Bloggar > Örnsätrarns blogg

Örnsätrarns blogg

I Sarek 50 år efter första gången. Placerad på karta

Min kompis Hasse och jag gjorde vår första Sarekvandring i augusti 1968. Vi var då nyblivna studenter och det var vår första fjällvandring över huvud taget. De följande åren gjorde vi ett flertal Sarekvandringar. Därefter blev det ett uppehåll tills vi båda blev pensionärer. Då återupptog vi våra Sarekvandringar och har i några år planerat att göra en "jubileumsvandring" år 2018 för att fira att det var 50 år efter vår första. Ungefär tre veckor innan vår planerade vandring i augusti meddelade Hasse att han inte kunde följa med eftersom en familjemedlem drabbats av allvarlig sjukdom. Han skulle inte kunna glädjas åt turen och istället ha tankarna på annat håll. Vår tur skulle behöva skjutas på framtiden. Det var ett ledsamt besked och under en tid visste jag inte hur jag skulle göra. Skulle jag göra en tur ensam? Det skulle absolut inte bli detsamma när Hasse inte var med, men å andra sidan har jag gjort ett antal soloturer i Sarekområdet under senare år.

Nåväl, efter velande hit och dit bestämde jag mig för att åka upp till Kvikkjokk för att där bestämma om jag skulle vandra eller inte. Dit är det alltid roligt att komma.

Kvikkjokk har varit utgångspunkt för de flesta av Hasses och mina turer liksom de flesta av mina soloturer och de tillsammans med andra. Det var också härifrån som vi startade 1968. Hambergdagarna och den Öppna forskningsstationen som anordnats i Pårek 20-23 augusti lockade och det skulle vara roligt att få besöka det hus som vi passerade första gången 1968. För mig fanns också tankarna på att gå och titta på bifurkationen som Sähkokjåhkå bildar och som har diskuterats här på Utsidan.

Jag brukar ta min lilla bensinsnåla bil upp till fjällvärlden och så blev det även denna gång. Då har man friheten att resa när man vill och det blir också lite turistande på vägen fram och tillbaka. Jag är ju pensionär och kan ta dagarna som jag vill. Det blir ändå långt att åka från Uppsala, 2-3 dagar enkel väg men det har fungerat bra. E45 upp genom Norrlands inland ger mersmak och höjer känslan inför vandringen.

I Kvikkjokk bodde jag tre nätter på Turiststationen. Första hela dagen var regnig och jag gjorde bara några små promenader och följde med på lite båtturer med båtförare Björn Sarstad. Det var också skönt att vila efter den långa bilkörningen som delvis varit regnig.

Varje år sedan 2002 gör studenterna från Skogshögskolan ett besök i Kvikkjokk för studier av fjällnära skog och miljö. Björn skjutsar dem med sin båt och berättar om Kvikkjokk och dess historia. Han föreslog att jag skulle följa med på en av deras dagar med exkursioner vilket jag också gjorde. Dag två tillbringade jag alltså tillsammans med studenterna och det var mycket intressant att få höra om de speciella förhållanden som råder i fjällnära skog. Intressant var det också att få lära sig om de olika borrar som angriper tall och gran och se deras spår i stormfällda träd. Jag bidrog själv med att orda lite om hur träden och videt breder ut sig allt högre upp på fjällsluttningarna, nästan 100 höjdmeter sedan början av 1900-talet.

För att hinna till Pårek medan det fortfarande var öppet hus startade jag dag tre med att vandra upp till Pårekslätten, ca 15km. Vädret var mest uppehåll men framemot sen eftermiddag och senare under natten regnade det rejält.

Regnet började när jag kommit upp på Pårekslätten. Stratusmolnen bildade strängar.

Nästa morgon, dag fyra, hade regnet dragit iväg och det artade sig till en fin dag. Eftersom jag bara hade drygt en halvmil kvar att gå fram till Pårek tog jag god tid på mig så att tältet hann torka innan jag gav mig iväg. Väl framme bjöds jag på kaffe kokat över öppen eld.

Nästa morgon var vädret fint igen.

Under veckan med Öppet hus höll Svenska Fjällklubben en meteorologikurs i fjällväder under ledning av meteorolog Håkan Hultberg där. Han har intresserat sig för den utrustning som professor Axel Hamberg använde i början av 1900-talet för att studera vädret och klimatet i Sarek. Håkan har också provkört flera instrument och apparater och de flesta fungerar fortfarande än idag efter 100 år. Håkan förevisade mig instrumenten och berättade om vad de användes till. Särskilt imponerande var meteorografen som användes för att registrera ett flertal uppgifter som temperatur, lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning bland annat. Mätvärdena registrerades genom nåltryck på en pappersrulle och det hela drevs med ett urverk med ett lod om 300kg som räckte för drift i ett helt år. Jag fick även sitta med på Håkans avslutande lektioner på kursen vilket var givande eftersom jag en gång själv funderat på att bli meteorolog. Regn hade åter dragit in och föreläsningarna hölls inne i Hambergs "hydda" (Hambergs egen beteckning på husen) vilket gav en speciell stämning åt det hela.

Hambergs stuga i Pårek. Personen är Håkan Hultberg.

Håkan Hultberg framför Hambergs stuga.

Huset där meteorografen finns.

Meteorografen.

Det 300 kg tunga blylodet som driver meteorografen.

Interiör från Hambergs stuga. Trugor på väggen.

Interiör från Hambergs stuga.

Interiör från Hambergs stuga.

Nästa dag, dag fem, var det öppna huset slut. Saker plockades in och dörrar och fönster låstes. En del av deltagarna började vandra mot Kvikkjokk, andra flög iväg med helikopter. Jag blev ensam kvar. Jag hade ju tänkt utforska bifurkationen. Innan Håkan for iväg berättade han om Hambergs första hydda, kallad "Hotell Säkokjokk" av Hamberg, som han sett resterna av vid bifurkationen i Sähkokjåhkå. Han hade besökt den flera gånger. Det här var en stor nyhet för mig då Björn Andersson här på Utsidan omtalat att positionen för Hambergs första hydda inte var känd. Att den nu skulle ligga vid bifurkationen gjorde det ännu mer motiverat för mig att uppsöka bifurkationen och hitta hyddresterna. Enligt Håkan hade hyddan stått uppe till i början av 1960-talet men att det nu bara bestod av grunden och en del järnskrot.

Det hade varit uppehåll under morgonen men moln typiska för en varmfront drog in och det blev sakta allt mörkare. Efter en tidig lunch gav jag mig iväg för att leta efter bifurkationen och husruinen. Jag bestämde mig för att följa stigen bort mot Sähkok och vika av ner mot Sähkokjåhkå en god bit ovanför trädgränsen. På detta vis skulle jag kunna följa jokken uppifrån och ner. Strax innan jag kom fram till jokken kom regnet, först stillsamt och sedan allt kraftigare och det höll sedan på ända tills jag kom tillbaka till tältet och större delen av natten.

Sähkokjåhkås ravin. I bakgrunden Tjievrra.

Sähkokjåhkås lopp har förändrats under åren. Strax ovanför området i mitten av bilden rinner en mindre rännil av jokken. Området är därför en ö. Fjället till höger i bild är Sähkoknuohkke och det i mitten är Vallespiken.

