Bloggar > Örnsätrarns blogg

Örnsätrarns blogg

Offline Terrängkarta för Android

I min serie av bloggar för att göra Fjällkartan och Terrängkartan mer lättillgängliga har turen nu kommit till Terrängkartan för Androidmobiler och dito plattor. Hela terrängkartan kan nu laddas ner och användas off-line i apparna Lotusmap och i Oruxmaps. Den senare är helt gratis och Lotusmaps finns också i en fri version. Båda programmen är mycket kompententa.

För installation ska kartkatalogen efter uppackning kopieras till katalogerna Oruxmaps/mapfiles eller till Locus/maps. Efter omstart eller refresh av respektive app är kartan klar att användas.

Kartan är drygt 4GB stor och består av över 70000 delkartor om 512x512 pixlar i en sqlite-databas. Kartan har zoom-nivåerna 11, 12, 13 och 14. Det gör att det går relativt lätt att panorera över Sverige men ändå zooma in i detalj. Upplösningen är 5m/pixel vilken är densamma som kartunderlaget. Att kartan kan användas off-line betyder att mobiltäckning inte behövs för att använda den. Det spar energi och gör att batteriet räcker längre.

Jag har själv både Fjällkartan och Terrängkartan i min androidplatta. Kartorna överlappar bara till en mindre del och appen (iaf Orux) känner själv av vilken som ska visas beroende på plats/ort. I överlappande områden kan karta väljas manuellt.

Det är fantastiskt hur mycket karta man nu kan få in i mobilerna och plattorna, speciellt om man tänker på hur många fysiska kartblad det motsvarar. Det är annat än de generalstabskartor i skala 1:200000 från 1800-talet som var det enda som fanns när jag började vandra i Sarek på 1960-talet. Jag menar inte att jag nu har med mig min androidplatta på fjällvandringar. Däremot är den bra för att studera kartan, även i sällskap med andra för planering etc. På vandringar har jag en handburen GPS-enhet med kmz-kartor jag tidigare publicerat, papperskartor och kompass med som reserv.

Ett område i Norrlands inland täcks varken av Fjällkartan eller Terrängkartan. Där är Vägkartan användbar och trots namnet ger den mycket information även om terrängen. Vägkartan kan tyvärr inte användas off-line.

Kartunderlaget kommer från Lantmäteriet.

Postat 2016-04-14 09:33 | Permalink | Kommentarer (24) | Kommentera

Offline Fjällkarta för Android

Ladda ner Fjällkartan, packa upp den och kopiera katalogen Fjällkartan till oruxmaps/mapfiles eller till Locus/maps i din smartphone. Det är allt du behöver göra för att få hela Lantmäteriets Fjällkarta tillgänglig offline om du har appen OruxMapss eller LocusMap installerad.

 

Fjällkartan i OruxMaps.

 

Fjällkartan i Locus Map (free).

Jag är nu alltså klar med arbetet att föra över Lantmäteriets Fjällkarta till ett databasformat (sqlitedb) som de mycket kompetenta GPS-apparna OruxMaps och LocusMap arbetar med. I mina bloggar Fjällkartan för gps, Terrängkartan i rasterform för nedladdning, och Terrängkartan för Garmin GPS och Android har jag gjort Fjällkartan och Terrängkartan i rasterformatet kmz tillgängliga. De fungerar också i apparna, men det är besvärligare att hantera alla de många delkartorna som uppstår. Delkartorna kan också användas i Garmins gpser och det är väl främst där de är tänkta att användas. Min egen Garmin 62S kan hantera 100 delkartor (100 kvadratmil) medan nyare modeller kan hantera upp till 500 delkartor (500 kvadratmil, Sveriges yta är ca 4500 kvadratmil). Det räcker ganska bra för vandringar i fjällen, men byter man område så behöver man också byta kartorna. Med de smarta telefonerna är hela Fjällkartan nu tillgänglig utan byte av kartor. Man skulle ju vilja ha det så även i de rena gpserna. Garmin använder ett eget icke öppet format för sina kartor så där är det bara möjligheten till delkartor, sk "Custom maps", som fungerar. Tyvärr har jag inte hittat någon app till Iphones som kan använda samma typ av sqlite-filer som Orux och Locus. Det finns dock appar till Iphones som använder sqlite (tex Galileo) som databas, men delkartorna är då lagrade i en annan kartprojektion. En konvertering däremellan skulle kräva en omräkning av varje pixel. Det är då bättre att utvecklarna lade till ytterligare en kartprojektion i sina program. Vi får se om de gör det.

