Användarnamn: Örnsätrarn

Intressen: Fågelskådning, Friluftsmat, Vandring, Turskidåkning, Litteratur, Navigering, Paddling, Foto, Resor

Mer på min profilsida


I Sarek 50 år efter första gången.

Min kompis Hasse och jag gjorde vår första Sarekvandring i augusti 1968. Vi var då nyblivna studenter och det var vår första fjällvandring över huvud taget. De följande åren gjorde vi ett flertal Sarekvandringar. Därefter blev det ett uppehåll tills vi båda blev pensionärer. Då återupptog vi våra Sarekvandringar och har i några år planerat att göra en "jubileumsvandring" år 2018 för att fira att det var 50 år efter vår första. Ungefär tre veckor innan vår planerade vandring i augusti meddelade Hasse att han inte kunde följa med eftersom en familjemedlem drabbats av allvarlig sjukdom. Han skulle inte kunna glädjas åt turen och istället ha tankarna på annat håll. Vår tur skulle behöva skjutas på framtiden. Det var ett ledsamt besked och under en tid visste jag inte hur jag skulle göra. Skulle jag göra en tur ensam? Det skulle absolut inte bli detsamma när Hasse inte var med, men å andra sidan har jag gjort ett antal soloturer i Sarekområdet under senare år.

Nåväl, efter velande hit och dit bestämde jag mig för att åka upp till Kvikkjokk för att där bestämma om jag skulle vandra eller inte. Dit är det alltid roligt att komma.

Kvikkjokk har varit utgångspunkt för de flesta av Hasses och mina turer liksom de flesta av mina soloturer och de tillsammans med andra. Det var också härifrån som vi startade 1968. Hambergdagarna och den Öppna forskningsstationen som anordnats i Pårek 20-23 augusti lockade och det skulle vara roligt att få besöka det hus som vi passerade första gången 1968. För mig fanns också tankarna på att gå och titta på bifurkationen som Sähkokjåhkå bildar och som har diskuterats här på Utsidan.

Jag brukar ta min lilla bensinsnåla bil upp till fjällvärlden och så blev det även denna gång. Då har man friheten att resa när man vill och det blir också lite turistande på vägen fram och tillbaka. Jag är ju pensionär och kan ta dagarna som jag vill. Det blir ändå långt att åka från Uppsala, 2-3 dagar enkel väg men det har fungerat bra. E45 upp genom Norrlands inland ger mersmak och höjer känslan inför vandringen.

I Kvikkjokk bodde jag tre nätter på Turiststationen. Första hela dagen var regnig och jag gjorde bara några små promenader och följde med på lite båtturer med båtförare Björn Sarstad. Det var också skönt att vila efter den långa bilkörningen som delvis varit regnig.

Varje år sedan 2002 gör studenterna från Skogshögskolan ett besök i Kvikkjokk för studier av fjällnära skog och miljö. Björn skjutsar dem med sin båt och berättar om Kvikkjokk och dess historia. Han föreslog att jag skulle följa med på en av deras dagar med exkursioner vilket jag också gjorde. Dag två tillbringade jag alltså tillsammans med studenterna och det var mycket intressant att få höra om de speciella förhållanden som råder i fjällnära skog. Intressant var det också att få lära sig om de olika borrar som angriper tall och gran och se deras spår i stormfällda träd. Jag bidrog själv med att orda lite om hur träden och videt breder ut sig allt högre upp på fjällsluttningarna, nästan 100 höjdmeter sedan början av 1900-talet.

För att hinna till Pårek medan det fortfarande var öppet hus startade jag dag tre med att vandra upp till Pårekslätten, ca 15km. Vädret var mest uppehåll men framemot sen eftermiddag och senare under natten regnade det rejält.

Regnet började när jag kommit upp på Pårekslätten. Stratusmolnen bildade strängar.

Nästa morgon, dag fyra, hade regnet dragit iväg och det artade sig till en fin dag. Eftersom jag bara hade drygt en halvmil kvar att gå fram till Pårek tog jag god tid på mig så att tältet hann torka innan jag gav mig iväg. Väl framme bjöds jag på kaffe kokat över öppen eld.

Nästa morgon var vädret fint igen.