Sähkokjåhkå bildar från trädgränsen och ner till Pårekslätten en stor svämkägla och det syns att vattnet under århundraden och årtusenden tagit olika vägar då det sökt sig neråt. Det finns ett antal ställen där jokken delat sig för att senare återförenas. Det har då uppstått öar i jokken. På ett ställe har jokken delats men där den ena fåran inte återförenats med den andra. Den har istället tagit en helt annan väg ner till Njoatsosjåhkå i vilken båda fårorna så småningom mynnar. På så vis rinner den östligaste armen ner till Standárjåhkå och den västligaste bildar längre ner Máderjåhkå. Nu finns här ett problem: på Hambergs karta från 1922 finns inte den arm som rinner ner till Standárjåhkå utan bara den arm som rinner till Máderjåhkå medan det på dagens kartor är den förstnämnda som är huvudfåran medan den senare är mindre. Ritade Hamberg fel trots att han borde känna till förhållandena väldigt väl? Det här ämnet har behandlats ingående av Björn Andersson i flera av hans bloggar bla Axel Hamberg och Sähkokjåhkå.

Mitt GPS-spår och positionen för Hotell Säkokjokk och bifurkationen.

Jag var alltså på väg ner längs jokken och terrängen i dess närområde blev allt mer svårtillgängligt ju längre ner jag kom pga det höga och samtidigt liggande vide som omger jokken. Efter en stund hittade jag ett ställe med mindre vide och jag gick fram till jokken. Den skulle inte vara lätt att vada om man nu skulle vilja det. Jag tog ett par bilder över jokken och vänder tillbaka för att kunna fortsätta en bit vid sidan av jokken där terrängen är öppnare. Till min förvåning kommer jag rakt på ruinen av Hambergs första hydda! Den skulle ju ligga vid bifurkationen och dit har jag nästan 1 km kvar enligt GPSen! Men nu hade jag alltså funnit den. Jag har senare diskuterat ruinens läge med Håkan och funnit att han misstagit bifurkationen med en av de öar som finns i Sähkokjåhkå.

Hotellets plats. Koordinater i SWEREF 99 TM: N: 7444229 E:617108.

Resterna av hotellet.

Hotellets placering i skogen. På Hambergs tid var träden mindre och glesare.

Så här såg hotellet ut 11 september 1902. Länk till bilden.

För att se bifurkationen fortsatte jag ner längs jokken men det blev allt besvärligare med högt, tätt och liggande vide. Dessutom blev området allt mer vattensjukt med många småbäckar under videt. Till detta kom det allt stridare regnet och trots regnkläder blev jag snart genomblöt. Väl nere vid bifurkationen var den svår att se och att fotografera då den ligger bakom en ö i jokken och alla stränder är täckta av överhängande vide. Typiskt är väl att det var här nere som jag stötte på en älg.

Bifurkationen syns dåligt i bild men ligger till vänster om ön i mitten avi bilden.

Tillbaka till tältet försökte jag ta en så gen väg som möjligt. Men det var inte lätt i den terrängen, småkuperat, stenigt, mycket vide, myrmark och ibland tät björkskog. För att kontrollera var jag var tog jag ibland upp GPSen. Sista biten gick jag så att jag kunde se sjön Boarekjávrre och räknade med att jag skulle se Hambergs stuga där tältet låg. Till min förvåning missade jag stugan och stötte istället på stigen upp från vadstället. Skogen och videt var så tätt att jag missat stugan på 40 m håll! På Hambergs tid var här i stort sett öppen mark med enstaka träd.

Min tältplats med Hambergsstugorna i bakgrunden.

Sammanfattningsvis hade dagen varit mycket givande. Jag hade hittat Hambergs "Hotell Säkokjokk" och sett bifurkationen. Efter att ha sett området tycker jag också att jag hittat en förklaring till varför Hambergs karta och dagens verklighet med karta skiljer sig åt. Jag tror att Hamberg ritade det som var verklighet då och att Sähkokjåhkås huvudfåra har ändrat sig. I den svämkägla som jokken bildar har den tagit många olika vägar under årens lopp och det har inte behövs mer än ett år med extra stark vårflod eller besvärliga isförhållanden för att fåran ska bryta igenom någonstans och ta en ny väg. Kanske har den nu gått tillbaka till en väg som den tagit förut.

Dag sex och sju vandrade jag tillbaka till Kvikkjokk. Vädret hade blivit helt OK och jag noterade när jag tältade vid Stuor Dáhtá att det var första natten jag kunde sätta upp tältet med alla prylar torra.

Det blev till slut en bra jubileumstur för mig trots allt. Hasse och jag får göra vår tur vid ett senare tillfälle. När detta skrivs tycks sjukdomsproblemen vara över. Vår första tur i Sarek 1968 får jag berätta om en annan gång. Förhållandena var annorlunda då.

Postat 2019-08-25 18:58 | Permalink | Kommentarer (10) | Kommentera

En pensionärs problem i Pårek(2) Placerad på karta

Dag 2, 19/6, fortsättning.

Jag låg alltså i vattnet efter att ha ramlat vid vadning av Boarekjåhkå vid Boarekjávrres östra ände. Jag låg på höger sida mellan stenar och bara mitt huvud och vänster axel låg över vattnet. Även ryggsäcken täcktes av vattnet. Höger knä gjorde rejält ont. Strax intill låg is kvar i gölarna så temperaturen i vattnet var därefter.

Det 50 m breda vadet över Böarekjåhkå sett från norra sidan.

Den första reaktionen efter fallet var instinktivt att genast försöka resa mig. Men det gick inte. Vattentrycket på ryggsäcken och att jag låg på sidan och bara kunde trycka ifrån med högerarmen gjorde att det blev för tungt. Efter några djupa andetag lugnade jag mig och övervägde situationen. Inga ben var brutna och belastningen vid resningsförsöket orsakade inte några extra smärtor trots att knäet värkte. Så långt var allt gott och väl.

Innan jag började vada hade jag lossat midjebältet men trots några försök fick jag inte av mig ryggsäcken. Jag skulle behövt hjälp av högerarmen men den låg under mig. Sakta började jag istället vrida mig över på magen i små steg. Efter en stund kunde jag använda båda händerna för att skjuta ifrån så att jag kunde resa mig. Eftersom jag var dyblöt behövde jag inte längre söka efter en väg över stenarna för att få ett mindre djupt vad. Istället gick jag 10 m uppströms och ut i gruset där det var djupare (8-9 dm) men betydligt lättare att gå. Jag hade ingen tanke på att vända tillbaka till södra sidan varifrån jag kom, utan gick över till norra sidan trots att det var längre.

Så här i efterhand kan jag se från min GPS-logg att jag låg ca 3 minuter i vattnet och att det tog 4 minuter till för att komma iland. GPS:en låg i byxorna högst upp i ryggsäcken och klarade att bestämma positionen trots att den låg i vattnet. Efteråt har jag förvånats över att vattnet inte alls kändes så kallt när jag väl ramlat i. Samma iakttagelse har jag gjort tidigare då jag vält med kanot ett antal gånger i kallt vatten.

Väl uppe på land igen såg jag mig om efter en plats lämplig för att byta kläder. Marken efter vadet är blöt och spången fortsätter. Jag följde den in mellan videsnåren men hann inte längre än 30 m innan jag upptäckte nästa problem. En 3 m bred, djup och dyig kanal. Bron, som ska finnas där, har brutits sönder av isen och bitar av den låg spridda på stränderna. Kanalen kändes bottenlös och trots att jag var genomblöt hade jag ingen lust att gå i vattnet igen. Jag befann mig alltså på en ö mellan kanalen och vadstället. Ön var vattensjuk och låg knappt över vattnet. Hur skulle jag ta mig vidare?

Bron över kanalen hade brutits sönder av is och snö och var borta.

Brons delar låg sönderbrutna runtomkring. En regel hopspikad av två stycken 2-tum-4 som jag hittade var precis så lång att den räckte tvärs över mellan kanalens kanter. Men den enbart skulle inte duga att gå på eftersom den mer eller mindre flöt i båda ändar. Genom att samla ihop sönderbrutna delar av bron kunde jag kasta ihop en tillfällig bro där vissa delar tjänstgjorde som flytunderlag för andra delar. Med några snabba kliv kunde jag ta mig över utan att den hopkastade bron rämnade eller sjönk. Jag var över. Puh!

