Bloggar > BeesBlog > Glöm Sarek...

BeesBlog

Sarek

Glöm Sarek...

Föreställ dig...

att  du åker till Kvikkjokk. Du går upp mot Prinskullen. Det är varmt och myggigt och ganska brant. Men du vet att väl uppe får du belöningen:

 

Rymd och luft och lätthet. Det var här Linné gick.

"Efter middagen reste jag från Hyttan, då jag 1 fjärding därifrån hade berget Vallevare, som var väl ¼ mil högt. När jag kommit på sidan av det, tycktes jag föras uti en ny värld, och när jag kom upp i det, visste jag ej, om jag var uti Asien eller eller Afrika... "

Och där borta ligger Luottolako med Svenonius glaciär. Och där är mjuka Säkok med Pårte. Och längre till höger Pårek. Och där nere det märkliga Änok.

Föreställ dig att du tittar närmare på Kavrek (som är den nämaste "kullen"). Bakom den skymtar det lägre liggande Ruotevare.

Tänk dig att du blir förd till en ny värld. Routevare är borta, där finns ett stort dagbrott. Bakom och till vänster om Ruotevare finns det en stor processanläggning och en stor slamhög. Till höger finns stora upplägg av sprängsten. Nere i dalen går det en asfalterad väg efter hela Kamajokk där det dundrar av jättar (72 ton).

 

 

Glöm den drömska färden uppför Kamajokks vindlingar…

 

Glöm älgen utanför tältet i Änok...

 

 

Glöm de uråldriga tallarna...

 

'

Glöm Njåtjosvagge...

Glöm vårens fågelsträck som Kaj Curry Lindahl skriver om...

"Två i Lule lappmark betydelsefulla rastområden för flyttande sjöfåglar och vadare utgöres av deltalandet vid Kvikkjokk resp. 1 1/2 mil norr därom vid Änok. På dessa platser samlas om våren stora skaror av fåglar, vilka där tillbringar åtskilliga veckor i väntan på att fjällmarker och -vatten skall bli redo att ta emot dem. Det finns nedanför Lule lappmarks väldiga fjällområden inte många för fåglar lika gynnsamma svämvattensmader som Kvikkjokks och Änoks deltaland...

Änoks deltaland har som fågellokal om våren en mycket stor betydelse för produktionen av gäss och änder i våra fjällvatten."

Glöm det för så här ser planerna ut för de som kallar sig för "Guardian of treasures".

http://media.jimab.eu/2012/06/Beowulf-Ruoutevare-Kallak-conceptual-study-RMG-2010-Mars-1.pdf

Tailings (also known as slimes, tailings pile, tails, leach residue, or slickens<1>) are the materials left over<2> after the process of separating the valuable fraction from the worthless fraction (gangue) of an ore. (Förklaring från Wikipedia)

Process water

The availability of a suitable source for process as well as potable water seems favourable. The required amount of water is assumed to be pumped from one of the two nearby small rivers passing the Ruoutevare deposit on its west and east side respectively…

 

Dessa "small rivers" är Tjuoltajokk och Njåtjosjokk.

Glöm Tjuoltajokk och Njåtjosjokk. Glöm Änok.

I sitt lite större kartsammahang...

 

 

 

 

Tro inte att de inte menar allvar...

Glöm Sarek...

 

P.S. Jag har skrivit lite "torrare" och mer informativa inlägg tidigare (sptember 2009) som jag kopierar in här. D.S.

