Gubben behöver hjälp om Nordkalottleden.

Hej
Jag har tänkt vandra sträckan Kilpisjärvi- Abisko, utefter Nordkalottleden med start 28/8. Räknar med ca:11 dagar inkl. reservdagar.
Jag har sökt på nätet efter info/reseberättelser, viss info finns, men bara kortfattat, reseberättelser har jag bara hittat en och den är sedan 1994. Denna genomsyras av orienterings-problem och dåligt väder, det dåliga vädret kan vi ju inte planera men kan någon hjälpa mig med info om ledmarkering, svåra vad och försöka klassa hur jobbigt det är att vandra där. All info är välkommen.
Min Vandringsvana, 10 ggr 2-veckors vandring ensam kors och tvärs mellan Abisko och Kvikkjokk, rösat och orösat.

Ps. Har ni mycket att berätta så e-posta mig med telefonnummer så ringer jag.
 
Svart fläck på Kartan

Är detta en "Svart Fläck" på kartan för alla i forumet?
Jag börjar bli orolig, om detta är en bra tur ensam. Hjälp mig!!!! NU
Roger F
 
Litet fakta om Nordkalottleden

Jag har tyvärr själv personliga erfarenheter endast av en del av sträckan, östra delen. På arbetet har vi för avsikt att även presentera hela Nordkalottleden även på svenska i webbtjänsten http://www.utinaturen.fi.
Jag har ännu inte hunnit redigera och kontrollera texten. Jag kopierar den ändå här trots att den innehåller brister men du får ha överseende med dem och eventuellt kolla upp med mig. Då det är fråga om en finsk webbtjänst, dock svenskspråkig, är utgångspunkten Kilpisjärvi och inte Abisko.

Här kommer den oredigerade texten om Nordkalottleden gällande avsnittet Kilpisjärvi-Abisko:

Nordkalottleden är sammanlagt 800 km lång, varav ca 70 km går i Finland i den s.k. Lapska armen i Enontekis, 380 km i Norge och 350 km i Sverige. Eftersom leden är för lång för att vandras i ett sträck, lönar det sig att vandra ett avsnitt åt gången.
Ledens start- och ändpunkter är i norr i Kautokeino i Norge och i söder i Sulitjelma i Norge eller i Kvikkjokk i Sverige. I Finland går leden genom Lapska armens ödemarksområde och Malla naturreservat och den är tillgänglig från Kilpisjärvi.
Längs leden finns det mångsidigt nordiskt fjällandskap, såsom lättframkomliga fjällplatåer, frodiga björkskogar, glaciärer och branta fjällraviner. På många ställen förekommer det rikligt med fjällväxtlighet.
Den finska delen av Kalottleden är en sommarled och det rekommenderas att vandra leden från början av juli till mitten av september.

Nordkalottledens svårighetsgrad
Nordkalottleden är en krävande vandringsled och lämpar sig inte för nybörjare. Alla friluftsanordningar är ännu inte utbyggda och ställvis är avstånden mellan stugorna stora. Det är skäl att ta ett eget tält med sig. Längs hela leden finns det ca 40 stugor och dagsetapperna är 10–40 km långa.
Man måste vara beredd på att vädret slår om plötsligt, och det lönar sig inte att ge sig ut i fjällterrängen ensam.
Längs leden finns det ställvis svårframkomliga blockfält. Det har byggts broar över de största älvarna på finska sidan, bl.a. över Bierfejohka och Vuomakasjoki, men de mindre älvarna och bäckarna är man tvungen att vada över.
Det är värt att reservera ca en vecka för avsnittet Kilpisjärvi–Halti–Kilpisjärvi. Om man vandrar till Abisko eller Kautokeino bör man reservera ännu längre tid. Dessa avsnitt av leden rekommenderas endast åt erfarna vandrare. Speciellt på norska sidan, där leden är markerad med målfärg på stenrösen, kan det ställvis vara svårt att hålla sig till leden.