Min bro av ihopkastade sönderbrutna delar från den tidigare bron.

Efter ytterligare 100 m på spången nådde jag lite högre mark och en sten att sitta på för att kunna byta om bekvämt. Först av med stövlar och regnbyxor. Mitt högra knä och skenben var helt nedblodade men efter avtorkning så visade det sig att såret inte var så stort men djupt då det fortfarande flödade. Dubbla plåster och leukoplast på. De enda blöta klädesplaggen som jag behövde byta var kalsongerna och undertröjan som jag gick i. Efter klädbyte, urtorkning av stövlarna, tillbaks med de torra sulorna och mina torra dubbla sockor i stövlarna var jag åter i samma skick som innan vadet så när som på knäet. Allt i min packning var torrt, vilket jag tillskriver mitt något egna sätt att packa. Jag bär nämligen min utrustning i några drybags som jag spänner fast direkt på ryggsäcksramen. Hade jag använt originalsäcken på ramen hade det mesta varit genomsurt. Dessutom hade säcken då blivit mycket tyngre och gjort det ännu svårare att resa sig upp ur vattnet..

Min packning bestående av flera drybags fastspända på ramen. Inte så snyggt kanske, men effektivt och praktiskt.

Målet var nu att så fort som möjligt hitta en lägerplats för att kunna vila och ta det lugnt. Efter knappt ett par km på stigen kom jag vid sex-tiden fram till en lämplig tältplats strax väster om samelägret. Värken i knäet hade jag inte känt av så mycket förrän jag vid matlagningen skulle ställa mig på knä. Då smärtade det till ordentligt och alla rörelser i och utanför tältet fick sedan utföras utan stöd från mitt högra knä. Mina plåster var genomblodade och byttes på kvällen. De blöta plaggen hängdes upp i en björk och stövlarna ställdes upp för torkning i en svag vind i kvällssolen. Innan sovdags var allt torrt.

Min tältplats väster om samevistet. Tjievrra, tv, och Boarektjåhkkå,th, i bakgrunden.

Dag 3. 20/6.

Natten hade gått bra utan större problem med knäet. Men plåstren var återigen genomblodade och fick bytas. För att inte störa läkningen av såret låg jag still i tältet till mitt på dagen. Sedan kunde jag inte hålla mig i stillhet längre utan gav mig ut på en liten tur på några km uppför stigen i riktning mot Sähkok. Ibland försvann stigen under stora snöfält vilket gjorde den svår att hitta igen på andra sidan. Vädret växlade mellan solsken och lätta regnbyar. Högre upp snöade det i byarna. Med den fantastiska utsikten över Pårekslätten och bergen runtomkring funderade jag över min fortsatta vandring. Dagens få kilometrar utan packning hade gått utan egentliga problem. Men skulle jag fortsätta över mot Rapadalen som jag ursprungligen tänkt? Dit var det två dagars vandring till och därifrån skulle det vara fyra dagars vandring tillbaka till Kvikkjokk om knäproblemet skulle förvärras. Visserligen hade jag en nödsändare med mig, men den ville jag inte använda om det inte var absolut nödvändigt. Om mindre än två år blir jag 70 och hoppas kunna fortsätta att vandra i flera år än. Det ville jag inte riskera men beslöt ändå att vänta med det slutgiltiga beslutet till nästa morgon. Till saken hör också att jag har en instabil högerfot som ett resultat av en ryggoperation gjord för många år sedan. De senaste åren har foten blivit sämre och hade förmodligen bidragit till fallet vid vadet.

Utsikt över Pårekslätten.

Utsikt över Pårekslätten.

Vy mot Njoatsosvágge och Vallespiken söder om dalen. Dehögsta topparna är Darregájsse.

Vy mot Njoatsosvágge och Vallespiken söder om dalen. De högsta topparna utgörs av Darregájsse.

I närheten av min tältplats hade jag upptäckt att det var problem med att finna stigen och undersökte det lite närmare. De tre kartorna Lantmäteriets Fjällkarta, dito Topografiska karta och Calazos Sarekkarta i skala 1:50 000 visar olika dragning. Skillnaderna framgår av nedanstående bilder tillsammans med mitt gps-spår. När jag började gå här för 50 år sedan gick stigen från Boarekjávrre direkt upp till samevistet. Numera är stigen dragen längre västerut, förmodligen för att samerna ska få färre nyfikna besök i lägret.

KartjämförelseJämförelse mellan mitt GPS-spår och tre olika kartor. Det är nästan svårt att tro att de visar samma område.

När jag söderifrån kom till punkt C vek stigen av kraftigt åt höger. Där gick en spång över en jokk och försvann in under videsnår som lagt sig över spången. Det såg ut som i bilderna nedan.

 

Så här såg spången ut i början av sträckan CB.Så här såg spången ut i början av sträckan CB.

Längre bort försvann spången in under snö och vide.

Lite längre fram försvann spången in under snö och vide.

Med stort besvär gick jag runt videt och vid punkt B tappade jag bort stigen vid ett stort snöfält, men alldeles intill fann jag en lämplig tältplats vid B. Enligt Fjällkartan skulle stigen inte ha svängt av vid C utan fortsatt i stort sett rakt upp mot A. När jag senare sökte efter denna bit av stigen fann jag den inte, men terrängen där var inte svår att gå i. Stigen CB finns inte alls med på Fjällkartan men den finns på Topografiska kartan som också innehåller biten CA. Efter visst letande runt B fann jag en tydlig stig BA som i närheten av B låg gömd under ett stort snöfält. På Calazos karta finns båda sträckorna CB och BA inritade men inte CA vilket stämmer bäst med verkligheten. Jag skulle dock rekommendera att ta vägen CA pga av svårigheterna på sträckan CB. Det rör sig bara om ett par, tre hundra meter, så det är under alla omständigheter inga stora problem.

På kvällen lade återigen om mitt knäsår. Det blödde fortfarande.

Dag 4. 21/6.

Såret på mitt knä blödde fortfarande om än inte så mycket som tidigare. Men det gjorde fortfarande mycket ont när jag försökte stå på knä. Jag bestämde mig för att ta det säkra för det osäkra och återvända medan jag kunde göra det under kontrollerade förhållanden. Före vadet använde jag mig av min ihopkastade bro över kanalen igen och med några snabba kliv var jag över. Vid vadet klev jag direkt i det djupa vattnet (ombytt förstås) och gick över i gruset hela vägen. Inga problem. Under dagen fortsatte jag i makligt tempo ner till Stuor Dáhtá och tältade på samma plats som tidigare. Vädret var mestadels soligt men uppe på Pårekslätten blåste en kylig västlig vind med byar upp till 12m/s. Det var skönt att komma ner i skogen på väg mot sjön.

Tältplatsen väster om samevistet.Lunchrast i lä i en svacka bakom enbuskar. Bårdde i bakgrunden.

Hjortronen blommade på myrarna.Hjortronen blommade på myrarna.

Mitt humör under dagen präglades av visst vemod över att inte ha fortsatt vandringen och tankarna kring att det här kanske var min sista vandring hit. Men beslutet att vända tillbaka i förtid ångrade jag inte. Så här i efterhand kan jag tycka att jag kunde ha stannat några dagar i Pårek innan jag började gå tillbaka. Mat hade jag ju. Men jag var nog lite uppskakad och skärrad av min situation och av det som hänt. Det kändes tryggast att vända tillbaka.

Dag 5. 22/6.

Återigen en fin dag med behaglig temperatur omkring 10°C. Vandringen ner till Kvikkjokk gick även denna dag i maklig takt. Spängerna hade bytts ut och de nya råa plankorna var bra att gå på.

Sista rasten vid bron över Njáhkájåhkå.

