Bloggar > Fowwes blogg > Bokrecension: Drömmar av ...

Fowwes blogg

Fjällvandringar, naturupplevelser och friluftstankar.

Bokrecension: Drömmar av silver av Tore Abrahamsson

Tore Abrahamsson: Drömmar av silver: Silververket i Kvikkjokk 1660-1702 - fritt efter verkligheten. Bokförlaget Arena AB. 348 sidor. ISBN 978-917843-312-4

När det gäller naturböcker läser jag nog helst berättelser som ger mig inspiration till egna äventyr. En bok om ett gruvbrytningsprojekt - därtill ett misslyckat sådant - är normalt inte mitt förstahandsval. Ändå måste jag säga att jag har läst Tore Abrahamssons bok Drömmar av silver med stort intresse. Den målar upp en historisk bakgrund till ett landskap som jag emellanåt rör mig i.

Tore Abrahamsson är arkitekt, fotograf och författare. För generationer av fjällvandrare är han välkänd genom sina böcker om fjällvärlden, bland annat Detta är Kebnekajse, Detta är Sarek och Okända fjäll. Idén till att forska om silverbrytningen vid Kedkevare fick han under fjällvandringar på 1970-talet. Dessa forskningar har lett fram till boken Drömmar av silver som närmast är ett praktverk i omfång och utseende. Här får man följa ett gruvprojekts historia från den inledande inspektionen hösten 1660 till dess att verksamheten lades ned drygt 40 år senare.

Det handlar alltså om malmbrytningen vid framför allt Kedkevare. Namnet Kedkevare finns inte på den svenska fjällkartan, där står det istället Silbbatjåhkkå. Gruvområdet ligger i södra Padjelanta, drygt 3 km norr om sjön Råvejávrre. Detta gruvområde utökades så småningom med brytningar vid Alkavare, norr om sjön Álggajávrre. Det silververk där malmen skulle smältas förlades till byn Kvikkjokk som till att börja med även kallades Hyttan.

Gruvorna vid Kedkevare ligger på närmare 1300 meters höjd. Bokens detaljerade foton av området visar ett naket och ödsligt landskap, helt präglat av berg och sten. Det växer i princip inget här. Den höga höjden gör att dimma och kyla är vanligt, vilket jag själv fick uppleva när jag och mina vänner tvingades tälta på toppen en dimmig och regnig natt år 1971.

Mitt eget besök vid Silbbatjåhkkå

Vår grupp av ornitologer var en del av en mycket större expedition som anordnades av en förening med det exotiska namnet Argaladei. Vi hade gjort en flera dagar lång utflykt från ett basläger som låg någon mil därifrån. Vi hade gått upp till gruvområdet och vandrade omkring bland gruvhålen. Det var duggregn i luften, och jag vill minnas att stämningen vi fylldes av påminde om den jag nu får när jag betraktar bokens omslag.

Vi överraskades av  tjock dimma och det var omöjligt att orientera sig tillbaka till baslägret (på den tiden fanns ju inga GPS:er). Vi beslöt att övernatta däruppe. Innan kvällen kom ett häftigt åskväder, och vi insåg att vi var helt utlämnade åt naturens makter där blixtarna fräste omkring oss på bergets topp. Tälten hade vi slagit upp på sluttningen en bit därifrån för att undvika den allra högsta höjden. Blåsten tilltog under natten, vinden vred sig och det började komma in vatten eftersom tältet inte stod emot regn lika bra från alla sidor. Jag och min kompis fick gå ut och vrida tältet för att få stopp på översvämningen.

Nästa morgon släppte dimman och vi kunde vandra vidare. Gruvområdet satte inga större spår i mitt medvetande och fantasi, utan det var vädrets dramatik som stannade kvar. Det var inte förrän jag började läsa den här boken som jag kom ihåg att jag faktiskt har gått omkring bland de där hålen.

Ett nutida foto taget från Råvejávrres västände, den 18 juni 2008. Jag och tre vänner passerade någon mil från gruvområdet men besökte det inte. Jag tror att den avrundade bergkullen  längst till vänster i bild är Silbbatjåhkkås sydtopp.

Ett misskyckande

Författaren karaktäriserar sin bok som "en berättelse om konsten att misslyckas". För ett misslyckande var det, gruvbrytningen vid Kedkevare. Här får man följa händelserna som följde när människan tog sina drömmar om rikedom ut i fjällnaturen för att försöka förverkliga dem. Kanske kan man läsa boken som en berättelse om hur fjället förändrade dessa härdade män som trots sin kunnighet och beslutsamhet inte kunde få berget att ge vad de hoppades.