Under veckan med Öppet hus höll Svenska Fjällklubben en meteorologikurs i fjällväder under ledning av meteorolog Håkan Hultberg där. Han har intresserat sig för den utrustning som professor Axel Hamberg använde i början av 1900-talet för att studera vädret och klimatet i Sarek. Håkan har också provkört flera instrument och apparater och de flesta fungerar fortfarande än idag efter 100 år. Håkan förevisade mig instrumenten och berättade om vad de användes till. Särskilt imponerande var meteorografen som användes för att registrera ett flertal uppgifter som temperatur, lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning bland annat. Mätvärdena registrerades genom nåltryck på en pappersrulle och det hela drevs med ett urverk med ett lod om 300kg som räckte för drift i ett helt år. Jag fick även sitta med på Håkans avslutande lektioner på kursen vilket var givande eftersom jag en gång själv funderat på att bli meteorolog. Regn hade åter dragit in och föreläsningarna hölls inne i Hambergs "hydda" (Hambergs egen beteckning på husen) vilket gav en speciell stämning åt det hela.

Hambergs stuga i Pårek. Personen är Håkan Hultberg.

Håkan Hultberg framför Hambergs stuga.

Huset där meteorografen finns.

Meteorografen.

Det 300 kg tunga blylodet som driver meteorografen.

Interiör från Hambergs stuga. Trugor på väggen.

Interiör från Hambergs stuga.

Interiör från Hambergs stuga.

Nästa dag, dag fem, var det öppna huset slut. Saker plockades in och dörrar och fönster låstes. En del av deltagarna började vandra mot Kvikkjokk, andra flög iväg med helikopter. Jag blev ensam kvar. Jag hade ju tänkt utforska bifurkationen. Innan Håkan for iväg berättade han om Hambergs första hydda, kallad "Hotell Säkokjokk" av Hamberg, som han sett resterna av vid bifurkationen i Sähkokjåhkå. Han hade besökt den flera gånger. Det här var en stor nyhet för mig då Björn Andersson här på Utsidan omtalat att positionen för Hambergs första hydda inte var känd. Att den nu skulle ligga vid bifurkationen gjorde det ännu mer motiverat för mig att uppsöka bifurkationen och hitta hyddresterna. Enligt Håkan hade hyddan stått uppe till i början av 1960-talet men att det nu bara bestod av grunden och en del järnskrot.

Det hade varit uppehåll under morgonen men moln typiska för en varmfront drog in och det blev sakta allt mörkare. Efter en tidig lunch gav jag mig iväg för att leta efter bifurkationen och husruinen. Jag bestämde mig för att följa stigen bort mot Sähkok och vika av ner mot Sähkokjåhkå en god bit ovanför trädgränsen. På detta vis skulle jag kunna följa jokken uppifrån och ner. Strax innan jag kom fram till jokken kom regnet, först stillsamt och sedan allt kraftigare och det höll sedan på ända tills jag kom tillbaka till tältet och större delen av natten.

Sähkokjåhkås ravin. I bakgrunden Tjievrra.

Sähkokjåhkås lopp har förändrats under åren. Strax ovanför området i mitten av bilden rinner en mindre rännil av jokken. Området är därför en ö. Fjället till höger i bild är Sähkoknuohkke och det i mitten är Vallespiken.

Sähkokjåhkå bildar från trädgränsen och ner till Pårekslätten en stor svämkägla och det syns att vattnet under århundraden och årtusenden tagit olika vägar då det sökt sig neråt. Det finns ett antal ställen där jokken delat sig för att senare återförenas. Det har då uppstått öar i jokken. På ett ställe har jokken delats men där den ena fåran inte återförenats med den andra. Den har istället tagit en helt annan väg ner till Njoatsosjåhkå i vilken båda fårorna så småningom mynnar. På så vis rinner den östligaste armen ner till Standárjåhkå och den västligaste bildar längre ner Máderjåhkå. Nu finns här ett problem: på Hambergs karta från 1922 finns inte den arm som rinner ner till Standárjåhkå utan bara den arm som rinner till Máderjåhkå medan det på dagens kartor är den förstnämnda som är huvudfåran medan den senare är mindre. Ritade Hamberg fel trots att han borde känna till förhållandena väldigt väl? Det här ämnet har behandlats ingående av Björn Andersson i flera av hans bloggar bla Axel Hamberg och Sähkokjåhkå.

Mitt GPS-spår och positionen för Hotell Säkokjokk och bifurkationen.