 

De gamla plankorna i spängerna var nu utbytta mot nya.De gamla plankorna var nu utbytta mot nya.

Det var midsommarafton och på kvällen åt jag middsommarbuffé på Fjällstationen i gemytlig stämning tillsammans med andra gäster. Min egen sinnesstämning var fortfarande melankolisk. Var det här min sista vandring till  Pårek och kanske min sista flerdagars fjällvandring över huvud taget? Men så illa kunde det väl inte vara?

Postat 2017-12-21 00:52 | Permalink | Kommentarer (12) | Kommentera

Fyra gubbar i Sarek(2) - Planering

Innan jag blev pensionär våren 2014 funderade jag på att återuppta mina vandringar i Sarek som jag gjort i min ungdom. Men jag ville inte gå ensam. Mina första val av tilltänkta vandringskompisar var Hans Pettersson, en av mina tidigare Sarekkompisar, och/eller Svante Rindetoft, en kamrat som jag upplevt mycket tillsammans med. Hasse jobbade tills han blev 66 och kunde inte följa med på en fjällvandring 2014. Svante har lite problem med en höftled och eftersom han inte vandrat så mycket ville han inte gå en tur i Sarek, ett område som han har stor respekt för. Däremot föreslog han en 10-dagars tälttur i Lunndörrsfjällen. Så blev det. Då fick han testa hur det kändes att vandra med sina besvär och jag fick prova hur min högerfot skulle klara sig. Den är försvagad efter en ryggoperation för 20 år sedan och jag vrickar den lätt. Vi testade också vår utrustning som vi försökt göra lätt. Läsning av Jörgen Johanssons "Vandra Fjäderlätt" gav inspiration och till att använda orienteringsskor med en vikt om 250-300g per styck istället för i stövlar som vi använt tidigare.

Erfarenheterna från Lunndörrsturen var så goda att jag lyckades övertala Svante att följa med på en Sarekvandring. Vi skulle då välja en av de mest lättgångna vägarna, nämligen genom Guohpervágge och Ruohtesvágge. Sommaren 2015 var emellertid Svante uppbokad av andra resor och Sarekvandringen fick anstå till 2016. Det passade mig bra då Hasse istället kunde följa med upp till Sarek. Vi gjorde då vår vandring som jag berättat om tidigare. Dessutom gjorde jag ett par soloturer med utgångspunkt Kvikkjokk. De har jag också berättat om i min blogg.

Hösten 2015 började jag, Svante och Hasse att planera inför Sarekvandringen 2016. Tidpunkten förlades till perioden 10 augusti - 5 september. Själva vandringen skulle vara i 10-12 dagar. I egenskap av pensionärer har vi stor frihet att disponera vår egen tid och vi ville invänta bra väder innan vi åkte upp. Det skulle inte vara roligt att åka iväg om väderprognoserna förutspådde regn och rusk. Vi hade ju hört vandrare berätta om turer som pågått i mer än en veckas tid i bara regn utan att de sett något av de fjäll de passerat.  Vi ville därför vänta in en väderprognos som åtminstone till en början lovade fint väder. En vecka eller upp till 10 dagar skulle vi kunna stå i stand-by.

Vintern 2016 fick Svante en förfrågan från sin vän Torsten Gunnarsson om inte han kunde få följa med på vår tur. Torsten är rätt van vid fjällen, men har aldrig vandrat i Sarek och det här var en möjlighet för honom att komma dit. Vi andra tyckte att det var en bra idé. Det skulle underlätta genom att vi då skulle kunna bilda två matlag med två kök och två tält. Det blev naturligt att Svante och Torsten bildade ett tält- och matlag medan Hasse och jag bildade det andra. För att lära känna varandra bättre inför vandringen ordnade vi ett förberedelsemöte på två dagar. Det var i mitten av maj med övernattning på STFs vandrahem i Forsvik nära Karlsborg. Efter några öl, sång och lite whisky första kvällen blev förbrödringen stor.

Ett problem hade emellertid uppdagats. Torsten måste vara tillbaka redan 1 september så där beskars vår tidsperiod för vandringen. Resan fram och tillbaka till fjällen hade vi ursprungligen tänkt göra gemensamt i bil upp genom Norrlands inland och göra den till en integrerad del av hela upplevelsen. Svante bor i Vänersborg, Hasse i Karlskoga och jag i Uppsala. Tanken var att jag skulle hämta upp Hasse och Svante i Västerås, vår barndomsstad, och där Hasse och jag har våra mödrar boende, 97 respektive 98 år gamla. När nu Torsten, också boende i Vänersborg, kom in i bilden framfördes tanken att Vänersborgarna skulle åka tåg istället. De måste då boka allt i förväg och all flexibililtet beträffande tidpunkt för vandringen skulle vara som bortblåst. Den gemensamma delen av resan skulle försvinna. Tåg var inte ett alternativ för mig eftersom jag absolut inte ville låsa mig för bestämda datum och dessutom ville göra lite avstickare från allfartsvägen. Jag hade ju friheten som pensionär att vänta in rätt tidpunkt och sticka iväg när det passade. Hasse var inne på samma linje och var besluten att hålla fast vid att åka bil. Om det skulle bli tågresa eller ej var ouppklarat när vi skildes från det förberedande mötet.

Efter cirka en vecka fick jag beskedet från Svante att de bokat tågresa upp till fjällen 10 augusti med ankomst till bryggan vid Ritsem 11 augusti 15.10. Återresan skulle ske 22 augusti. Därmed var all flexibilitet borta. Jag svarade att Hasse och jag skulle möta dem där om det inte var riktigt skitväder.

Torsdagen 4 augusti följde jag 10-dygnsprognosen på TV med stort intresse. Prognosen för tiden 10-14 augusti för norra Norrland visade på riktigt ruskväder med storm, mycket regn och till och med snö. Jag tog en skärmdump från SVTPlay på prognosen med väderkartan och skickade till de andra. Jag skulle gärna ha visat bilden här men SVT vill ha 1000kr för det. Våra värsta farhågor om vädret tycktes besannas.

Fortsättning följer i nästa blogg.

Postat 2016-09-03 22:38 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

Fyra gubbar i Sarek(1) - Hur hittar man en kvarglömd kameraväska i Sarek?

Var är min kameraväska? Har någon sett min kameraväska? Var f...n är min kameraväska? Var i h...e är min kameraväska?

Jag befann mig i Guohpervágges östra del tillsammans med tre andra gubbar. Det var sent på eftermiddagen, vi hade precis rastat färdigt och skulle gå en liten bit till innan vi slog läger. Jag skulle just sätta på mig ryggsäcken och hänga kameraväskan runt halsen då jag upptäckte att jag inte kunde hitta den. Inte fanns den i ryggsäcken där jag ibland förvarade den då det regnat. Paniken började sprida sig. När hade jag använt kameran sist? Hade jag tagit av mig den vid vår förra rast? När hade vi förresten vår senaste rast? Jag frågade mina kompisar men de hade ingen aning. Vi brukade vara mycket noga med att se oss omkring vid varje rast så att vi inte skulle glömma någonting. Men min kamera hittade vi inte.

Det blev till att försöka rannsaka sitt minne men det gick dåligt. Jag var ganska säker på att jag haft kameran vid lunchen några timmar och en dryg 1/2-mil tidigare. Jag beslutade mig omedelbart för att vända om till lunchplatsen och se om den fanns där. Två av mina kompisar följde med och en stannade kvar vid vår packning som vi lämnade.

På grund av att det varit blött på många ställen hade jag och mina kompisar gått rätt utspridda då vi haft olika skodon som gjort att vi var olika känsliga för vått underlag. Jag hade gått längst ner där det var blötast eftersom jag tyckte att det enklast att gå där. Nu spred vi också ut oss för att kunna täcka så stort område som möjligt i letandet. Efter ett par timmar var vi tillbaka vid lunchplatsen. Ingen kameraväska där. Men här hade jag absolut haft den så någonstans på vägen måste den finnas. Det gällde bara att hitta den.

