Användarnamn: Örnsätrarn

Intressen: Fågelskådning, Friluftsmat, Vandring, Turskidåkning, Litteratur, Navigering, Paddling, Foto, Resor

Mer på profilsidan


Offline Terrängkarta för Android - igen

I min förra blogg skrev jag om att jag gjort en version av Terrängkartan som kan användas offline i apparna Oruxmaps och Locusmaps i Androidmobiler och dito plattor. Jag gav också en länk till var den kan laddas ner gratis. Då kartan tar strax över 4GB har det varit ett problem för en del att ladda ner och använda kartan då 4GB är maxgränsen för filstorleken i en del system. Jag har därför arbetat med att försöka ta bort delkartor (tiles) som bara innehåller vitt och/eller blått eller någon enstaka punkt av annan färg. På så sätt minskade jag antalet tiles med ca 15%. Men det var inte tillräckligt för att minska filen till under 4GB då dessa tiles är mycket små utrymmesmässigt jämfört med andra tiles pga att filkompressionen blir väldigt effektiv när antalet färger är lågt. Att ta bort fler tiles skulle innebära att väsentlig information eventuellt skulle försvinna. Jag har därför valt att dela upp Terrängkartan i en nordlig och en sydlig del. Båda kan laddas ner från samma länk som tidigare. Indelningen i nord och syd går en bit ovanför Gävle och ligger mitt emellan Terrängkartans nord- och sydgräns. Den södra delen är därmed större än den norra eftersom Terrängkartan inte täcker hela norra Sverige. Förutom uppdelningen är kartan densamma som tidigare.

Kartunderlaget kommer från Lantmäteriet.