De som närde silverdrömmarna starkast satt i Stockholm, i det s k Bergscollegium. Långt från direkt kontakt med fjällvärlden tillsatte de bergmästare som skulle bygga upp verksamheten och sköta det praktiska genomförandet. Den förste bergmästaren hette Isak Tiock och han får ett stort utrymme i boken. Han var inblandad i upptäckten av fyndigheten, och han var den som ledde uppbyggnaden på Kedkevare. Han var en beslutsam och hårdför man, men trots detta hade han svårt att övervinna alla de praktiska svårigheter som en verksamhet långt ut i fjällvärlden ställdes inför. Och på den tiden fanns inte alla de vägar fram till fjällen som finns idag.

Enbart att få malmen ur berget var ett stort företag. På Kedkevare bröt man uppifrån och ned, vilket innebar att gruvhålen fylldes med vatten och därför ständigt måste tömmas. På vintern frös det till is. Malmen skulle sedan fraktas på renar ner till silverhyttan i Kvikkjokk. Ett jättearbete. Tiock hade stora svårigheter att få det material och de pengar som krävdes. "Jag kan inte bryta berg med tomma händer" klagade han för Bergscollegium i Stockholm.

Kontakten med det förflutna

Till själva historieskrivningen har författaren tillfogat många kartor, handstilsprov och utdrag ut samtida dokument. Emellanåt kommer avsnitt med nutida fotografier och berättelser om senare tiders fjällupplevelser. Denna blandning av dåtid och nutid kan först kännas lite egendomlig, men den är avsiktlig. Abrahamsson vill knyta samman den tidens verksamhet med de upplevelser i området som vi kan göra idag. Även om många spår av verksamheten försvunnit finns rester kvar. Fjället är detsamma, känslan av karghet och ödslighet likaså. Det som skiljer är att en nutida fjällvandrare gör ett kort besök och kanske stannar upp och reflekterar en stund, medan de som arbetade där med gruvan under långa perioder utsattes för fjällets och vädrets makter vare sig de ville eller inte.

Trots Tiocks och flera andra personers avrådan fortsatte Bergscollegium mot allt förnuft att låta arbetet fortsätta. Bergmästare efter bergmästare tillsattes och alla misslyckades, helt enkelt därför att projektet var omöjligt. Abrahamsson redovisar hur arbetena under de olika bergmästarna planerades, genomfördes och avslutades. Under vägen hann flera av dem bli inblandade i intriger och maktkamper som inte står moderna TV-filmer efter.

Man får en detaljrik bild av den tidens sätt att sköta - och missköta - verksamhet. Hur gruvarbetarna behandlades (de var till stor del s k bruksknektar som förflyttats från militär tjänstgöring) och på vilka villkor som lapparna (=samerna) engagerades när det gällde transporter med renar. Dessa lappar var kraftigt underbetalda, deras kontrakt liknade mest slavkontrakt. Samtidigt avlivar författaren en myt, nämligen att lapparna skulle ha bestraffats genom misshandel och tortyr. Detta utsattes däremot en del av gruvarbetarna för.

Avslutande funderingar

För att göra skildringen mer levande har Abrahamsson levt sig in i de olika personernas tillvaro, försökt att förstå dem och återge deras tankar. Jag tror inte allt detta finns i dokumenten, och det är väl det han syftar på när han i titeln skriver fritt efter verkligheten. Och den verklighet de inblandade mötte på fjället var hård, inte minst för att en viktig del av brytningen skedde vintertid.  Många fick betala ett högt pris ifråga om arbete, sjukdom och umbäranden. Det är frestande att tycka att de skulle fått uppleva projektets framgång och fått lön för mödan. 

Ändå känner jag vid läsningen av boken mest tacksamhet över att malmfyndigheterna i det som nu är Padjelantas och Sareks nationalparker inte höll måttet. Vad hade hänt med naturen om fyndigheterna varit rika? Hade vi då kanske haft både vägar och bebyggelse dit upp?

Det säkraste skyddet för våra sista vildmarker i fjällen tror jag är att de i princip anses värdelösa ifråga om materiella och energimässiga tillgångar. Och i en industrialiserad värld där nya råvarutillgångar ständigt kommer att eftersökas får man hoppas att det kommer att förbli så.

Våra stora nationalparker är unika naturområden som inte kan ersättas med någonting annat. De kommer bäst till sin rätt genom att upplevas. Så orörda som möjligt, och på sina egna villkor.