Jag tog då fram min GPS som jag haft i fickan för att logga turen. Ställde in den på hög upplösning och började följa min tidigare väg genom dalen. Jag kunde nu följa den med bara någon meters felmarginal. Och där, plötsligt låg kameraväskan i gräset framför mig på en sandbank vid en liten bäck. Det gick nu upp för mig hur det hade gått till när jag glömt kameran. Där jag hade gått var det mer lättgånget än för mina kamrater som gick högre upp på dalsidan. Jag hade stannat vid bäcken för att dricka och vänta på kompisarna så att de inte kom alltför långt efter. Jag drack ur händerna ståendes i den lilla bäcken. För att kameran, som hängde runt halsen, inte skulle doppa i vattnet hade jag tagit av mig den och lagt den på stranden. Sedan hade jag helt sonika gått därifrån utan att ta upp kameran igen. Vilken glädje att hitta den! De återstående kilometrarna tillbaka till vår ensamme väntande kompis gick jag med lätta steg trots att dagens etapp hade blivit 1 mil längre än vad den annars skulle ha blivit.

Här i gräset låg min kameraväska. Jag hade lagt av mig den när jag skulle dricka vatten för att den inte skulle doppa i vattnet. Foto Hans Pettersson.

Senare på kvällen firades det med extra rökig skotsk single malt whisky. Vi sa att det var tur i oturen att det var jag som bar GPSen som förlagt kameraväskan. Hade det varit någon av de andra hade det varit betydligt besvärligare. Skål!

Hade jag inte hittat kameraväskan hade jag nog inte skrivit om oss fyra gubbar på vandring i Sarek. Jag hade helt säkert inte haft några egna bilder att visa. Nu tycks det i alla fall kunna bli några avsnitt i bloggen.

Postat 2016-08-26 23:33 | Permalink | Kommentarer (5) | Kommentera

En gubbe som gick Placerad på karta

En gubbe jag känner vandrade ensam i Sareks södra utmarker i september förra året (2015). Det har nu gått mer än ett halvår och en ny vandringssäsong börjar snart. Gubben har inte kommit till skott med att skriva något om turen så därför har han bett mig om hjälp. Det här är vad han har berättat.

Gubben är pensionär sedan ett par år tillbaka och i sin ungdom gjorde han under en 10-årsperiod många vandringar i Sarek och Padjelanta. Jobb och familj gjorde sedan att det inte blev så mycket av vandringarna annat än sporadiskt. Men pensionärslivet gav nya möjligheter. Under sommaren 2015 hade han redan före septembervandringen åkt upp till Kvikkjokk två gånger och gjort vandringar därifrån. Men det räckte inte. Han ville dit igen en tredje gång. Egentligen så skulle han ha velat stanna där hela sommaren, men även en pensionär måste ta hänsyn till andra omständigheter än sina egna. Det dröjde därför ända till den tionde september innan han återigen befann sig i Kvikkjokk för en ny vandring. Denna gång på egen hand.

När gubben pensionerades fick han en Garmin GPS i present av sina arbetskamrater. Den är han mycket glad över och använder den för att logga sina vandringar. Den är ett bra stöd för minnet eftersom han kan se precis var han gått, hur långt, vilken tid det tagit, var han rastat och hur länge. Gubben vill därför gärna att jag visar kartor med den väg som han gick. Så det blir en del sådana i den här berättelsen.

Dag 1. 10/9.

Spår dag 1, 10 september 2015Spår dag 1. 11,5 km, gångtid 4 tim, upp 690 m, ner 120 m.

 

Gubben hade stämt möte med båtförare Björn i Kvikkjokk för att bli skjutsad över till andra sidan Gamájåhkå kl 10. Femte klass från Jokkmokks skola skulle också över älven för att bestiga Prinskullen så han fick trevligt sällskap med ett gäng entusiastiska ungdomar. Alla kunde inte åka över i samtidigt så Björn fick åka flera gånger. Ungdomarna höll på med att göra en "klassiker" och hade dagen innan vandrat upp till Sjnjierák öster om Kvikkjokk. Gubben hade tur och fick åka med den första turen och övervägde att vänta in ungdomarna och gå tillsammans med dem. Han hade 20 kg packning och tänkte att det nog var bäst att starta genast, annars skulle han nog komma på efterkälken. Men där bedrog han sig. Efter 1,5 timme och 450m  stigning var han först upp till toppen utan att skynda på stegen. Det hade han inte väntat sig. Men snart var ungdomarna uppe de också. Det var intressant att se dem göra iordning sin mat som varierade från kexchoklad och chokladkaka till varmrätt tillagad på stormkök.

Vädret i Kvikkjokk hade varit strålande i flera dagar med sol från klar himmel och 15-20°C. Så även denna dag. Lite svag vind västerifrån. Perfekt vandringsväder.

Prinskullens toppröse och utsikt över Gamájåhkås delta i sjön Sakkat.

 

 

Vy över Vállevárre nordväst om Prinskullen. Tarrekaise till vänster och Pårtemassivet till höger.

Gubben ångrade att han inte fyllt på sin vattenflaska vid en bäck en bit innan han nådde toppen. Trots att han druckit mycket på vägen upp var han rejält törstig. Enligt uppgift skulle det finnas fina tältplatser strax bortom Prinskullens topp och det kanske det gjorde, men tyvärr inget vatten som gick att komma åt. Ett svagt porlande ljud hördes förtretligt nerifrån underjorden mellan stenarna, så nog fanns det vatten djupt därnere. Men, som sagt,  inget som gick att komma åt. Egentligen var det lunchdags men utan vatten fick det anstå. Det dröjde ytterligare tre timmar och 6 kilometers vandring innan han äntligen fann vatten vid den första lilla sjön på Vállevárre. Vatten hade hörts nere mellan stenarna på några fler ställen men tyvärr oåtkomligt. Så lunchen blev sen även om han stoppat i sig en del annat på vägen. Det var alltså extremt torrt och det märktes också på sjöarna som han passerade.

 

Den första lilla sjön på Vállevárre. Vattnet har dragit sig tillbaka ett gott stycke. Här lunchade gubben.

 

 

Mellan de båda sjöarna på kartan finns denna nästan helt uttorkade lilla sjö.

Med mat i magen och i det fina vädret fortsatte gubben till nästa sjö där han slog läger för natten.

 

Vállevárre mot sydost. Mycket lättgången hedmark.

 

 

Pårtemassivet i bakgrunden.

Solen försvann redan före 7 på kvällen bakom Tarrekaises toppar och temperaturen sjönk snabbt. Gubben hade förberett sig på långa kvällar med två böcker, ett antal korsord och en pannlampa med extra batterier. Böckerna hade han införskaffat i pappershandeln i Jokkmokk. Priset för två böcker var 80 kr. Gubben tänkte att en bok får räcka så han tog endast en bok med till kassan. Det blir 85 kr, sa expediten. Gubben protesterade och sa att två böcker kostade ju 80 kr. Ja, tar du två böcker så kostar det 80 kr. Så det gjorde gubben.

Nu bar det sig inte bättre än att gubben sedan glömde lägga ner någon bok i packningen innan han gav sig iväg. Han fick klara sig utan. Det gick bra ändå eftersom han hade många korsord och blev tröttare än han tänkt sig och sov länge.