Hotet mot vår fjällvärld

I dagsläget tror jag inte att det finns något reellt hot mot vår fjällvärld i form av nya vattenregleringar. Det tror jag beror på att alla sådana planer är reglerade i lagstiftning och att "allmänheten" reagerar snabbt på nya projekt.
Vindkraften är knepigare, men jag tror personligen att det finns ett mycket större hot som inte har uppmärksammats tillräckligt.
Ingrepp i en nationalpark är näst intill ogörligt. Däremot är skyddet betydligt svagare utanför nationalparksgränserna. Förslagen att utvidga skyddet av fjällvärlden har mötts med motstånd från de fjällnära kommunernaoch jägarförbundet vilket bland annat har lett till att Tjoultavagge inte är nationalpark. Se förslaget från Naturvårdsverket och remissvaren (se speciellt avsnittet Sarek, utvidgning).
Tjuoltavagge är speciellt intressant inte bara för att, som Naturvårdsverket skriver - "I dalens nedre del finns anslående urskogar av tall och gran och i den inre delen täcker orörda björkskogar dalens sidor. Särskilt de nordvästra sluttningarna har mycket rika, yppiga ängsbjörkskogar. Likartad vegetation finns i Njåtosvagge. Tillsammans bildar de frodiga dalarna en av Sarekområdets viktigaste viltbiotoper. Här finns bland annat älg, björn, järv och lo".
I Tjoultavagges nedre del ligger Routevare. Detta berg är synnerligen mineralrikt och har prospekterats av Beowulf mining (läs gärna mer om dessa planer via deras hemsida och deras projektbeskrivning). I och med att Routevare inte ligger inom nationalparksgränsen är det Bergsstaten som bestämmer. Detta leder till ett en juridsik komplexitet där inte naturvårdsintressena har företrädesrätt (se bland annat inläggen från fjällklubbens ledare och Bert Bodins blogg ).
"Problemet Routevare" har uppmärsammats tidigare av Svenska Fjällklubben, läs gärna inlägget av David Hässler. Jag har själv försökt engagera Norrbottens ornitologiska förening eftersom Kamajokks delta strax söder om Routevare är ett centralt område för flyttfåglarna.
Om gruvbrytning blir aktuell i Routevare kommer delar av vår fjällvärld att förändras dramatiskt. Jag tror att var och en kan förställa sig vilka ingrepp det är fråga om. Skadorna kan nog väl mäta sig med regleringarna kring Stora Sjöfallet. Vill vi att en nationalpark - Sarek i detta fall - ska omgärdas av "industriella sår"? Om vi inte kan uppamma en tydlig och stark opinion mot denna utveckling innan planerna realiseras är risken stor att diskussionen om "Vad ska vi göra med fjällvärld" inte är så aktuell längre.
Routevares historia

För den som är intresserad av Routevares historia kan man läsa på Tims Laplandica blog. Där finns också information om andra gruvor i området.

I sin artikel om Routevare avslutar Tim med:
"Beowulf Mining will probably have big problems trying to work around these claim defenses, which are classified as cultural heritage remains and over 100 years old. With Beowulf’s interest in Ruotevare, as believably with many other modern mining adventures in northern Sweden, these intrests seemingly are to only increase the share value of their company’s stock holdings and, perhaps later, sell off their claims for a profit and to potential “wannabes” of the mining world."

Jag är inte så säker på att han har rätt i att Beowulf mining inte menar allvar med att starta en brytning. I en nyligen gjord analys av Axier av Beowulf beskrivs Routevare som "... är att betrakta som Beowulf Minings flaggskepp". Man skriver också: "Beowulf Mining för samtal med ett antal potentiella partners i Asien som vill försäkra sig om järnmalm från Ruoutevare fyndigheten. Fyndet är att betrakta som kommersiellt intressant."

Inlagt 2010-04-24 00:33 | Läst 37860 ggr. | Permalink
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2010-04-24 09:30   peter1969
Gruvbolagen prospekterar ju inte för att dom tycker att det är kul att slösa pengar, dom gör det ju för att tjäna pengar och det innebär ju så klart gruvbrytning.

Nej, det är dags att sätta stopp för såna här dumheter, vi har så få orörda områden kvar och dom måste vi värna.

Men hur får man stopp på såna här dumheter?
 