Jag var alltså på väg ner längs jokken och terrängen i dess närområde blev allt mer svårtillgängligt ju längre ner jag kom pga det höga och samtidigt liggande vide som omger jokken. Efter en stund hittade jag ett ställe med mindre vide och jag gick fram till jokken. Den skulle inte vara lätt att vada om man nu skulle vilja det. Jag tog ett par bilder över jokken och vänder tillbaka för att kunna fortsätta en bit vid sidan av jokken där terrängen är öppnare. Till min förvåning kommer jag rakt på ruinen av Hambergs första hydda! Den skulle ju ligga vid bifurkationen och dit har jag nästan 1 km kvar enligt GPSen! Men nu hade jag alltså funnit den. Jag har senare diskuterat ruinens läge med Håkan och funnit att han misstagit bifurkationen med en av de öar som finns i Sähkokjåhkå.

Hotellets plats. Koordinater i SWEREF 99 TM: N: 7444229 E:617108.

Resterna av hotellet.

Hotellets placering i skogen. På Hambergs tid var träden mindre och glesare.

Så här såg hotellet ut 11 september 1902. Länk till bilden.

För att se bifurkationen fortsatte jag ner längs jokken men det blev allt besvärligare med högt, tätt och liggande vide. Dessutom blev området allt mer vattensjukt med många småbäckar under videt. Till detta kom det allt stridare regnet och trots regnkläder blev jag snart genomblöt. Väl nere vid bifurkationen var den svår att se och att fotografera då den ligger bakom en ö i jokken och alla stränder är täckta av överhängande vide. Typiskt är väl att det var här nere som jag stötte på en älg.

Bifurkationen syns dåligt i bild men ligger till vänster om ön i mitten avi bilden.

Tillbaka till tältet försökte jag ta en så gen väg som möjligt. Men det var inte lätt i den terrängen, småkuperat, stenigt, mycket vide, myrmark och ibland tät björkskog. För att kontrollera var jag var tog jag ibland upp GPSen. Sista biten gick jag så att jag kunde se sjön Boarekjávrre och räknade med att jag skulle se Hambergs stuga där tältet låg. Till min förvåning missade jag stugan och stötte istället på stigen upp från vadstället. Skogen och videt var så tätt att jag missat stugan på 40 m håll! På Hambergs tid var här i stort sett öppen mark med enstaka träd.

Min tältplats med Hambergsstugorna i bakgrunden.

Sammanfattningsvis hade dagen varit mycket givande. Jag hade hittat Hambergs "Hotell Säkokjokk" och sett bifurkationen. Efter att ha sett området tycker jag också att jag hittat en förklaring till varför Hambergs karta och dagens verklighet med karta skiljer sig åt. Jag tror att Hamberg ritade det som var verklighet då och att Sähkokjåhkås huvudfåra har ändrat sig. I den svämkägla som jokken bildar har den tagit många olika vägar under årens lopp och det har inte behövs mer än ett år med extra stark vårflod eller besvärliga isförhållanden för att fåran ska bryta igenom någonstans och ta en ny väg. Kanske har den nu gått tillbaka till en väg som den tagit förut.

Dag sex och sju vandrade jag tillbaka till Kvikkjokk. Vädret hade blivit helt OK och jag noterade när jag tältade vid Stuor Dáhtá att det var första natten jag kunde sätta upp tältet med alla prylar torra.

Det blev till slut en bra jubileumstur för mig trots allt. Hasse och jag får göra vår tur vid ett senare tillfälle. När detta skrivs tycks sjukdomsproblemen vara över. Vår första tur i Sarek 1968 får jag berätta om en annan gång. Förhållandena var annorlunda då.

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?
2019-08-25 21:48   fowwe
Mycket intressant läsning om hotellet och bifurkationen. Särskilt som jag själv inte lyckades se resterna och jokkfårorna med egna ögon pga höga vattennivåer. Jag kom nämligen från väster (efter att ha följt Njoatsosjåhkå från Änok) genom den täta skogen och siktade på vadstället över Sähkokjåhkå precis vid trädgränsen. Men att vada den kunde jag bara drömma om! Jokken var en vitskummande fors, från Pårtes fot ända ner till Påreksjöarna. Att försöka vada den just då skulle bara varit ett snabbt sätt att avsluta jordelivet. Så det blev en 7 km lång omväg via isfältet istället och sedan stigen direkt till Hambergshyddan vid Pårek.

Men jag vadade dock Máderjåhkå, det var kvällen före. Detta kunde göras utan att ta av kängorna vid ett ställe där någon lämnat en trästav. Så det var inte särskilt stor andel av Sähkokjåhkås vattenmängd som hamnade i Máderjåhkå.
 
2019-08-25 22:02   hansnydahl
Jag tältade 300 meter söder om "hotellet" den 29:e maj förra året men kände inte till dess existens. Jag passerade nog ganska nära då jag kom norrifrån i letandet efter en plats där man kunde vada, men såg den aldrig.