Nordkalottledens kartor och kommunikationer
Kommunikationer till Kilpisjärvi
Till Kilpisjärvi kommer man med bil längs riksväg 21 (E8).
Det trafikerar bussar från Rovaniemi till Kilpisjärvi. Om sommaren trafikerar det två olika turer. Även från Kolari kan man åka buss till Kilpisjärvi, men då måste man byta buss i Muonio. Tidtabeller (www.matkahuolto.fi)
Till Kittilä kan man flyga dagligen. Därifrån går det bussar till Kilpisjärvi. Tidtabeller (www.finnair.fi)
Med tåg kommer man ända till Rovaniemi eller Kolari. Tidtabeller (www.vr.fi)

Kartor för hela leden

Fjällkartan på det svenska avsnittet av
Turkart från Norges område
Det trafikerar bussar från Rovaniemi till Kilpisjärvi. Med tåg kommer man ända till Rovaniemi eller Kolari. Tidtabeller (www.vr.fi)

Kartor Kilpisjärvi–Abisko
Turkart Indre Troms, 1:100 000.
Fjällkartan BD1Treriksröset - Råstojaure, 1:100 000.
Fjällkartan BD6Abisko - Kebnekai - Narvik, 1:100 000.
Kartornas försäljningsställen
Kilpisjärvi naturum
Kartbutikken (kartbutikken.no), beställning av norska friluftskartor
Kartbutiken, Kungsgatan 74, 111 22 Stockhom, Tel +46 8 20 23 03, Fax +46 8 20 27 11, beställning av svenska kartor

Kalottledens ruttbeskrivning
Ruttmarkering
Kalottleden består av flera gamla leder och alldeles nya oetablerade leder.
I Finland är leden markerad med ca 40 cm höga stolpar med orange ända.
I Norge är leden markerad med målfärg på stenrösen.
I Sverige är leden markerad med röda korsstolpar samt med skyltar försedda med symboler.
Ruttavsnitt
Kalottleden kan vandras avsnittsvis.
Kilpisjärvi–Kautokeino, ca 190 km (alternativ led: Kilpisjärvi–Halti–Kilpisjärvi, ca 108 km)
Kilpisjärvi–Abisko, ca 190 km
Abisko–Staddajåkka–Kvikkjokk, 394 km eller Abisko–Staddajåkka–Sulitjelma, 329 km


Kilpisjärvi–Abisko, ca 190 km
Kilpisjärvi–Kuohkimajärvi 11 km
Vandringen mot Abisko kan påbörjas genom att vandra genom Malla naturreservat till Kuohkimajärvis ödestuga.
Stigen börjar i norra ändan av Kilpisjärvi by, på parkeringsplatsen söder om Siilasjärvi. Även från naturstigen som börjar vid Saanas fot kommer man till Kalottleden. Leden avviker från naturstigen före kalfjället. Efter att man korsat vägen är kommer man till parkeringsplatsen, därifrån Kalottleden fortsätter västerut mot Malla naturreservat. Vandrar man genom naturreservatet lönar det sig att på förhand bekanta sig med reservatet ordningsregler.
Från Kilpisjärvi till Malla naturreservat kommer man även med Malla-båten, som under sommarsäsongen trafikerar mellan Kilpisjärvi och Kolttalahti tre gånger om dagen ifall det finns tillräckligt med passagerare.
Kuohkimajärvi–Pältsastugan 13 km
Till svenska sidan förflyttar man sig via treriksröset. Stigen går till nästan 1000 meters höjd på Tuipali kalfjäll och går sedan ned därifrån till Pältsas grönskande dal.
Till Sveriges stugor behöver man inte någon nyckel, eftersom där under säsongtider är en stugvärdar på plats som tar emot betalning och. I Sverige ägs stugorna av Svenska Turistföreningen (www.svenskaturistforeningen.se). Bra kartor då man vandrar på svenska sidan är bl.a. Fjällkartan BD 1 och Turkart Indre Troms 1:100 000, på vilken man ser hela leden från Kilpisjärvi till Abisko.

