Debatt:  Friluftsvärlden- en manlig domän?

Friluftsvärlden

- en manlig domän

- Kvinnor ska inte gå ensamma på fjället utan manligt sällskapet. Dessutom ska mannen vara en släkting.  

 Instruktionen stod att läsa i SFT:s årsbok från 1889. ”Ömma mödrar och ängsliga tanter” får tips på varma sjalar och kakor som nödproviant. 

Kvinnorna har sköra kroppar. De bör istället åka hästskjuts på vandringen, skriver Årsboken,

En tidig variant av ”glamping”.

 Manliga narrativet

 Men varför ska vi diskutera jämställdhet och machoideal inom friluftslivet.

Det där är väl förlegade idéer som hör historien till.

Tvärtom.

Forskningen och friluftsbloggar visar med all tydlighet att jämställdhet och manliga normer fortfarande behöver diskuteras.

 Av naturen given

 Historiker visar hur äldre tiders manliga narrativ fortfarande är norm.

När friluftslivet etablerades i slutet av1800 talet var patriarkala idéströmningen norm i samhället. Männens överordning gentemot kvinnan var naturgiven

 - Först och främst skulle denna vildmark skyddas mot kvinnors deltagande., skriver Malmö Universitet.

 Det tog många år innan kvinnor kunde få sin rättmätiga plats bredvid männen i friluftsvärlden. Vem kommer inte håg de mustaschprydda damerna som försökte deltaga i Vasaloppet. Deras kupp banade väg för kvinnligt deltagande i Vasaloppet, men först 1981.

 Friluftsvärlden beskrivs fortfarande som en manlig arena.

När kända fjälldestinationer ska marknadsföra sig sker det med stereotypa bilder av manligt och kvinnligt, visar en studie i turistvetenskap från Mittuniversitet.

Studien visar att reklam riktad mot kvinnor bygger på familjesammankomster, shopping och spa.

Männen däremot, lockas av actionfyllda bilder.

 - Dock är det mest anmärkningsvärda att kvinnor i actionfyllda miljöer ses i sällskap med män, berättar Mittuniversitet.

 Män med elektronik

 Forskarstudier av friluftslivet nämner utrustningshetsen som en manlig domän.

Kvinnor från Skånes Vandring Community berättar om deras erfarenheter av prylfixeringen.

En kvinna berättar en sedlighetslärande historia om ett manligt vandringssällskap.

 - Under en promenad längs med stranden mellan Ystad och Ale stenar, gick mitt manliga sällskap hållandes en elektronisk grunka, skriver den anonyma kvinnan.

 - Varför? Det är helt omöjligt att gå vilse på den sträckan. Det går väl utmärkt att använda mobilen. Vad är det med män och elektronik, berättar kvinnan.

 En äldre herre tröttnade på det långsamma tempot i vandringsgruppen gick i förväg.

Gruppen skulle ta paus och skickade ett SMS till den äldre herren.

Svaret kom i form av en app som inte gick att tyda.

Gruppen ansåg att det var ett drygt beteende och svarade med ett traditionellt röstmeddelande.

- Vi går över väg 19 och tar paus nu, löd röstmeddelandet.

 Prestationskulturen

 Inom Skånes Vandring Community finns det kritik mot att vissa män tar med sig prestationskulturen även till mer lugna och njutningsfyllda evenemang. 

 - Varför måste män både gå långt och vägra paus. Är det omanligt med korta dagsvandringar där kaffepausen tar mer plats än sträckan, berättar en kvinna från Community.

 Friluftsbloggare förklarar att det är media som gynnar männen genom att ge prestationskulturens mer plats och därmed högre status.

Media ger därmed männen en egen arena på deras villkor.

Kvinnor kan visserligen ta plats på arenan, med det sker fortfarande på männens villkor.

 - Media skapar en idealbild av hur en ”riktig” friluftsmänniska ska se ut, skriver Vandringsbloggen.

 Bloggen, Traceless in Tiveden, vill vända på diskussionen om prestationskulturen och föreslår att friluftslivet borde vara ett rum utanför de traditionella könsnormerna.

- Ett rum uppbyggt kring egenskaper som samarbete och trygga rum istället, skriver Traceless in Tiveden.

 Initiativtagaren

 En kvinnlig utomhuspedagog berättar att den manliga prestationskulturen ifrågasätter och förminskar hennes kunskaper.

 - Hon tvingas hävda och bevisa sig på ett sätt som hennes manliga kollegor slipper, skriver Traceless in Tiveden.