På bilden från 1902 ser inte huset ut att vara förankrat med vajrar, så det blåste väl så småningom omkull vid någon storm.

Jag lyckades nästan ta mig över Sähkokjåhkå en bit ovanför ön, men vattnet som var svidande kallt gick upp till halva låret och rann så snabbt att jag drabbades av yrsel och vände med endast 5 meter kvar.

Lite vågat med ett hus där då - som du skriver - jokken byter lopp då och då.
Tack för en intressant artikel.
 
Svar 2019-08-25 23:28   Örnsätrarn
Jag kommer ihåg din artikel från maj och hade velat göra ungefär samma tur men kunde inte komma ifrån förrän en vecka senare och då hade vädret ändrats totalt till mycket sämre. Så då var det ingen idé att åka just då.

Hyddan var nog väl förankrad trots allt och på vinterbilder syns nästan bara taket. Det var nog heller ingen risk för att det skulle spolas bort då det ligger åtminstone 5 m högre än jokken och ca 40 m därifrån på fast morän. Hamberg var ju bla geograf och visste nog vad han gjorde när han placerade huset där.
 
2019-08-26 11:50   dHANScan
Det är så bra nördad, Bengt, och bra resultat av din (tyvärr ensamma) jubiläumsvandring. Jag hade drömt att försöka hitta denna plats en gång, sedan Björns uppsats i 2015 som du länkade till. Att se hur jåkkan tidvis har försökt löpa åt väst (Maderjåhkå) eller som nu mot Stándarjåhkå och hitta tomten efter Hambergs hotell är ett spannande turmål, som du nu har gjort lätt att hitta
 
2019-08-26 11:58   Bandersson
Den exakta placeringen av Hotellet är guld värd för mig i alla fall. Jag hoppas kunna ge ytterligare ett perspektiv på ”felritningen” inom kort. Du nämner ju Håkan Hultberg och att ni diskuterade placeringen av Hotellet i förhållande till bifurkationen. Håkan Hultberg höll ett föredrag i juni i år som går att lyssna och se på - https://vimeo.com/344780242 - där han också placerar in Hotellet på ett foto (lite drygt 58 minuter in i föredraget). Hade Håkan Hultberg då tillgång till dina exakta uppgifter? Kopplingen till bifurkationen är och var särskilt viktig då den var en replipunkt för gränsdragningen av Sareks nationalpark.
 
Svar 2019-09-11 14:24   Örnsätrarn
Håkan visste var hotellet låg och hade besökt platsen några gånger. Han hade dock inga gps-koordinater. Jag har sett föredraget. Intressant!
 
2019-08-26 15:25   93056
Bengt har om möjligt överträffat sig själv här då han åtminstone för mig har genererat underlag för två kända vetenskapsarkiv som jag tycker borde uppdateras:

Om vi börjar med meteorografen vid "hotellbyggnad nr 2" så ska jag om möjligt försöka få någon wikipedian att göra något bättre av det än vad som nu står oss till förfogande på norska språket och inget på svenska.

Sen om någon här på Utsidan har kontakt med Riksantikvarieämbetet, så behöver RAÄ utifrån sin egen praxis och rutiner nu med hjälp av Bengts koordinater ta sig till "hotellbyggnad nr 1" för att mäta upp objektet och klassificera den som kulturlämning (den något lägre skyddsgraden) om byggnaden uppfördes efter 1850 som RAÄ använder som gräns gentemot klassen fornlämningar.

Om man går in på Fornsök https://app.raa.se/open/fornsok/ så ser man efter inzoomning att när man lägger markören på Bengts SWEREF99 TM-koordinater så finns det inget RAÄ-objekt just där, vilket det annars finns ganska många av i dess omgivning.
 
Svar 2019-08-27 09:54   93056
Det där med meteorograf och Wikipedia visade sig vara en knepig sak, men 1800-talsutgåvan av Nordisk Familjebok i Runebergprojektet ger väl å andra sidan en matchande samtida beskrivning på http://runeberg.org/nfaj/0733.html i vilket fall. Den modernare varianten som borde rymma meteorografens funktioner har ändå Wikipedia på https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4derstation .

En tänkt RAÄ-inventering av Hambergs första "hotell" borde väl inte vara några större utmaningar - utöver att ta sig dit förstås... En snabbkoll bland några objekt i närheten gav vid handen att det är drygt 20 år sedan RAÄ inventerade i området.

