Bloggar > BeesBlog > Lantmäteriets information släpps ...

BeesBlog

Sarek

Lantmäteriets information släpps fri

Idag 24/1 skriver Lantmäteriet att ”information släpps fri” - Stor samhällsnytta när Lantmäteriets information släpps fri | Lantmäteriet (lantmateriet.se). Det innebär exempelvis att allt i Min Karta kan användas här på Utsidan även i högupplöst form och kan delas utan förbehåll. Det finns nu ett EU-direktiv om öppna data som Sverige har 16 månader på sig att uppfylla. För att detta ska kunna ske skriver Lantmäteriet:

Lantmäteriet är beroende av en förändrad finansiering för att kunna implementera öppna data. Det innebär att Regeringen behöver fatta beslut om ökade anslag till Lantmäteriet. När Lantmäteriet har tillgång till de ökade anslagen behövs en implementeringsperiod för att genomföra nödvändiga omställningar.

Lantmäteriet har vad jag förstår strävat efter att göra våra kartor tillgängliga som öppna data. Men det behövs, som skrivs ovan, ökade anslag innan det hela kan genomföras. Hoppas på snabbt beslut från Regeringen.

Inlagt 2023-01-24 16:26 | Läst 3619 ggr. | Permalink
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2023-01-26 17:35   thureb
Samtidigt så har de fortfarande kvar denna information på sin hemsida. https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Rattsinformation/upphovsratt-och-publicering-av-lantmateriets-geografiska-information/

Vad som egentligen gäller kanske klarnar så småningom.
Risken att det blir rättssak av att man lägger in en liten illustration i form av en skärmdump från en lantmäterikarta i en färdrapport eller ett diskussionsinlägg finns nog men jag betraktar sannolikheten som liten.
 
Svar 2023-01-26 18:06   Bandersson
Fram till dess att informationen blir öppna data gäller det här - https://www.utsidan.se/blogs/bees/om-att-publicera-kartor-pa-utsidan.htm . Under tiden vi väntar skulle vi kunna ge synpunkter till Lantmäteriet om hur exempelvis Min Karta skulle kunna förbättras och utvecklas.
 
2023-02-22 11:31   Bandersson
Idag 22/2 besvarade Andreas Carlsson (KD), som är infrastruktur- och bostadsminister, en fråga från Alireza Akhondi (C). Frågan som ställdes var:

Riksdagen beslutade i februari 2021, på förslag av utskottet, om ett tillkännagivande om att regeringen bör möjliggöra att ytterligare geodata från bland annat Lantmäteriet blir tillgängliga i största möjliga mån för både myndigheter och allmänheten. Enligt tillkännagivandet bör regeringen också så snart som möjligt återkomma med förslag på lämpliga finansieringslösningar. Också därefter har statsrådets eget parti fortsatt driva frågan i riksdagen.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:
Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att uppnå syftet som beskrivs i ovan nämnda tillkännagivande?

Ni kan läsa svaret här - https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/tillgangliga-geodata_HA12331. Det mest konkreta i svaret är ”Det pågår en analys inom Regeringskansliet av hur det svenska genomförandet ska ske.”.
 
2023-04-13 13:02   Bandersson
När kan vi förvänta oss att få fri tillgång till Lantmäteriets information? För drygt en månad sedan fattade regeringen beslut om att Lantmäteriet får fortsätta att ta ut avgifter för sitt tillgängliggörande av geodata, dock längst till den 9 februari 2025 - https://www.regeringen.se/contentassets/9bb49451587c4e5d8a783c4be57128f4/undantag-fran-kravet-att-tillgangliggora-sarskilt-vardefulla-dataset-avgiftsfritt.pdf. Enligt EU har Sverige 16 månader på sig att genomföra beslutet. Nu blir det 24 månader.
 
2023-04-29 13:40   Bandersson
Den 18 april föreslog regeringen att Lantmäteriet skulle få 20 miljoner extra för att påbörja arbetet med öppna data. Länkar till Lantmäteriet - https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/press/nyheter/lantmateriet-far-20-miljoner-kronor-extra--arbetet-mot-oppna-data-kan-borja/ och till regeringens förslag - https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/04/lantmateriet-far-medel-for-att-gora-information-tillganglig/.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!