Sov länge ja. Gubben hade före resan införskaffat ett särskilt varmt uppblåsbart liggunderlag, 9 cm tjockt och fyllt med isolering. Det skulle fungera ned till -17°C och skulle ha ett R-värde på 5. I förpackningen låg en lapp som talade om att R-värdet var 6. Det var bara ett litet problem. Det tog lång tid att blåsa upp och när det blivit nästan fullt hördes ett svagt pysande mellan andetagen. Snart besannades misstanken. Liggunderlaget läckte och så mycket att det tydligt hördes. Gubben provade att lägga sig på underlaget och snart låg han helt nere på marken och kände alla småstenar och ojämnheter. Kallt blev det också. R-värde noll. Så skulle det inte kunna gå att sova. Utan fungerande liggunderlag skulle hela turen spolieras. Det blev alltså till att försöka reparera det helt nya underlaget med risk för att garantin gick om intet. Lyckligtvis var hålet så stort att det gick lätt att hitta det med hjälp av pysljudet. Det ca 2cm långa hålet orsakades av att en skarv i botten av en dal mellan två längsgående tuber inte blivit limmad ordentligt. Ett reparationskit följde med liggunderlaget och efter 30 minuter gick underlaget att använda. Det var verkligen varmt, ungefär som att lägga sig på frigolit, fast mycket mjukare förstås. Lagningen höll i två nätter till innan den började läcka för mycket. Då gjorde gubben om lagningen och den höll resten av vandringen. Liggunderlaget byttes senare ut på garantin utan problem, dock utan någon extra lapp som visade på R-värde 6. 

Dag 2. 11/9.

 

Spår dag 2. 14 km, gångtid 5 tim, upp 420 m, ner 360 m.

Solen strålade från en klar himmel lika fint som dagen innan och gubben njöt i fulla drag.

Vandringen fortsatte in i Vállevágge. Vägvalet föll sig naturligt och gick i första delen på en avsats mellan Vallespiken och Vallebäckens ravin. Längre in i dalen är det lättast att gå nere vid bäcken även om det är lite stenigt. Ett par jokkraviner från Vallespiken passerades. I den första, jokkravinen från toppen 1385, mötte gubben den första snön. Den var mycket hård, nästan som is. Det var svårt att få fotfäste och knappt några spår syntes efter honom där han gått. Hade snöfältet lutat lite mer hade han behövt sätta på sig broddarna han hade med sig för att komma över.

 

En ensam ren gjorde gubben sällskap på snöfältet. Den klarade sig också utan broddar.

I den andra jokkravinen hade snön nästan helt smält bort. Gubben hittade en hästsko där och lade upp den på en sten. Skon verkade vara mycket gammal och sömmen bestod av fyrkantiga spikar med mycket stora fyrkantiga platta huvuden. När användes hästar här senast?

 

Hästskon i den andra jokkravinen.

 

 

Längre in i dalgången är det lättast att gå nära bäcken även om det är lite stenigt.

I den västligaste delen av dalen finns flera små sjöar varav endast en är utsatt på kartan. Möjliga tältplatser finns om man inte är alltför kräsen beträffande underlaget.

 

Möjlig tältplats? Sjön är utsatt på kartan.

 

 

Denna sjö är inte utsatt på kartan.

 

 

Inte denna heller.

 

 

Vy mot sydost från vattendelaren i Vállevágges västra ände.

Uppe vid vattendelaren ändras vyn åt nordväst och norr drastiskt. För varje steg syns fler och fler fjälltoppar och sikten ner i Tjuoldavágge öppnar sig. Här stannade gubben till ett tag och rastade för att beundra utsikten.

Förutom rösen här och var visade en kvarlämnad gympasko på tidigare mänskliga aktiviteter.

 

Vy mot nordväst från vattendelaren. Hábres strax ovanför mitten, Ruonas till vänster därom. I bakbrunden syns topparna runt övre Njoatsosvágge. Klockan har hunnit bli 17 och Tarrekaise kastar en lång skugga över dalen.

 

 

Panorama från nästan samma ställe som ovan. Tjuollda i mitten, Pårtemassivet till höger.

Målet för dagen var den lilla sjön väster om Hábres och dit kom han vid 19-tiden. Då hade det redan börjat skymma ordentligt. Vid en nattlig liten utflykt visade sig himlens alla stjärnor och ett svagt norrsken.

Dag 3. 12/9.

 

Spår dag 3. 2,5 km, gångtid 1 tim, upp 80 m, ner 80 m.

Tredje dagen blev lika solig och fin som de två första. Det blev också en vilodag, men framför allt en spaningsdag över Tjuoldavágge från Hábres topp. Därifrån är vyn över övre delen av dalen enastående. Gubben tillbringade många timmar med att kikarspana och njuta av utsikten. Trots att detta lär vara en av de vilttätaste dalgångarna i Sverige så fick han inte se något vilt, inte ens en älg. Fjällvråk visade sig dock. Gubben tyckte det var konstigt att inga djur syntes då alla träd syntes tydligt. Därför tyckte han att han även borde ha kunnat urskilja något vilt. Det var lite av en besvikelse men i övrigt var det en skön dag.

Men gubben såg inte bara ut över Tjuoldavágge. Han såg också tillbaka på sitt liv och begrundade hur det hade varit. Han funderade också över vad han skulle göra i framtiden och vad den skulle innebära. Klart var i alla fall att han ville göra fler Sarekvandringar och om det inte blev några drastiska förändringar så borde han kunna göra några till innan åldern tagit ut sin rätt.

 

Toppröset på Hábres. Utsikt mot nedre Tjuoldavágge.

 

 

Tjuoldavágge nedanför Hábres.

 

 

Övre Tjuoldavágge från Hábres. Ruonas till vänster.

 

 

Sjön sydväst om Hábres. Málmmatjåhkkå 1705 i bakgrunden. Tältet skymtar på grässlätten till höger om sjön.

 

 

Tältplatsen.

Dag 4. 13/9.

 

Spår dag 4. 13 km, gångtid 5 tim, upp 490 m, ned 490 m.

Gubben vaknade vid 7-tiden och då hade vädret slagit om. Sjön gick inte att urskilja förrän efter tag då den mycket täta dimman lättat något. När gubben sedan började vandra strax före 9 så hade molnen stigit och sikten var tillräcklig för att orientering och vägval skulle gå bra. Inget regn.

 

Dimman låg tät när gubben vaknade och det tog en stund innan sjön kunde urskiljas.

 

 

Efter en dryg timme hade dimmorna lättat betydligt.

Dagens mål var att ta sig upp till en liten sjö i Låptåvágges östra del där Tjuoldajåhkå gör en skarp sväng mot söder. Vägen dit skulle gå genom Ruonasvágge norr om Ruonasgårsså, runda Ruonas nedanför dess östra rasbrant och ner i Tjuoldavágge. Vidare upp genom dalen, vada Buojdesjåhkå och Tjuoldajåhkå och stiga upp på Tjuoldagårssås östra sida.

Ruonasgårsså är mycket djupt nedskuren med branta bergssidor. För att korsa jokken i dalbotten behöver man gå en bit västerut i Ruonasvágge för att komma över. Vadet är lätt.

 

En sidoravin som stupar ner i Ruonasgårsså som går från vänster till  höger i bild. Molnbasen har stigit till ungefär 1000 möh.

 

 

En närmare titt på sidoravinen visar tydligt de snedställda bergslagren.

 

 

Terrängen runt Ruonas är besvärlig. Molnen över dalen låg högre och Tjuolldas topp 1412 m skymtar i bakgrunden.

Passagen runt Ruonas är bitvis besvärlig med stora block, krypande manshöga videsnår, träd och blöthål. Men som tur var inte så lång. Det fuktiga vädret hade gjort marken väldigt hal och gubben tog det mycket försiktigt. Han insåg att skulle något hända honom så skulle det säkert dröja minst en vecka innan han skulle få någon hjälp. Han var inte rädd men försiktighet var något att tänka på.