Bifurkationer https://sv.wikipedia.org/wiki/Bifurkation_(vattendrag) och inte minst andra besläktade hydrologiska fenomen skulle jag gärna ur vilja se en utförligare beskrivning av ur vandrarens perspektiv. Hur mycket har man genom åren sett i naturen utan att förstå vad det egentligen är för något inklusive missade fynd som borde ha rapporterats någonstans..?
 
Svar 2019-08-27 22:18   fowwe
Även om jag inte har information direkt från RAÄ eller från arkeologer på t ex länsstyrelser så misstänker jag att det är resurserna som fattas. Fjällvärlden är ju arealmässigt mycket stor och det finns massor av vita fläckar om man tittar på "Fornsök". Att vi amatörer hittar och dokumenterar lämningar är förvisso mycket bra, och att sedan rapportera dem är väl ännu bättre. Men man får känslan av att fjällvärlden är full av arkeologiska lämningar som inget proffs har tid att ägna sig åt.
 
2019-08-30 11:27   Bertilianius
Hej!
Intressant med Din berättelse om vandringen till Boarekstugan förra året och hur Du sedan fann platsen för "hotellet".
Jag var själv vid B.stugan förra året, dock innan Hambergsdagarna vilka jag då ej kände till.
Men jag undrade också över platsen för Hotellet, eftersom min farfar var där 1903. I hans bevarade almanackor kan jag läsa att han gick från Kvikkjokk den 21 juni detta år i sällskap med Hamberg och två samer och han skriver då att de anlände till "hotellet" som var uppfört året innan av embalagelådor.
 
2019-08-30 12:20   Bertilianius
Hej!
Intressant med Din berättelse om vandringen till Boarekstugan förra året och hur Du sedan fann platsen för "hotellet".
Jag var själv vid B.stugan i aug.förra året, dock innan Hambergsdagarna vilka jag inte kände till då.
Men jag undrade då också över platsen för Hotellet, eftersom min farfar var där 1903.
I hans bevarade almanackor har han antecknat att han den 21 juni det året gick från Kvikkjokk tillsammans med Hamberg och två samer och anlände till "hotellet", som "var uppbyggt av embalagelådor förra året".
Det blev också en slags bas för hans utflykter till sjöar i närheten där han "håfvade" små kräftdjur m.m. för sina undersökningar. Ibland gjorde han också längre utflykter till andra platser i Sarek med andra forskarkollegor och ibland även med Hamberg.
Efter att ha vilat och gjort kaffe vid Boarekstugan fortsatte jag förbi Pårek och sedan österut över ett par bäckar för att komma upp till Unna Jierta och tälta där vid sjöarna. Nu blev det så att jag tältade tidigare p.g.a. skymningen och lika bra var det för när jag kom upp till sjöarna dagen efter var de omringade av ett två meter högt stängsel där jag inte hittade någon ingång. Antagligen gjort för kalvmärkning gissar jag.
Farfar skrev om "Unna Järta" både 1901 och 1903 då han tillbringade somrarna i Sarek. Fast han var sparsam med sitt känslospråk, liksom Hamberg vad jag anar, förstår jag ändå att det var ett ställe han tyckte om.
Vid ett tillfälle i juli 1903 skriver han att han vistades där till långt fram på natten, och då har jag föreställt mig att han befann sig vid dessa sjöar och njöt av midnattsolen vid en kopp kaffe.
Men när jag ser på Hambergs karta från 1922 ser jag ingen utritad sjö där. En tanke slår mig då, efter att ha läst om Dina teorier om ändrade lopp och "bifurkationer", att kanske är det så att de små sjöarna vid Unna Jierta uppstått under senare delen av 1900 talet när glaciärerna började smälta på allvar?
Han skriver också om en STF kåta däruppe.
Vore intressant om Du vet något om denna.
Har även läst kommentarer som kommit på Ditt inlägg, bl.a. från Björn Andersson som länkade ett föredrag om Hamberg av Håkan Hultberg. Mkt givande och trevligt att lyssna på. Och i går kom ett nytt inlägg från Björn A. om Hotellet och dess betydelse vid utforskandet av Sarek, och med flera intressanta spörsmål.
 
Svar 2019-08-31 14:37   Bandersson
Tänk att ha en sådan farfar! Du har väl förstås sett Axel Hambergs fina foton av honom?
 