Pältsastugan–Rostahytta 12 km

Detta avsnitt av Kalottleden är nytt, så det finns inte ännu någon ordentlig stig. Från Pältsa stiger leden längs bekväma sandkullar till Måskåkaises sida. Då man kommer till Norges gräns förändras ruttmarkeringen till stenrösen. Leden kröker söder om Måskåjärvi mot Rostahytta (www.turistforeningen.no).
Norges stugor är alla låsta och hör till Troms Turlag (www.turistforeningen.no), och man får nyckeln till dem från Norges tull i Kilpisjärvi mot en pant.

Rostahytta–Daerttahytta 18 km
Från stugan stiger stigen 6 km uppför. Sedan följer ca 8 km blockfält, varefter leden börjar gå ned på fjällets andra sida och mot Daertahytta (www.turistforeningen.no), som ligger på Øvre Dividal nationalparks (www3.dirnat.no) område.

Daerttahytta–Dividalshytta 30 km
Nordkalottleden går på Øvre Dividal nationalparks område drygt tio kilometer över långsluttande tundra. Mellan Daerttavaggi och Skaktardalen måste man korsa ett par breda älvar. Till näst vandrar man över fjällen. Höjdskillnaden mellan stigens högsta punkt och Dividalens botten är 600 meter. Efter avsnittet över kalfjället blir man förvånad av dalens frodighet. Dividalshyttan (www.turistforeningen.no) är belägen halvvägs uppför Jiertas sluttning på en fantastisk utsiktsplats.

Dividalshytta–Voumahytta 19 km
Efter Dividalshyttan korsar man Divielva längs en hängbro. Kalottleden stiger åter från fjällbjörkskog upp i landskap med utsikt vida omkring. Voumahytta (www.turistforeningen.no) är belägen i mynningen av en vid U-formad dal.

Voumahytta–Gaskashytta 20 km
Efter Voumahytta stiger leden åter. Stigens högsta punkt ligger på 950 meters höjd därifrån den går ned mot Gaskashytta (www.turistforeningen.no) och Altevatn.

Gasgashytta–Innset 15 km
Litjälktis nedre sluttningar bjuder inte vandraren på några trevliga upplevelser med sina buskar och leriga stigar. Före Innset finns det trevliga lägerställen. I Innset finner man inkvartering och därifrån kan man åka buss till Narvik.

Innset–Lappjordhytta 28 km
Altevatn är en dämd tiotals kilometer lång sjö. I dess västra ända finns det omkring fyrahundra sommarstugor, mellan vilka man endast kan gå längs en väg.
Följande avsnitt är avsevärt mindre använt. Det finns tre älvkorsningar. Broarna är osäkra, eftersom översvämningarna söndrar dem. Före man når Sveriges gräns anländer man till Troms Turlags Lappjordhytta (www.turistforeningen.no).

Lappjordhytta–Abisko 25 km
Kalottleden sänker sig brant ned mot Torne träsk och Sverige. I Pälnovik finns en öppen stuga (4 personer), ovanlig i Sverige. Stigen för en till Björkliden vid järnvägen, där man även kan få inkvartering. Abisko Turiststation (www.svenskaturistforeningen.se) ger vid behov information om tågens tidtabeller. Längs vägen som i tiderna har använts av banbyggarna kan man gå den 8 km långa vägen till Abisko.

Kalottledens service
Servicen som presenteras på denna sida gäller det avsnitt av Kalottleden som går på finska sidan med undantag av stugorna, då även Norges och Sveriges stugor har inkluderats.

Dricksvatten
I Finland finns det ett ställe där man kan ta dricksvatten i närheten av varje öde- och reserveringsstuga längs Kalottleden. Ställena är även nämnda i stugböckerna som finns i stugorna. I bäckarna längs leden är vattnet drickbart.

