Bloggar > Örnsätrarns blogg

Örnsätrarns blogg

Offline Fjällkarta för Android

Ladda ner Fjällkartan, packa upp den och kopiera katalogen Fjällkartan till oruxmaps/mapfiles eller till Locus/maps i din smartphone. Det är allt du behöver göra för att få hela Lantmäteriets Fjällkarta tillgänglig offline om du har appen OruxMapss eller LocusMap installerad.

 

Fjällkartan i OruxMaps.

 

Fjällkartan i Locus Map (free).

Jag är nu alltså klar med arbetet att föra över Lantmäteriets Fjällkarta till ett databasformat (sqlitedb) som de mycket kompetenta GPS-apparna OruxMaps och LocusMap arbetar med. I mina bloggar Fjällkartan för gps, Terrängkartan i rasterform för nedladdning, och Terrängkartan för Garmin GPS och Android har jag gjort Fjällkartan och Terrängkartan i rasterformatet kmz tillgängliga. De fungerar också i apparna, men det är besvärligare att hantera alla de många delkartorna som uppstår. Delkartorna kan också användas i Garmins gpser och det är väl främst där de är tänkta att användas. Min egen Garmin 62S kan hantera 100 delkartor (100 kvadratmil) medan nyare modeller kan hantera upp till 500 delkartor (500 kvadratmil, Sveriges yta är ca 4500 kvadratmil). Det räcker ganska bra för vandringar i fjällen, men byter man område så behöver man också byta kartorna. Med de smarta telefonerna är hela Fjällkartan nu tillgänglig utan byte av kartor. Man skulle ju vilja ha det så även i de rena gpserna. Garmin använder ett eget icke öppet format för sina kartor så där är det bara möjligheten till delkartor, sk "Custom maps", som fungerar. Tyvärr har jag inte hittat någon app till Iphones som kan använda samma typ av sqlite-filer som Orux och Locus. Det finns dock appar till Iphones som använder sqlite (tex Galileo) som databas, men delkartorna är då lagrade i en annan kartprojektion. En konvertering däremellan skulle kräva en omräkning av varje pixel. Det är då bättre att utvecklarna lade till ytterligare en kartprojektion i sina program. Vi får se om de gör det.

Kartan och programmen är testade i min Samsung Galaxy 10.1 med android 4.04. Koordinaterna för ett antal testpunkter utspridda över kartan stämmer helt överens med de från Google Earth och Lantmäteriets visningstjänst. Jag känner mig därför säker på att kartan visas rätt. Vid min testning i Lotus upptäckte jag en mycket irriterande bug. Panorering longitudinellt fungerade bara inom ett ganska smalt område, sedan började kartan glida tillbaka av sig själv. Jag har varit i kontakt med deras utvecklare och de har hittat felet. Deras support är verkligen suverän - snabb och kompetent. Vid nästa uppdatering ska det vara åtgärdat. Felet finns i nuvarande version 3.16.1. Zoomnivåerna jag lagt in är fyra, 11-14. Panoreringen går då snabbt över hela fjällkedjan och ändå går det att zooma in till kartans detaljnivå.

Kartorna är tillgängliga offline, dvs du behöver inte ha kontakt med något telefonnät för att se kartorna. Det är bra när du är långt från civilisationen. Du sparar därmed energi och batteriet räcker längre. Den korta batteritiden är annars den största svagheten med att använda mobilen som gps-enhet. Jag själv har alltid också med mig papperskarta och kompass vid fjällvandringar.

Det finns många verktyg för att omvandla kartor mellan olika format. Jag har dock förgäves sökt efter några som kan göra omvandlingen av ett så omfattande material som Fjällkartan och Terrängkartan till var sin fil. Jag har därför skrivit helt egna program för ändamålet.

Jag är snart också klar med Terrängkartan på samma vis. Den har än så länge bara ett zoom-lager. Den kartan är ca 10 gånger mer omfattande, dels för att den täcker ett större område, dels för att skalan är 1:50000 istf 1:100000.

Kartmaterialet kommer från Lantmäteriet.

Postat 2016-04-02 17:57 | Permalink | Kommentarer (21) | Kommentera

Logga in