2020-11-26 13:05   Julberga1
Hejsan Bengt
då och då får jag för mig att söka på ditt namn. Vid flera tillfällen hamnar jag på Utsidan. Om jag inte minns fel är det en tidskrift som startades av en jämte jag träffade i samband med en draghundstävling jag deltog i vid Blåhammaren-Sylarna. Du skriver väldigt bra Bengt. Tar upp de intressen vi båda har gemensamt och som grundades i tidiga tonår. Minns inte om jag berättade för dig vilken succé jag gjorde när jag överlämnade radiosonden jag fått av dig till den meteorologiska instutitionen i Innsbruck jag då studerade vid. Hälsningar Stefan F
 
2020-12-27 17:13   wicthegod
Hej! Jag behöver din hjälp. Jag har en garmin alpha 100, en spårningshjälpmedel till jakthundar, du kanske vet exakt vad det är. Jag har använt ditt kartmaterial nu i flera år. Nu är det så att jag köpt en lite lättare version till min sambo i julklapp.

Här dök ett problem upp. Jag kan få in 4 st kmz filer i min vilket är perfekt. Hon kan dock bara få in 1 i sin och vårat jaktområde hamnar precis i kanten av 4 områden. Inte skulle du vilja hjälpa henne att få en centrerad ruta i mitten av dessa?

Du kan kontakta mig på : wictorengstrand87@gmail.com
 

Läs mer i bloggen

En pensionärs problem i Pårek(2)

Dag 2, 19/6, fortsättning.

Jag låg alltså i vattnet efter att ha ramlat vid vadning av Boarekjåhkå vid Boarekjávrres östra ände. Jag låg på höger sida mellan stenar och bara mitt huvud och vänster axel låg över vattnet. Även ryggsäcken täcktes av vattnet. Höger knä gjorde rejält ont. Strax intill låg is kvar i gölarna så temperaturen i vattnet var därefter.

En pensionärs problem i Pårek(1)

Jag startade bilresan upp mot Kvikkjokk 14 juni. I år (2017) skulle den få ta 4 dagar istället för 2 som den brukar. Vanligtvis åker jag E45 upp genom Norrlands inland, den ger mig en så skön vildmarkskänsla och får mig att tänka på Canada. Men nu skulle jag göra en avstickare in till Gäddede, Stora Blåsjön, Ankarede, Stekenjokk och Fatmomakke. Där hade jag inte varit på 30 år och eftersom de gjort stort intryck på mig då så ville jag återse dem. På vägen upp mot Stekenjokk fick jag en försmak av hur sen våren var i de västra fjälltrakterna. Sjön Leipikvattnet på 468 m höjd var till hälften istäckt och när jag kom högre upp var det snö nästan överallt, bara i vissa sydlägen var det snöfritt. Det här fick mig att undra över hur det skulle bli att vandra i Sarek några dagar senare. Jag hade noga följt med i väder- och snörapporterna och visste att våren var sen i år, men också att det var stora skillnader mellan de västra och de östra delarna av fjällkedjan. Inte särskilt sent i öster, men mycket sent och mycket snö i väster. Jag skulle gå i de östra delarna så förhoppningsvis var det ganska snöfritt där.

Vid Stekenjokkvägen väster om GelvenåhkoeVid Stekenjokkvägen väster om Gelvenåhkoe.

Offline Topografisk karta för Android

Lantmäteriets visningstjänst gör det möjligt att visa den Topografiska kartan i enheter som har webläsare. Kartan är vektorbaserad och olika information visas beroende på förstoringsnivå. Tjänsten är en ren visningstjänst och saknar nästan alla övriga funktioner som man vill ha i ett bra GPS-system. Ett önskemål är därför att man skulle kunna ladda ner kartan för användning i en riktig GPS-app. Det löser också ett annat problem, nämligen att det krävs uppkoppling till internet för att kunna se kartan. På många platser är internetåtkomsten dålig eller obefintlig och även om man nöjer sig med vad visningsgstjänsten ger så är  användningsmöjligheterna i fält begränsad.

Lantmäteriet har släppt en fri webservice för den Topografiska kartan där det går att visa kartrutor om 256 x 256 pixels. Den är avsedd att användas av var och en som vill göra egna applikationer. Det har utnyttjats i appen Lokalsinne som gjorts enkom för att visa den Topografiska kartan och innehåller några enklare GPS-funktioner. Appen kräver även här internetuppkoppling för att användas, även om vissa kartrutor kan finnas kvar i appens cache och då kan visas offline.


Bra saker för din krislåda

Prepping handlar om kunskap och utrustning för att klara en krissituation. Har du allt som behövs när något oväntat skulle hända?