Avverkningen i Änok

Förvaltningsrätten i Luleå har upphävt Skogsstyrelsens beslut om avverkning i Änok. Domen är viktig ur en annan synvinkel, nämligen att Naturskyddsföreningen ges rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut (mer information finns här).

Skälet till att Skogsstyrelsen beviljade avverkningen var: