Nytt forum: Politik

Det har och kommer alltid diskuteras politik i frågor som rör friluftsliv och natur. Alltså rör friluftsliv och natur. Frågor som inte berör friluftsliv och natur hör inte hemma här och därmed är det en ickefråga.

Ni som inte vill delta i samtal kring vissa frågor gör det helt enkelt inte. Jag är inte intresserad av vissa ämnen här men tittar in ibland av nyfikenhet och kanske lär mig något. Vissa politiska diskussioner som uppkommit som rör friluftsliv och natur kanske inte heller intresserar mig och då deltar jag inte.

När det gäller samtalstonen så tycker jag att den ibland borde hyfsas till. Jag tror inte forskare och vetenskapsmän med olika åsikter kastar paj på varandra.

Så med det sagt, min synpunkt är att frågor som kokas ner till en politisk nivå är något som ibland är nödvändigt och utan det skulle ett seriöst forum som handlar om friluftsliv och natur bli torftigt. Frågor som berör allt från allemansrätten, nedskräpning etc till de statliga anslagen till friluftslivet, den allt mer accelererande utbyggnaden av vindkraft även i känsliga miljöer för friluftslivet etc, allt det här är sunda frågor att prata om. Det finns inget fel i det men tonen bör hållas på en hyfsad nivå. Att läsa vad andra skriver på ett sätt så man inte talar förbi varandra är också något att tänka på. Ser bara här i tråden exempel på ”läst men ej förstått” eller svarar på ett sätt som tyder på det.

För övrigt så ser jag vissa gamla rävar som deltar endast sporadiskt kring frågor som intresserar dem och det är väl sunt. Ingen tvingar någon till deltagande i något här man inte vill delta i.
 
Det är ok att tycka att alla vargar ska skjutas och att det skall byggas miljoner med vindkraftverk. Eller att tillåta hur många vargar som helst.

Även ok att tycka att vi ska ha fri invandring eller att tycka att invandring skall vara kraftigt begränsad.

Om man kan motivera och resonera på ett bra sätt för sin ståndpunkt.

Man kan tycka att det skall byggas en massa nya kärnkraftverk, eller att allt fiske i inlandet skall vara gratis, och att alla vindkraftverk skall rivas.

Men det är inte ok att kalla dom som tycker annorlunda för idioter eller dumskallar eller rasister.
 
Men det är inte ok att kalla dom som tycker annorlunda för idioter eller dumskallar eller rasister.
Men det är ju det som görs hela tiden. I denna tråd har vi flera exempel där folk kallar andra för olika saker, i svepande ordalag och grova generaliseringar. Eller skriver att folk inte har förstått och så vidare.

Visst , man kan undvika trådar som har innehåll man inte vill delta i. Men det är också synd att trådar med jämna mellanrum "kapas" . Någon frågar om dunsovsäckar, och får genast höra att dun är omoraliskt, eller så frågar någon om jakt och får höra att äta kött är fel, osv.

det blir lite tröttsamt i längden och dödar diskussionen sakta men säkert. Det är dock inget unikt, prova att i någon av facebookgrupperna om vandring ställa en fråga om Norge så får du genast ett antal som slänger karantän och covid i ditt ansikte. (där han utsidan varit med nyanserad hittills)

Christian
 
Jag tror det delvis handlar om impulskontroll, eller brist på sådan snarare.

Dom som beklagat sig är inte helt sällan samma som även har gjort övertrampen mot andra forumdeltagare och inte har självdisciplinen att låta bli att posta trots att man med sitt inlägg inte tillför något i trådämnet.

Kanske dom som vill "förbjuda" egentligen bara ropar efter stöttning i sitt eget forumuppförande ?
 
Vi kan väl i alla fall lungt konstatera att du och Wikipedia tycker olika i det fallet. ;)
Ja, Wikipedia har där en lista över "vanliga friluftsaktiviteter". Den är inte avsedd att vara fullständig således. I "Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor 2018" som gjordes av Naturvårdsverket tog man med både jakt och trädgårdsarbete när man frågade folk vad de gjorde utomhus. Nu är det inget som tvingar just Utsidan att tänka på samma sätt men rent sakligt går det att hävda att jakt har med friluftsliv att göra. Fast det är ju inte naturvetenskapliga definitioner här. Om trädgårdsarbete tas med kan man då hävda att renovering av sommarstugans fasad också är friluftssysselsättning? Eller gräva en ny brunn på gräsmattan? Gräv som gräv? :D

Till sist, för att vara tydlig var jag själv står om politiskt forum: Ett forum på Utsidan med politik i allmänhet får inte min röst. Men i ämnen där det är relevant (och kanske rentav nödvändigt) att föra in politiska perspektiv måste man få göra det. Och så har det varit på Utsidan hittills, även om tonen inte alltid varit den bästa.
 
På Wikipedia kan vem som lägga in saker, så det är ju inte helt otänkbart att det är jägare som lagt in det.

Självklart kan man idka friluftsliv i jakten, men det bli ju underordnat själva jagandet som är det primära.
En parentes: jag idkar friluftsliv där skogen och lugnet är det primära och jakten enbart en extra dimension till friluftslivet. Jag vet inte längre hur många skott jag låtit bli att ta... Jag kanske inte ens ska kallas jägare iofs :)
 
Kan vi enas om att vissa frågor inte hör hemma här?

Om det är relevant för ett forum som handlar om friluftsliv och natur borde det höra hemma här?

Om det är så och frågan börjar anta, koka ner till allmänpolitiska synpunkter ska vi inte andas ett knyst om det?
Om Allemansrätten ska förbjudas ska vi inte säga ett pip om det?

Politiska frågor i allmänhet har väl ingen tyckt är ok att vi ska behandla här. Invandrarpolitik i allmänhet som någon plötsligt blandar in har väl ingen tyckt ha relevans. Varför nämns det då? Att ha en speciell tråd tycker jag är onödigt därför vi pratar inte politik i allmänhet utan i relation till en relevant fråga för det här forumet. Lätt som en plätt att förstå tycker jag. Så hela den här diskussionen tror jag är onödig.
 
Kan vi enas om att vissa frågor inte hör hemma här?

Om det är relevant för ett forum som handlar om friluftsliv och natur borde det höra hemma här?

Om det är så och frågan börjar anta, koka ner till allmänpolitiska synpunkter ska vi inte andas ett knyst om det?
Om Allemansrätten ska förbjudas ska vi inte säga ett pip om det?

Politiska frågor i allmänhet har väl ingen tyckt är ok att vi ska behandla här. Invandrarpolitik i allmänhet som någon plötsligt blandar in har väl ingen tyckt ha relevans. Varför nämns det då? Att ha en speciell tråd tycker jag är onödigt därför vi pratar inte politik i allmänhet utan i relation till en relevant fråga för det här forumet. Lätt som en plätt att förstå tycker jag. Så hela den här diskussionen tror jag är onödig.
Kloka ord!
En ren politikdel på forumet tror jag icke på. Finns andra forum för det ämnet...
Men låt folk prata, mycket hänger till viss del ihop med politik. går inte att undvika.
Barkar det iväg med renodlade politiska diskutioner som inte hör hemma här så är det ett fall för moderatorerna att agera.
Ett bra sätt att hitta lugn på forumet, är att ju att vi ignorerar dessa troll, som ska in och argumentera i de trådar om ett ämne de tycker är skit med kommentarer som enbart syftar till att bråka. Syns även i denna tråd att dessa stackare finns, behöver inte nämna några namn...

Jag tror att moderatorerna kunde vara aktivare och gå in och agera när någon går över gränsen, men där vet jag inte fakta, det kanske redan görs?
 
Utöver vikten av att vårda samtalstonen (något flera redan redan nämnt) så vore det också lämpligt om det fanns större respekt till att hålla sig till ämnet inom respektive tråd.
Men i ämnen där det är relevant (och kanske rentav nödvändigt) att föra in politiska perspektiv måste man få göra det. Och så har det varit på Utsidan hittills, även om tonen inte alltid varit den bästa.
Det är väl inte orimligt att det förs in ett politiskt perspektiv i vissa fall, men det bästa vore om detta sker i egna trådar som har till syfte att diskutera just detta. Problematiken är att vissa avsändare tenderar att tycka att det är relevant eller nödvändigt att föra in ett politiskt budskap fast trådens ursprungsfråga är en tydlig sakfråga utan tydlig politisk koppling. Vad som i realiteten sker är att tråden blir kapad! Både händelseförloppet och resultatet belyses väl av nedanstående citat:
Visst , man kan undvika trådar som har innehåll man inte vill delta i. Men det är också synd att trådar med jämna mellanrum "kapas" . Någon frågar om dunsovsäckar, och får genast höra att dun är omoraliskt, eller så frågar någon om jakt och får höra att äta kött är fel, osv.

det blir lite tröttsamt i längden och dödar diskussionen sakta men säkert.
Personligen så känner jag igen mig i sista meningen som påpekar att det "dödar diskussionen". Egentligen är det väl ursprungsdiskussionen som "dödas" för själva diskussionen i sig fortsätter i en annan, kapad riktning. Den som påstår att det bara är att undvika vissa trådar gör det därmed lite "lätt" för sig eftersom ursprungstråden kanske var intressant, men den kapade tråden helt ointressant.

Slutligen, jag tycker mig märka att detta har skett mer frekvent sista tiden och uppenbarligen är det flera medlemmar som reagerar över detta (på mer eller mindre bra sätt), exempelvis i just denna tråd eller denna.
 
Det behövs inget separat politikforum.
Det är inget problem med politiska trådar i forumdelarna som redan finns. Miljö, jakt osv.
Om det är politik som inte har med något underforum alls att göra så hör det förmdoligen inte hemma på det här forumet. Då är det bättre att ta det någon annanstans.

Och om du inte gillar politik så behöver du inte läsa i tråden. ;)
 

Logga in

Tips!

Aktuellt: Under Lagos yta