Fler recensioner

På Utsidan finns mer att läsa om boken av två initierade medlemmar.

Niklas Åkerlund har kallat sin recension Berättelsen om ett misslyckande

Och Anders Nordvall delar med sig av mycket personliga reflexioner på sin blogg: Drömmar om silver

Inlagt 2012-01-15 19:20 | Läst 16397 ggr. | Permalink
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2012-01-16 18:25   dHANScan
Jag tycker det är bra att bli minnat om den kultur som finns/fanns i naturen. Även att du med recensionen minnar om Nicklas' och Anders' recensioner. Alla är mycket läsvärda.
Jag har inte besökt Kedkevarelokalen, men det var planeret på 2010-vandringen, men som behövde justeras. Jag hoppas komma dit någon gång.
Om vi helt kan släppa sådana försök på råstofhämtning i nationalparkerna nuomdags vet jag inte. För få år sedan hörda vi ju om ett projekt i Ruovddevarra (?) ovanför Kvikkjokk. Inte nationalpark javisst men tät på. Aktuellt kan man läse på nsd.se om Beowulf's planar i Kallaktrakten, Jokkmokk
 
Svar 2012-01-22 23:00   fowwe
Du har säkert rätt om att vi inte sett slutet på råvaruplanerna. I varje tid får man möta nya utmaningar och hot. Hoppas du kommer till Kedkevare så småningom. Vi ska kanske träffas där? Det skulle jag se fram emot! :-)
 
2012-01-18 08:33   brigas
Har också boken.Kuriosa;min sambos anfader är nämd;deltog i den första rekognoseringen av att hitta detta silverområde.
Vi har även en liten smält silverklump hemma som vi fann på bergsluttningen upp mot Rakasvagge ovan Njunjes.
Sen tänker jag mest på vilka djävulska umbäranden människorna fick utstå för att bryta detta silver;att de ofta verkar ha varit fångar som "frigavs" mot att jobba här,med död och lidande som "betalning".
Ang "kölhalning mellan vakar",så kan man gott förstå om sägnen blivit sanning,då det i Lappviken(där vi har vår stuga) uppstår naturliga vakar i ett långt pärlband.
Vet att många tycker det är så trevligt att vara i Alkavare vid "kyrkhelgen",för mej är hela stället (trots vacker utsikt över sjön) ett riktigt ruggigt ställe som jag inte vill uppehålla mej länge på.
Episoden med mannen som solade på klipphällarna vid kamajokk men drogs med av störtfloden känns precis som något som skulle kunna ske även idag;det är ljuvligt att vistas på hällarna en het sommardag.
Mot Ruotevare (vid Änok) fanns en gång planer på att göra en järnväg för malmtransport över till Norge."vägen" ska vara delvis skönjbar än idag.
Sån tur det ej blev av,tyvärr vet man ju inte om såna planer nu åter kommer i dagen då det finns seriösa planer på en lönsam järnmalmsbryting ovan Randijaur;Kallakvare;den ses som en frälsande möjlighet för vår kommun och innevånare.
 
Svar 2012-01-22 23:10   fowwe
Tack för bidraget, Britt! Intressant att du har anknytning i sambons släktträd till verksamheten.

När det gäller Alkavare måste jag erkänna att jag tycker det är en ljuvlig plats om man ser till själva naturen. Det som hänt i historien förtar naturligtvis en del av trevnaden, men för mig är detta mer en teoretisk insikt snarare än en upplevelse. Men för den som på något sätt är personligt berörd av historien kan jag förstå att det kan vara otrevligt.

Planerna på den där järnvägen tidigare visste jag inte om, bra att få veta.
 
2012-02-24 08:20   Gajmák
Gruvepoken kanske tar fart igen vid Kvikkjokk. Läs gärna:
http://kvikkjokk.nu/2012/02/mitt-tal-pa-jokkmokks-marknad-2012/
http://kvikkjokk.nu/2012/01/koppar-och-uran-en-hemsk-vision-i-jokkmokk/
http://kvikkjokk.nu/2011/04/sverige-ar-den-globala-gruvnaringens-jultomte/
 
Svar 2012-02-25 19:45   fowwe
Tack Tor för din kommentar och dina varningar! Dessvärre behövs ju dessa varningar. Jag noterar dina hänvisningar och försöker ha lite bevakning på vad som händer.
Tack också för dina filmer om Sarek och Padjelanta som jag glatt mig över ett flertal gånger.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Arkiv

Kategorier

Etiketter

Länkar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!