Sophantering
Det önskas att vandrare för sitt avfall bort ur terrängen. I Kilpisjärvi by, på parkeringsplatsen bredvid Kilpisjärvi naturhus, finns det en sorteringspunkt för avfall.

Vedservice
Veden körs på vårvintern ut till öde- och reserveringsstugorna färdigt huggen. Eftersom veden hämtas längs långa avstånd till ödemarksområdet Lapska armen och vedservicen är dyr, önskas det att veden som är avsedd för stugorna inte bränns utanför stugorna.
Ansvariga för underhåll på finska sidan
På finska sidan ansvarar Forststyrelsen för ved- och avfallsservice. Tilläggsinformation: Fjällapplands naturum
För Malla naturreservats del har Skogsforskningsinstitutet (www.metla.fi) serviceansvaret. Tilläggsinformation: Kuisma Ranta, tfn 010 211 3592.
I Kilpisjärvi naturum tas under säsongtider all respons gällande servicen emot och vidarebefordras därifrån.

Övernattning

Öde- och reserveringsstugor i Finland
Längs Kalottleden finns det ödestugor samt reserveringsstugor, där man kan reservera bäddplatser mot en avgift.
Forststyrelsen har sex ödestugor och fyra reservationsstugor längs (andra delar av) leden.
I närheten av Treriksröset ligger Skogsforskningsinstitutets Kuohkimajärvis ödestuga.
Reserveringsstugorna kan bokas genom att ringa till Kilpisjärvi naturum. Då naturumet är stängt sköts reservationerna via Fjällapplands naturum. Vid dessa ställen med kundtjänst får man även tilläggsinformation om stugorna och leden.

Stugor i Norge
Största delen av Kalottledens stugor på norska sidan ägs av Den Norske Turistforening (www.turistforeningen.no), som använder förkortningen DNT. Till DNT:s stugor finns det en standardnyckel, som går till alla stugor. Nyckeln fås bl.a. i Kilpisjärvis tull mot en pantavgift, tfn 358 (0)20 492 8820.
Om Tromsområdets DNT-stugor och deras bokningar får man information från Troms Turlag (www.turistforeningen.no).
Även Norges Statskog (www.statskog.no) har stugor längs Kalottleden. En del av stugorna är öppna och andra låsta.

Stugor i Sverige
Nordkalottledens stugor på Sveriges sida ägs av Svenska Turistföreningen (www.svenskaturistforeningen.se), STF. Under säsongtider fungerar en stugvärd vid stugorna som tar emot betalning för inkvartering.
I många av de svenska stugorna längs Kungsleden säljs även livsmedel.

Övernattning i Kilpisjärvis omnejd
Information om övernattning i Kilpisjärvis omnejd finner man på Enontekis kommuns webbsidor (www.enontekio.fi).

Uthyrning av utrustning
Information om uthyrning av utrustning finner man på Enontekis kommuns webbsidor (www.enontekio.fi).
Instruktioner för dem som vandrar längs Nordkalottleden i Finland

Malla naturreservats begränsningar:
I Finland går leden genom ödemarksområdet Lapska armen och Malla naturreservat. På ödemarksområdet gäller allemansrätten.
Vandrar man genom Malla naturreservat bör man hålla sig till de markerade lederna. Det är bra att även ta reda på naturreservatets övriga regler innan man börjar vandringen.

Gränsöverskridningar
Nordkalottleden korsar riksgränser flera gånger och på dessa ställen bör man ta i betraktande att man inte får ha med sig något tullbart gods. De som planerar att korsa gränsen med hund bör i god tid före vandringen ta kontakt med Tullen (www.tulli.fi). De nödvändiga vaccinationerna och intygen får man information om på jord- och skogsbruksministeriet (www.mmm.fi).