Kartan och programmen är testade i min Samsung Galaxy 10.1 med android 4.04. Koordinaterna för ett antal testpunkter utspridda över kartan stämmer helt överens med de från Google Earth och Lantmäteriets visningstjänst. Jag känner mig därför säker på att kartan visas rätt. Vid min testning i Lotus upptäckte jag en mycket irriterande bug. Panorering longitudinellt fungerade bara inom ett ganska smalt område, sedan började kartan glida tillbaka av sig själv. Jag har varit i kontakt med deras utvecklare och de har hittat felet. Deras support är verkligen suverän - snabb och kompetent. Vid nästa uppdatering ska det vara åtgärdat. Felet finns i nuvarande version 3.16.1. Zoomnivåerna jag lagt in är fyra, 11-14. Panoreringen går då snabbt över hela fjällkedjan och ändå går det att zooma in till kartans detaljnivå.

Kartorna är tillgängliga offline, dvs du behöver inte ha kontakt med något telefonnät för att se kartorna. Det är bra när du är långt från civilisationen. Du sparar därmed energi och batteriet räcker längre. Den korta batteritiden är annars den största svagheten med att använda mobilen som gps-enhet. Jag själv har alltid också med mig papperskarta och kompass vid fjällvandringar.

Det finns många verktyg för att omvandla kartor mellan olika format. Jag har dock förgäves sökt efter några som kan göra omvandlingen av ett så omfattande material som Fjällkartan och Terrängkartan till var sin fil. Jag har därför skrivit helt egna program för ändamålet.

Jag är snart också klar med Terrängkartan på samma vis. Den har än så länge bara ett zoom-lager. Den kartan är ca 10 gånger mer omfattande, dels för att den täcker ett större område, dels för att skalan är 1:50000 istf 1:100000.

Kartmaterialet kommer från Lantmäteriet.

Postat 2016-04-02 17:57 | Permalink | Kommentarer (21) | Kommentera

Terrängkartan för Garmin GPS och Android

Jag är nu klar med terrängkartan i form av kmz-filer som kan användas i Google Earth, Garmin GPS och i smartphones med Android. Totalt är det drygt 13000 geopositionerade delkartor i formatet 1000 x 1000 pixlar med 5m/pixel. Delkartorna har samlats i filer om 50 km x 50 km, dvs 100 delkartor i varje fil vilket är det antal som Garmin GPS vanligtvis klarar av. Ibland innehåller filerna fler delkartor och ibland färre beroende på terrängkartans gränser. Helt blå (sjö/hav) och helt vita delkartor har tagits bort för att spara plats. Filerna anges med koordinaterna för sydvästra hörnet i systemet SWEREF 99 TM.

Kartorna har testats i Google Earth, Garmin 62s och i Locus Map free på en Android-platta. Jag har också testat appen Galileo för Iphone 5 som säger sig kunna hantera kmz-filer men inte lyckats få in filerna i programmet då instruktionerna inte stämmer. 

Filerna kan laddas ner via denna länk. Där finns också en större indelningskarta än den nedan.

Filindelningskarta:

Kartdata: Lantmäteriet

Postat 2016-02-24 17:14 | Permalink | Kommentarer (58) | Kommentera

Terrängkartan i rasterform för nedladdning

I början av januari gjorde jag Svenska Fjällkartan tillgänglig i rasterform för nedladdning som kartor och för gps. Nu är jag klar med terrängkartan i form av kartor. Totalt är det 244 kartor i formatet 7500 x 8000 pixlar med 5m/pixel. Vid utskrift i storlek 75cm x 80cm blir det en skala av 1:50000, dvs den storlek och skala som Lantmäteriets tryckta kartor har. Indelningen i kartblad är också nära Lantmäteriets.

Kartorna finns i två versioner, en utan referensnät och en med. Referensnätet anges i systemet SWEREF 99 TM med rutor om 1000m sida. En uppsättning kartor är ca 3GB, för båda alltså ca 6GB. Kartorna kan laddas ner via denna länk.

Kartfilerna är inte större än att det går enkelt att lägga ihop flera filer till nya kartor med hjälp av vanliga bildbehandlingsprogram. Det kan vara bra för den som råkar få sitt intressanta område i kanten av ett kartblad.

En version för gps är på gång, drygt 10000 geopositionerade tiles.

Utsnitt från nedladdningssidan. Kartdata: Lantmäteriet.

Postat 2016-02-11 18:04 | Permalink | Kommentarer (8) | Kommentera

Aktuellt: SM i MTB Enduro