Vägen nedanför Ruonas rekommenderas av Grundsten och det var därför gubben valde den. Utan det rådet hade han nog rundat Ruonas genom att följa bäckarna på västra sidan istället. Gubben tror att terrängen där är mer lättgången.

När gubben kom ned i dalen förstod han också att det i den här terrängen skulle det kunna finnas mycket vilt som lätt kunde döljas av växtligheten. Det blev åtminstone delvis ett svar på varför han inte sett något vilt från Hábres.

Nere i dalgången tyckte gubben att det var lättast att göra som renarna och gå på myrarna. Där var marken plan och ganska fast och betydligt lättare att gå på än i skogen med alla moränåsar. Gubben hade givetvis stövlar, så att vattnet var ankeldjupt bekom honom inte.

Här fann han också ytterligare ett skodon. Den här gången en vandringskänga med högt skaft. Gubben hade svårt att förstå hur någon kunde lämna en känga sådär i vildmarken. Den tidigare funna gympaskon kunde han förstå. Den kanske hade hängt på tork bakpå ryggsäcken och lossnat. Men en känga?

Vaden över Buojdesjåhka och Tjuoldajåhkå var lätta att gå på liksom moränmarkerna där emellan. Där finns det fina platser för tältning.

 

Tjuoldavágge sedd mot sydost från renvaktarstugan. Ruonas till höger och Hábres strax till höger om mitten.

 

 

Vadstället över Tjuoltajåhkå nedanför Tjuoldagårsså.

 

 

Vadstället sett en liten bit uppifrån Tjuoldagårsså.

 

 

Stigningen uppför Tjuolldagårssås östra sida är brant och består av moränbackar med rished.

Kvart i sju kom gubben fram till den lilla sjön i östra Låptåvágge. På långt håll såg han ett par lysande orangea stenar som låg på gräsplanen där han tänkte tälta. Tänk, hade någon markerat platsen med sprayfärg? Det hade han själv gjort hemma på stenar som skulle tas bort när motionsspåret skulle breddas. Men det var givetvis inte några stenar utan två tomma påsar efter frystorkad mat som någon hade lämnat efter sig. Ett oskick. Har man burit påsarna dit så får man vara så god att bära dem därifrån också. De här påsarna var inte kvarglömda utan medvetet lämnade kvar eftersom de syntes så tydligt.

Molnen kröp snabbt ner och det blev mörkare. Gubben hann precis äta lite middag och krypa in i tältet innan det började falla ett lätt regn.

Dag 5. 14/9.

 

Spår dag 5. 8,5 km, gångtid 3,5 tim, upp 130 m, ner 430 m.

Den här morgonen låg dimman kvar längre och gubben kom inte iväg förrän framemot 10. Då hade dimman lättat så mycket att han kunde se vart han skulle ta vägen. Det regnade lätt. Uppe i passet nedanför Mángitjårro blev dimman riktigt tät och det var riktigt svårt att välja väg. Normalt går det ju att välja väg både i stort och i smått och undvika blockmarker och videområden. Det går inte när sikten är mindre än 20 m eftersom man behöver hålla rak kurs för att veta var man är. Då får man ta terrängen precis som den kommer. 

 

Tältplatsen vid den lilla sjön. De av någon kvarlämnade orangea påsarna syns till vänster. De fick transport ner till Kvikkjokk i gubbens skräppåse.

 

 

Tät dimma i passet söder om Mángitjårro. Mörkt var det också trots att det var nästan mitt på dagen.

När gubben kom fram till Goabrekjågåsj och nedstigningen i Njoatsosvágge hade börjat kom han ner under molnen och sikten blev bra. På norra sidan dalen syntes Loametjåhkkå upp till nivån 1500 m medan Sähkok 1200 m fortfarande skymdes av molnen. Dit skulle gubben gå nästa dag.

 

Goabrekjågåsj.

Gubben tänkte vada Njoatsosjåhkå vid det vadställe som Grundsten rekommenderar, nämligen alldeles ovan punkt 638. Nedanför ett meterhögt vattenfall bildar jokken en 40 m bred lagun och delar sig sedan i två armar så att en ö bildas. Den lilla lagunen kallas ibland för "badpoolen". Vadet går över ön och båda jokkens armar måste vadas. Grundsten skriver att går det inte att komma över här måste man gå en dryg mil längre upp till Lulep Njoatsosjávrre för att ta sig över. Den omvägen ville gubben inte gå och eftersom vattenståndet vid den här tidpunkten var lågt hoppades han att det skulle gå bra att vada där.

Väl framme vid jokken blev gubben ändå tveksam över om han skulle kunna vada där. Vattnet var grumligt av glaciärvatten och siktdjupet 2-3 dm. Han provade att gå i kanten av den första jokkfåran och sjönk snabbt ner i gruset som for undan under stövlarna. Den svåraste passagen såg ut att vara vid den andra fåran men eftersom den låg 40 m bort var det svårt att avgöra. Resterna av ett träd som följt med i strömmen låg i fåran och förhoppningsvis hade det bidragit till att göra det något grundare. Hittills hade alla vad kunnat göras med stövlarna på men här blev det till att använda vadarskorna. Klockan hade hunnit bli fyra och gubben tänkte följa ett gammalt samiskt råd: stanna och koka kaffe innan ett besvärligt vad. Ja, han gjorde inte bara det. Han slog läger på stranden och hoppades att vattnet skulle ha sjunkit lite grand till nästa morgon.

 

 

 Vattenfallet ovanför "badpoolen".

Dag 6. 15/9.

Spår dag 6. 15 km, gångtid 5,5 tim, upp 720 m, ned 340 m.

Den här morgonen var det ingen dimma runt tältet. Men molnen strök kring dalsidorna högre upp.

Efter frukosten gjorde gubben sig klar för vadningen. Vattennivån hade nog sjunkit några centimeter under natten, men inte mycket. Stövlarna hamnade högst upp på packningen och vadar/lägerskorna togs på. Första fåran avverkades ganska enkelt även om gruset for undan under fötterna och han sjönk ner. Vattnet gick en bit ovanför knäna, ca 60 cm djupt. Det var förvånansvärt varmt, gissningsvis över 10°C.

Fåra nummer två var besvärligare. Där var det mer än 80 cm djupt och vattnet gick upp till kalsongerna som blev blöta. Det var också mer strömt, gruset mer lättflyktigt och han sjönk djupare ner i det. Genom att söka sig mellan osynliga, aningen grundare bottenrevlar, kom han över utan att blöta ner tältet som satt längst ner på ryggsäcksramen. Dagens svårighet var avklarad. 

 

 

Tältplats vid Njoatsosjåhkå. Allt är packat för vadning utom vadarskor och tält.

 

 

Hela "badpoolen" från östra sidan. Vattnet är grönt av glaciärslam och siktdjupet är 2-3 dm.

Vandringen fortsatte sedan uppför de långa sluttningarna mot Sähkok. Trots stigningen på 700 höjdmeter gick det bra att gå där då marken är lättvandrad. Vid passage av jokken vid tusenmetersnivån var det dags för lunchpaus.

 

"Badpoolen" sedd från en ås några hundra meter söderut.

 

 

Njoatsosvágge norrut sedd från en plats strax innan gubben kom fram Ruopsokjåhkå. Goabrekbákte till vänster om mitten.

 

 

Vadstället över Ruopsokjåhkå. 1 dm djupt.

 

 

Övre Njoatsosvágge sedd från Sähkoks västra sluttning.

Den sol som stundtals visat sig tidigare under dagen försvann vid 1100-metersnivån då gubben gick in i de tjocka molnen som låg över Sähkok. Det blev mycket mörkare och sikten inskränkte sig mestadels till ca 20 m. Det skulle dröja ett helt dygn innan sikten blev bättre och det blev inga bilder tagna under den tiden.