Mobiltelefonens hörbarhet
Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande finns det flera områden med radioskugga på Kalottleden. Sannolikast är det att mobiltelefonen har hörbarhet i närheten av Kilpisjärvi by samt på ledens högre punkter. Olika mobiltelefoner och operatörer har också olika god hörbarhet.

Säkerhet
Man bör aldrig vandra ensam. I stugornas gästböcker bör man förutom sitt namn skriva in även sin planerade rutt och följande destination. På detta sätt underlättar man sökarnas arbete ifall man eventuellt går vilse.

Förberedelser
Vandrar man på Kalottleden måste man ha med sig en karta och en kompass samt tillräckligt mycket mat, eftersom avstånden i terrängen är långa. Ordentliga skor och varma kläder är nödvändiga.
Vädret varierar kraftigt på ödemarksområdet Lapska armen. Även mitt på sommaren kan det snöa och vädret kan vara isande kallt.
Även om det finns ödestugor längs leden lönar det sig inte att lita på att det finns plats i stugorna( detta gäller speciellt Finland), utan det är säkrast att ta med ett eget tält. Även ett friluftskök kommer till nytta, eftersom man inte alltid ryms in i stugorna för att laga mat och det inte finns några eldplatser mellan stugorna. Nordkalottleden går huvudsakligen över trädlösa kalfjäll, och det finns inte några fallna träd som lämpar sig för att göra upp eld.

Säsongtider
Nordkalottleden är i Finland en sommarled. Augusti och början av september är de månader, då det finns mest vandrare på leden.
Om vintern kan man skida från Kilpisjärvi till Halti, men det finns ingen egentlig markerad skidled. På vårvintern markeras ett servicespår med ris mellan Kilpisjärvi och Halti, till vilket man även hänvisar snöskoteråkare. Längs detta spår kan man även skida.

Tilläggsinformation om Nordkalottleden
Kontaktuppgifter
Kilpisjärvi–Abisko
Fjällapplands naturum se http://www.utinaturen.fi
Kilpisjärvis naturhus, öppet säsongtider se http://www.utinaturen.fi
Abisko fjällstation (www.svenskaturistforeningen.se)
Svenska Turistföreningen (www.svenskaturistforeningen.se)
Troms Turlag (www.turistforeningen.no)

Publikationer gällande hela Nordkalottleden:
Kalottireitti: Kilpisjärvi - Halti-broschyr (www.metsa.fi, på finska)
Grundsten, Claes 1992: Padjelanta och Sulitelma.
Grundsten, Claes 1988 och 1992: Vandra Kungsleden 1.
Grundsten, Claes 1991: Vandra Kungsleden 2.
Grundsten, Claes 1988 och 1995: Vandra Kungsleden 3.
Grundsten, Claes 1992: På fjälltur. Kebnekaise och Abisko. Turbeskrivningar.
Den Norske Turistforening 2000: Til fots i Norge. (Boken delas ut till Den Norske Turistforeningens medlemmar, kan inte köpas i bokhandeln.)

Mvh Tage Lampén
 
Re: Svart fläck på Kartan

Fleischer; sa:
Är detta en "Svart Fläck" på kartan för alla i forumet?
Jag börjar bli orolig, om detta är en bra tur ensam. Hjälp mig!!!! NU
Roger F

Du har säkert läst inlägget från den finska hemsidan,

själv har jag gått Kautokeino-Kilpisjärvi (och vidare till Keinovuopio) och kan bara instämma - på den norska sidan krävs i allmänhet erfarenhet och fjällvana för att ta sig fram säkert. Men några oöverstigliga hinder stötte jag inte på, vattennivåerna var låga hela vägen och jag hade i princip inga svåra vad.

Själva leden är inte utmärkt på de norska kartorna, det gäller därför att hela tiden hänga med på kartan när man går så att man i alla fall vet var man befinner sig om vädret slår om.