 Turistvetenskaplig forskning visar att den manliga dominansen inom friluftslivet är en komplex bild med flera samverkande faktorer.

 Paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv, anser att friluftsvärlden borde ha goda grunder att verka inkluderande. Dock är inte så fallet. Det är sedan länge känt att friluftsvärlden är socialt graderat.

 - Individer med hög inkomst och god tillgång till friluftsområden, tenderar att vara mer friluftsaktiva jämfört med andra grupper i samhället, skriver Svenskt Friluftsliv i sin kunskapssammanställning.

 När friluftslivet blir förbehållet vissa grupper i samhället skapas en exklusivitet.

- Det är denna skara av exklusiva individer som oftast även återfinns i marknadsföringen av friluftsvärlden,skriver Malmö Universitet.

 Media använder helst män i marknadsföringen. Det innebär att männen ses som norm och kvinnan undantaget.

 - Kvinnliga äventyrare är något exceptionellt och uppmärksammas främst på grund av sitt kön, skriver Linköpings Universitet.

 Konsekvenserna av prestationskulturen

 För att förstå prestationskulturens inflytande över friluftslivet, behövs en maktanalys. Prestationskulturens genomslag beror på att den huvudsakligen utövas av män från socioekonomiskt starka områden i nära samarbeten med kommersiella aktörer, skriver Vandringsbloggen.

 Prestationskulturen blir därmed en form av exkludering mot de individer som varken har fysisk eller ekonomisk förmåga att deltaga.

Vandringsbloggen visar hur friluftsorganisationer inte representeras av individer från socioekonomiska svaga områden.

Tröskeln till deltagande blir högre när kommersiella aktörer ingår. Det krävs både exklusiva resor och särskilda friluftskläder. Identitetsmarkörer för de som ”vill tillhöra gänget”.

 - Du ser ofta friluftskläder i tunnelbanan och storstäderna, skriver Vandringsbloggen.

 Hikefulness

 En kritisk granskning av prestationskulturen hade inte varit meningsfull om den inte utmynnade i förslag till ett förändrat beteende.

 Stärk individens rätt att uttrycka sin egen personlighet genom att våga vara sig själv och utföra friluftsaktiviteter på sina egna villkor.

- Hitta din motpol till prestationskulituren, skriver Vandringsbloggen.

 Men hur kan jag omsätta ett kritiskt ställningstagande i praktiken?

 Initiativtagaren till Vandringsbloggen skapade därför ett Community på facebook för friluftsintresserade.

Community byggde på en ny typ av organisering, enligt modellen för Do it Yourself (DIY). Organisering utanför det traditionella föreningssverige.

En svart föreningstyp, som någon humoristiskt uttryckte det.

På Community kunde friluftsintresserade utbyta tankar, men viktigast av allt, organisera event.

Välkommen till våra event, där naturen och den sociala gemenskapen sätts i centrum.

 Text: Anders Hermansson

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?
2021-09-22 22:06   seobserver
Kan det vara så att Svenskt Friluftsliv helt missat att med bättre utbildning följer oftast bättre kontroll på det mesta och följaktligen kan valet naturen tas och genomföras? Jag har träffat många med små inkomster i fjällen och på resor till spenaten utomlands, men det handlar oftast om välstrukturerade individer med en dröm som förverkligades.
 
2021-09-23 14:36   Celeste_26
Verkar vara en gammal text, annars hade nog inte Vandringsbloggen presenterats så här. Länken på slutet är inte bara inaktuell utan faktiskt opassande.
 
2021-09-23 15:05   Thomas Lummi
Tur att man inte bryr sig. Vandra på där ute, unga som gamla, kvinnor som män.

Alla kan...
 

Läs mer i bloggen

Pannbensvandring - 55 km bland skånska rapsfält

Vid Snogeholm går två deltagare vilse. Avstängda mobiler och vattnet slut. Ger mig ut på räddningsuppdrag i stekande solsken och ivrigt påhejade av nykläckta mygg.

Tre skott i natten - Vandring i spåren efter Sveriges enda tågrån

Tågpostiljonen Almén hörde märkliga ljud och vände sig om. Framför honom stod två maskerade personer med vapen. Tumult utbryter och Almén blir skjuten i huvudet.

Ångermanälven timmerflottning

Flottning har bedrivits i Ångermanälven sedan medeltiden men blomstrade i och med industrialiseringen på 1800 talet. Rekordåret 1953 transporterades 23 miljoner stockar på Ångermanälven.

- Brännvin, kvinnor, sång och slagsmål, var den stereotypa skildringen av flottarlivet.


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.