Gubben försökte gå efter de sporadiska rösen som finns uppe på Sähkok men det gick inte att se mer än ett i taget. När han lämnat ett bakom sig dröjde det länge innan han kunde urskilja nästa. Dropparna i dimman gjorde allting blött från alla håll, även underifrån. Skärmmössan han bar fungerar bra att skydda glasögonen vid regn, men inte här. De blev blöta till och med på insidan och han fick stanna ofta för att torka av dem. Uppe på Sähkok är det flackt och inga landmärken att orientera efter då sikten är så dålig. Sin positionen kontrollerade han då och då med sin GPS. Då hade han riktig nytta av de kartor han gjort till GPSen från Fjällkartan. I Sähkoks västra ände går man normalt i en svag sänka mellan två höjder som når precis över 1200-metersnivån. Gubben hamnade några meter för långt norrut och kom fram till ett snöfält som brant fortsatte neråt i dimman. Snön var isig, mycket hård och omöjlig att gå på så gubben funderade över vart han skulle ta vägen. Ett isfält som sluttar brant nerför och där det inte går att se slutet är inte roligt. Men som han stod där och tvekade så förbättrades sikten tillfälligt till kanske 50 m och han såg att några tiotal meter åt höger hade snön smält bort och att det där fanns ett snöfritt område med sten att passera på. Under vandringen över Sähkok höll han på att komma fel ett par gånger och fick göra en större korrigering av färdriktningen. Båda dessa tvära kast i vandringen syns i färdspåret om man ser efter noga.

I Sähkokjåhkås ravin fanns många snöbryggor kvar och även om de var isiga och hårda kunde han ta sig över på ett som inte lutade alltför mycket. På västra sidan fanns ett meterhögt röse som markerade platsen. På östra sidan finns fina tältplatser och där slog han läger. Där hade han tältat 45 år tidigare vid en bestigning av Bårddetjåhkkå. Vid en kisspaus mitt i natten kunde han konstatera att detta var den mörkaste natten han upplevt. Det mörkblå tältet syntes knappt i pannlampans sken trots ett avstånd av bara några få meter.

För att gå några meter från tältet hade gubben tagit fram lägerskorna ur den plastkasse som han förvarade dem i och lagt den i tältöppningen. Som han stod där och lättade på trycket kom en liten vind, fyllde påsen så att den försvann bort i natten utan att gubben hade en chans att få tag i den. Så hittar någon en tom konsumkasse i området kan det vara den som blåste bort för gubben. I så fall ber gubben vänligen att ni tar med den till något bättre ställe för sopor. Nedskräpning kan ibland ske av misstag.

Dag 7. 16/9.

 

Spår dag 7. 12 km, gångtid 3 tim, upp 110 m, ner 400 m.

Dimman låg fortfarande tjock på morgonen och det föll ett lätt regn. Gubben dröjde sig kvar i tältet och hoppades att dimman skulle lätta. Men vid 11-tiden väntade han inte längre utan packade ihop utrustningen. Det här var första gången med det här tältet som han packade ner allt, även innertältet, medan han var kvar inne i yttertältet. Det var blött av kondens även på insidan, men innertältet hade klarat sig bra. Sovsäcken kändes konstigt nog torr trots fukten.

Till skillnad mot gårdagen så fanns det nu en stig att följa så orienteringen gick bra trots dimman. Efter ett par timmar kunde han under molnen urskilja hur solen sken svagt på Pårekslätten och sjöarna där nere.

Solen lyste på Pårekslätten långt där nere.

Ju närmare samevistet vid Pårek han kom blev stigen mer upptrampad och tydlig. Numera är den dragen väster om samevistet och går genom ganska hög björkskog. På 70-talet gick stigen direkt upp till vistet innan den vek av västerut. Björkskogen verkade ha vuxit mycket sedan gubben gick här på 70-talet. 

Vid vadstället nere vid Boarekjávrre var det hög tid för en sen lunch. Vattenståndet var lågt men stenarna var hala och träkistorna som lagts ut för vadning låg lite huller om buller. Gubben valde istället att gå i vattnet ca 10 m ovanför stenskravlet i det normala vadet. Där var botten helt plan och fast av småsten som ett kaklat golv. Lite djupare, men stövlarna räckte precis till. Och mycket säkrare.

Vadstället vid Boarekjávrre. Dimmorna låg fortfarande täta uppe på Pårtes sluttningar varifrån han kom.

 

 

Höstfärgerna hade kommit på Pårekslätten.

Stigen över Pårekslätten är lättgången och delvis spångad. Gubben valde att gå till en lägerplats vid östra änden av sjön väster om texten 692 på kartan. Där hade han tältat tidigare under sommaren. Där fick han också telefonkontakt med hemmet och kunde meddela att han mådde bra men var sliten. På kvällen började ett stilla regn att falla.

 

Tältplatsen. Dimman ligger tät över Sähkok och upp mot Pårte.

Dag 8. 17/9.

 

Spår dag 8. 16 km, gångtid 5 tim, upp 190m, ner 550 m.

På morgonen den åttonde dagen kom plötsligt en stor reslig man gående på stigen för att hämta vatten i bäcken. Han visade sig vara dansk och hade tältat strax intill. Han hade under en veckas tid tältat i närheten av vistet vid Pårek. Avsikten hade varit att runda Pårtemassivet. På grund av vädret hade han valt att ha ett basläger och göra utflykter därifrån istället. Hans packning vägde 35 kg och den såg enorm ut när han senare under dagen passerade gubben under en rast. Dansken var den första personen gubben mötte sedan han lämnade skolbarnen på Prinskullen och tyckte att det var roligt att få prata med en människa igen.

Dagen blev mest en transportsträcka ner till Kvikkjokk som gubben vandrat många gånger tidigare. Men det gällde att ta vara även på den och njuta av att vara på plats. Vädret var ömsom soligt och ömsom regnigt. Nere vid Kungsleden mötte han ett flera grupper tyskar som det var intressant att prata med. Några var på väg inåt Sarek via Pårek, några gick Kungsleden. Samtliga verkade vara ganska oinformerade om området. Vid fem-tiden kom gubben fram till Fjällstationen där han övernattade. Det hade då börjat regna ordentligt.

Lunchen intogs under en gran vid bäcken som rinner ut vid Stuor Dáhtás västra ände. Det regnade lätt.

 

 

Gubben som ung vid samma bäck när han passerade här i början av juni 1970. Det var då över 20 grader varmt.

Vid middagen var det bara en gäst till och gubben och han satt länge uppe och pratade. Mannen hade också varit ute på en lång solotur. Han hade haft en nödsändare med sig och det insåg gubben att han också borde haft. Nästa gång han gör en solotur utanför lederna ska han ha en sådan med sig. Vandringen hade tärt på krafterna och han hade gått ner 5 kg.

Nästa dag var det dags för hemresa. Gubben hade svårt att slita sig från Kvikkjokk och det dröjde ända in på eftermiddagen innan han kom iväg. Tiden gick till diskussioner med båtförare Björn och med tyska ungdomar som skulle ut och vandra. Det hade regnat ordentligt hela natten och de hade tältat och utrustningen var blöt. De hade också insett att kängor inte var lämpliga att gå i, de var redan genomsura. Istället hyrde de stövlar av Björn. Det förstärkte gubbens åsikt om valet av skodon vid vandring i fjällen.

Under de två dagar som hemfärden tog i bil regnade det en hel del. Gubben följde väderrapporterna över Sarek även sedan han kommit hem och det regnade minst en hel vecka till. Gubben kunde inte annat än känna visst medlidande med de ungdomar som befann sig däruppe.

Referens:

Grundsten. "På fjälltur Sarek".

Kartdata kommer från Lantmäteriet.

Postat 2016-06-10 02:38 | Permalink | Kommentarer (10) | Kommentera
Sida: 1 2 Nästa Sista 

Logga in

Tips!