Producent av dokumentärer, expeditioner, bloggar, foton, böcker och guidar turister då och då.

Jag har dumpat kött från menyn

Jag har dumpat kött från menyn för alltid. Skälen som ledde fram till detta beslut är främst två. Jag har ju provat vegetarisk kost tidigare och haft dessa funderingar, då allra främst till följd av den moraliska aspekten. Ingen som följer jordens utveckling kan ju ducka för detta faktum att köttkrävande industrier som exemplevis McDonalds, förstör oerhörda mängder av mark för att kunna producera exemplevis kött. Så tillkommer behandlingen av de kreatur som skall göra jobbet och hela den här kommersiella orättvisan av några få storbolag som kör över allt och alla på det mest diktatoriska och maffialiknande sätt och påverkar opinionen genom skumma påtryckningar, ja, det har jag varit medveten om i många år, men familjeliv och arbete har gjort att jag liksom inte hunnit med att ta rätt eslut. Förrän nu. Och som alltid ligger det egoistiska skäl bakom varför det ledde fram till detta beslut.

Så blir höstutflykten en barnlek

En höstvandring på hemmaplan är en perfekt start när man vill ta med sig barnen ut de första gångerna. Här är våra tips för lyckade uteaktiviteter.