Mvh,

//J
 
Re: Re: Svart fläck på Kartan

joru; sa:
Själva leden är inte utmärkt på de norska kartorna, det gäller därför att hela tiden hänga med på kartan när man går så att man i alla fall vet var man befinner sig om vädret slår om.
Mvh,
//J

Âr inte den norska delen av leden med på de svenska kartorna? Jag har gått från Sulitjelma till Hellemobotten med svenska fjällkartor (södra delen av Norkallotleden).

Mvh David
 
Re: Re: Re: Svart fläck på Kartan

nils73; sa:
joru; sa:
Själva leden är inte utmärkt på de norska kartorna, det gäller därför att hela tiden hänga med på kartan när man går så att man i alla fall vet var man befinner sig om vädret slår om.
Mvh,
//J

Âr inte den norska delen av leden med på de svenska kartorna? Jag har gått från Sulitjelma till Hellemobotten med svenska fjällkartor (södra delen av Norkallotleden).
Mvh David

Det avsnitt som går från Kilpisjärvi till Kautokeino syns inte på de svenska kartorna, eftersom de ej sträcker sig så långt österut. Däremot syns den del av leden som går i närheten av svensk-norska gränsen givetsvis även på de svenska kartorna.
Mvh Tage
 
Det verkar som om den här leden, i alla fall den svenska delen, har fallit mitt emellan stolarna. Man knöt ihop några redan existerande leder, och vips så hade man en ny. Tyvärr vill ingen betala för att underhålla eller trycka upp information om Nordkalottleden. Det enda vi har här på naturum Abisko är en karta med stugorna utmarkerade. Ochs jälv har jag aldrig gått där, så man har inte så mycket info att komma med.

Det verkar dock som att det är mest tyskar som går den, det är nästan bara dom som frågar om den här inne iaf. Så det måstestå gott om leden i någon tysk guidbok antar jag

/Patrik, naturum Abisko http://www.abiskonaturum.nu
 
Gå den!

Jag antar att trådstartaren redan kommit iväg, men jag vill ändå rekomendera andra att gå den. Jag och min sambo gick Kilpisjärvi-Björkliden sommaren 2002 och innan läste jag en del "skrämmande" om vad etc. Men allt gick bra! Helt oerfaren bör man kanske inte vara. Vi har vandrat en del innan och med karta, kompass och en del is i magen över de norska broarna (som ändå fanns på alla ställen [utom ett där det vr ett lätt vad] där det var utmärkt på kartan.
Karta köpte vi via en karthandel i Stockholm. Den är norsk från början och täcker hela området (tyvärr kommer jag inte ihåg namnet just nu, återkommer med det).
Vi rekomnderar också att beställa en nyckel från DNT (norska motsvarigheten til STF) så ni kommer in i stugorna. vi tältade vilket gick bra, men det var ändå skönt att ha nyckeln som trygghet, och torkmöjlighet.
En nackdel med leden är att man är tvungen att bära all mat med sig, dvs man kan inte proviantera längs leden. TUNGT i början (han som kör båten över från Kilpisjärvi trodde inte vi skulle komma långt...).
Sen har de dragit leden rakt ner i värsta surhålen på sina ställen, men håller man sig 5 meter ovanför leden går det mycket bättre. Men leden är relativt välrösad och några problem att hitta hade vi aldrig.
Vi tog totalt 12 dagar på oss med vilodagar. Möjligen att man kunnat skynda på det hela om vi slimmat packningen mera.
Sammantaget kan jag absolut rekommendera leden. Det är verkligen en upplevelse! (Drömmer nu om att gå Kilpisjärvi-Grövelsjön)
 