2010-04-24 11:59   fowwe
Mycket bra att du uppmärksammar detta - igen. Vi får inte glömma dessa hot mot våra finaste fjällområden. Att sprida denna kunskap om planerna är nödvändigt. Man förundras över att ett företag får prospektera så här. Men myndigheter verkar ligga två steg efter när de stora företagen klampar fram i våra naturvärden - minst.
 
2010-04-24 14:13   Anders_sthlm
Jag tror väl inte direkt att det blir bättre om vi ‘glömmer Sarek’ och börjar gråta. Jag tror nog ingen gör det. Inte här i alla fall!
Det är ändå märkligt att det här skräckscenariot här finns kvar på nått vis och att det lever vidare: Att förvandla Stantars gamla domänreservat i trollska Änok och omvandla lilla gulliga Kvikkjokk till ett mardrömslikt förgiftat industriområde.


Bilden utav vårt paradis är ju som sagt alltid hotat. Det tillhör själva bilden av ett ‘Paradis’ att det ska vara hotat.

Snarare borde kanske Routesvare föras upp som en kulturskyddad gruvplats då den ju innehåller en hel del historiska och spännande lämningar av en svunnen gruvepok. Det är nog snarare där området hör hemma i dag än i en nutida industriell skräckexploatering.
Det får mig bara än en gång att påminna läsare här om: Tore Abrahamssons nyutkomna bok om ‘Drömmar av Silver’.
Läs den! Där blir historiska mardrömmar till nutida kulturhistoria, suveränt berättade.

Debatten om Ruotesvare om det nu funnits någon sådan, borde komma ut mer, ut i landet, kanske och det borde på nått vis mana ansvariga politiker att definitivt skydda fjällvärlden.

Men det är ett otroligt knepigt företag vad det verkar som alltid med miljö.
.
Nu innehåller ju berget i för sig en hel del malm, men inte vidare mycket ändå, och när dessa 20 M. ton är borta då finns det som sagt inte vidare mycket kvar. Dom ansvarslösa kapitalisterna lämnar inget åt folket mer än sitt avfall!
Det får mig även påminna om att påminna läsare här om: Karl Marx ‘Kapitalet’ (Das Kapital) utkommen på svenska först 1930.Den boken håller fortfarande.

Dom som vill läsa mer kan läsa i SFK (Svenska Fjällklubbens medlemstidning)‘Fjället’ om sånt här.
Nr 3 1999 (Om Äpars Magnesitbrott kunnig berättelse av K-G Andersson)
Nr 2 2007
Nr 3 2007
Nr 2 2008

Nej Sarek får vi verkligen inte glömma!
 
2010-04-30 09:35   LasseL
Tack för att du uppmärksammar detta. Har bara skummat dokumentet från Beowulf, men det ser ju minst sagt oroande ut. T.ex. med skrivningar om pipelines tvärs igenom berget till Fauske. Om inte jag har helt fel betyder det att man ska lägga en pipeline rakt genom Sulitelma.

"The products could be shipped either by a combination of rail and road transport to the ore port at Luleå some 300 km eastwards or through a pipeline across the mountain range into the Norwegian port of Fauske 100 km to the west. The latter alternative is recommended."

Läser man vidare verkar det dessutom dom denna Pipeline är det enda riktigt gångbara ekonomiska alternativet. Verkar som sagt minst sagt oroande.
 
Svar 2010-05-01 11:56   Bandersson
Beowulf är helt öppen i sin redovisning. De har lagt in en bild på hur den öppna pipelinen skulle kunna se ut på sidan 15 i:
http://www.beowulfmining.net/Minesite%202010.pdf
På sidan 14 ser man vad man måste passera för att nå Fauske.
 
2010-05-02 20:56   JoBer
Verkligen sorgligt att läsa ... en gruva som present till Sarek efter 100 år som nationalpark!!!
 
2013-05-18 16:45   Bandersson
UPPDATERING

Faran för Routevare tycks vara över just nu. Se http://www.utsidan.se/forum/showthread.php?t=74302

Björn
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar