länkar

Logga in

Tips!