Liknande trådar
Trådstartare Titel Forum Svar Datum
Struensee Behöver hjälp med att planera Sarekrutt! Fjällvandring 6
Tobias.H Behöver rådgivning för Nikkaluokta - Kvikkjokk Fjällvandring 7
andy69 Behöver tur-råd SÖ om Staika! Fjällvandring 17
Fisklalzer Nybörjar behöver skavsårshjälp! Fjällvandring 15
Struensee Behöver turtips inför sommarens vandring Fjällvandring 4
Lockheed Nybörjare ska ta sig an halva Kungsleden. Behöver er eminenta hjälp. Fjällvandring 39
hästtjejen Behöver tips inför vandring Storulvån-Helags Fjällvandring 18
NikitaBa Har Hillebrant tält, behöver jag köpa skyddsgolv? Fjällvandring 10
Kemikal Behöver tips, 7 dagars fjällvandring Fjällvandring 5
Zaine Behöver tips på tur :) Fjällvandring 2
errien Lofoten, behöver tips! Fjällvandring 1
Bobbolainen Vandring i oktober-behöver tips. Fjällvandring 2
Zaine Behöver Tips på tur! Kebnekaise som mål, ca. 7 dagar. Fjällvandring 17
monterey Just nu: Vänner i Padjelanta behöver tips Fjällvandring 9
Zaine Behöver tips, Jämtlandstriangeln Fjällvandring 5
jimmysjogren Behöver en vandringskompis v33-34 till Jotunheimen Fjällvandring 4
Hagge17 Oerfaren och ska vandra Kungsleden i september, behöver er hjälp! Fjällvandring 41
EmilJohanssonn Nybörjare behöver hjälp med att komma in i vandringsvärlden! Fjällvandring 47
hikemike Panik, behöver liggunderlag till Sarekresa! Fjällvandring 3
Gunnar81 Behöver lite hjälp Fjällvandring 6
lina__85__hotmail.com Vilken sorts jacka behöver jag? Fjällvandring 10
resqual Behöver tips och råd - friluftsyxa Fjällvandring 8
Hallen Behöver eran hjälp... Fjällvandring 2
kvickan En nybörjare behöver hjälp Fjällvandring 0
Tältmannen Kort vårvandring i fjällen, behöver råd Fjällvandring 8
nonsense En skofråga...behöver man vada över vatten mellan... Fjällvandring 16
David Eklind Padjelanta - nybörjare behöver tips Fjällvandring 9
RonnyFält Nybörjare i Fjället behöver tips! Fjällvandring 4
Nybörjarper Behöver hjälp med fjällvandring Fjällvandring 8
Sverker G Fjällvandring... behöver tips... Fjällvandring 12
1981 Behöver ett tips Fjällvandring 3
freke07 Jag behöver hjälp med val av ryggsäck! Fjällvandring 20
Lisa J Behöver tips på Skierfe i Sarek Fjällvandring 6
stens kulle "Behöver ett tips" Fjällvandring 1
klot Behöver tips gällande vandring 10-12/11 i Storulvån? Fjällvandring 1
camilla 33 Behöver tips om skavsårsprevention Fjällvandring 15
Steffe.A Nybörjare som behöver utrustning inför vandring Fjällvandring 23
hokusai Behöver skotips Fjällvandring 3
frida_hej Behöver tips om lämplig färdväg i Sarek, 7 dagar. Fjällvandring 7
plösen Behöver tips! Vandring med 8 mån barn Fjällvandring 2
Roddan B Behöver all hjälp man kan få Fjällvandring 9
ismo Vad behöver man veta om vad i Sarek? Fjällvandring 2
liten_puh Behöver tips om vandring i maj Fjällvandring 10
mountainman Behöver gå upp i vikt! Fjällvandring 1
Napoleon Hjälp! Nybörjare behöver tips inför vandring krin Keb! Fjällvandring 19
Silvio Behöver råd om vandring Fjällvandring 3
jonsa Hjälp! Behöver fjällvandring i påsk! Fjällvandring 3
Salmo Salar Fjällvärldsrookie behöver hjälp Fjällvandring 17
lupus jag behöver hjälp men halsduks val! Fjällvandring 4
JustIvan Kan en tjej använda stratos 36? Fjällvandring 4

Liknande trådar


Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.