Junsele - True Crime, Del I

Våren 1829. En båt rors över Ångermanälven vid Junsele. I båten sitter två män med ont uppsåt. De skall rånmörda en granne.

Jag kom från tjuvarnas gråstensborg

Två sekler senare tar jag samma väg över Ångermanälven, men använder bron. Det saknas gångbana och jag känner vinddraget när timmerbilarna dundrar förbi.

Vid brofästet står en oansenlig skylt. Skylten berättar om ett uppmärksammat mordförsök som skedde på platsen år 1829. Historien fångar mitt intresse och jag bestämmer mig för att vandra i spåren av gärningsmännen. Det blir en lång tur runt Junsele som även sammanfaller med vandringsleden, Byarna runt.

Där min skugga var min kamrat

Åter till planerna med mordförsöket. De två gärningsmännen var Lasse Compass, en desertör och multikriminell samt en nämndeman från socken. Skälet till mordet var att slippa betala underhåll för nämndemannens inhysning. Äldre tiders pensionsförsäkring.

Där var år av grubbel och månaders sorg

Tingsrättsdomen innehåller detaljerad beskrivning över dådet. Inhysning höll på att mala sin säd då Compass dök upp oväntat och erbjuder sin hjälp. Inhysningen avböjer hjälp eftersom han vet att Compass är en lurig typ. Ett skott brinner av som träffar inhysningen i armen och fortsätter in i bröstet. Han tar till flykten in bland träden.

Och nätter svarta av hat

Jag fortsätter stigen och kommer till nipkanten vid älven. Protokollen berättar om hur inhysningen springer för sitt liv med Compass efter sig. I handen håller han en yxa. Inhysingen gömmer sig under nipkanten. Compass och nämndemannen tror de har lyckats med sitt dåd och ror tillbaka över Ångermanälven. De passar även på att skjutsa ut inhysingens båt i älven i förhoppning att det skall se ut som en drunkningsolycka.

Ty jag älskade strid med sten och kniv

Vandringsleden går genom tät skog som endast avbryts av pittoreska byar. En av byarna heter, Mo, och här låg tidigare kyrkogården med kapell. Jag tänker att här ligger troligen offren från Lasse Compass kriminella turnéer. Compass var soldat på rote. Bönderna i trakten betalade hans lön och torp mot att han skulle ställa upp när det var krig. I början av 1800-talet var Sverige indraget i ständiga krig. Soldat var ett farligt yrke och skördade många offer på grund av sjukdomar och svält. Lasse Compass tröttnade på soldatlivet och deserterade tillsammans med en kamrat. De var på rymmen och behövde pengar. Längs med Ångermanälven levde de rövare och blev beryktade.

Och log åt jämmer och sår

De gamla timmerstugorna i MO, är välbevarade och invånarna är stolta över sin kulturby. Leden slingrar sig mellan öde hus och tät skog. Jag tänker på hur Compass och hans kumpan måste ha satt skräck i befolkningen .Uman, märkligt namn på en biflod till Ångermanälven. Här ligger Junseles äldsta vattenkraftverk. Passerar kulturbyn med det märkliga namnet, Bölen. Återigen invånare som månar om kulturarvet.

Jag ville ur livet fly

Tallskogen växer tätt i en svacka. Här låg tidigare Åkersjön. Åkersjön har flera märkliga historier. I slutet av 1800-talet skulle en dalkarl fiska i sjön och grävde i fördämningen, som brast. Hela sjön tömdes på sitt vatten som rann ut i älven.
Det var även vid Åkersjön som Compass slog ihjäl sin kumpan eftersom han inte ville dela med sig av stöldgodset.
Kroppen slängde Compass i nämnda Åkersjön.
- På nätterna väcktes folket i Bölen av skrik på hjälp. Skriken kom från Åkersjön, men där fanns inte någon människa.
Myten berättar att Lasse Compass fick dåligt samvete för att dumpat sin kumpan i Åkersjön. Med hjälp av en präst blir kumpanen begravd i vigd jord och skriken upphör.

Och satt fången i långa år

Vandringsleden passerar ruinerna av gamla backstugor. Eländigast av de uslaste torp där går att finna. Det var i en backstuga Lasse Compass slutade sina dagar.
Som fattighjon och utfryst av hela socknen på grund av sina kriminella gärningar.
Men vad hände med mordförsöket på åldringen? Jodå åldringen överlevde men både Lasse Compass och nämndemannen, blev dömda till böter och en kortare fängelsevistelse. Eftersom de inte kunde betala böterna fick de även smaka spöstraff.
Geväret som användes vid mordförsöket hittades av en bonde och smiddes om till handtag, som numera sitter på Junseles hembygdsgård.

Stort tack till Göran Stenmark som forskat kring Lasse Compass öden och lusläst gamla tingsrättsdomar.

Text och foto: Anders Hermansson

Länk till vandringsleden, Junsele-byarna runt samt domen mot Lasse Kompass.

Ps: Rubrikerna är tagna från Dan Anderssons dikt, Hemlös. Det finns även en tonsatt version med Staffan Hellstrand.

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?

Läs mer i bloggen

Pannbensvandring - 55 km bland skånska rapsfält

Vid Snogeholm går två deltagare vilse. Avstängda mobiler och vattnet slut. Ger mig ut på räddningsuppdrag i stekande solsken och ivrigt påhejade av nykläckta mygg.

Tre skott i natten - Vandring i spåren efter Sveriges enda tågrån

Tågpostiljonen Almén hörde märkliga ljud och vände sig om. Framför honom stod två maskerade personer med vapen. Tumult utbryter och Almén blir skjuten i huvudet.

Ångermanälven timmerflottning

Flottning har bedrivits i Ångermanälven sedan medeltiden men blomstrade i och med industrialiseringen på 1800 talet. Rekordåret 1953 transporterades 23 miljoner stockar på Ångermanälven.

- Brännvin, kvinnor, sång och slagsmål, var den stereotypa skildringen av flottarlivet.


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.