Nyheter > Goda resultat när fjällföretagare fick ...

Goda resultat när fjällföretagare fick uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren


Bod på röjd slåtteräng vid Lillmånkes koja. Foto: Magnus Nilsson

Företag i fjällkommunerna har under sommaren utfört arbeten på uppdrag av Länsstyrelsen. Insatsen var ett sätt att stötta företag inom besöksnäringen som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet.

Totalt avsattes 1,5 miljoner kronor som gick till 25 företag i länets fyra fjällkommuner: Vilhelmina, Sorsele, Storuman och Dorotea. Arbetena låg utanför Länsstyrelsens ordinarie underhållsarbete och fördelades till företagen av kommunerna, som också valde ut vilka företag som skulle tilldelas arbetena.

– Det här var ett sätt för oss att dra ett strå till stacken och bidra till sysselsättning i en tid då många inom besöksnäringen haft det tufft, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Företagen har bland annat röjt och målat upp gränser till statlig mark och naturreservat, röjt bort sly från fäbodvallar, förbättrat vandringsleder och städat stugor.

– Vi är jättenöjda med alla insatser. Samarbetet med både kommuner och företagare gick fantastiskt bra, trots att det var med kort varsel när vi drog igång det här i våras. Företagen har gjort fina insatser som kommer att ha direkt effekt på friluftsliv, jakt och fiske i fjällen, säger Johan Lindberg, fjällsamordnare på Länsstyrelsen.

Städning av stugorna efter Ransarån

Nicolina Eriksson, Kittelfjäll, var en av dem som fick uppdrag från Länsstyrelsen.

– Jag hade precis startat upp mitt företag som ska erbjuda guidade vandringar till Silisens sameviste. Sen kom Corona, så det blev en dålig start, berättar Nicolina.

I sommar har hon gått leden efter Ransarån och plockat skräp samt städat stugorna Ljusliden, Skible och Tjåkkele som ligger efter sträckan. Stugorna står öppna för allmänheten och nyttjas av vandrare och fiskare.

– Det var jättebra för mig att få det här uppdraget. Det var dessutom roligt att gå leden och se stugorna eftersom jag inte gjort det tidigare, säger Nicolina. Hon betonar också vikten av att det var lokala aktörer som fick jobben.

– Vi som bor här är engagerade i vår omgivning och kan området, så jag tycker att det var helt rätt att jobben gick till lokala företag.

Röjning av fäbodvall och kronlinan kring Borgafjäll

Magnus Nilsson driver Borgafjällbackarna AB och hade två uppdrag från Länsstyrelsen.

– Jobben var ett väldigt välkommet tillskott. Mitt företag tappade drygt 25 procent av årsinkomsten i och med Corona eftersom vi fick stänga backen under vårvintern vilket annars är en viktig period för oss, berättar Magnus.

De två jobben var dels att röja sly från fäbodvallen vid Lillmånkes koja samt städning av stugan. Dels röjning av rågångar och målning av gränsmarkering för statlig mark och naturreservat kring Borgafjäll.

Inkomsten från jobben blev en pusselbit för att hålla företaget flytande.

– Jag ser det som en väldigt positiv gest från Länsstyrelsen och kommunen att man ställer upp och hjälper till i svåra tider, säger Magnus Nilsson.

Staten stor aktör i fjällen

Insatsen finansierades med Länsstyrelsens markupplåtelseintäkter, som bland annat består av avgifter som betalas in för fiske och jakt på statlig mark i fjällen. Dessa medel återinvesteras även i vanliga fall för att förbättra förutsättningarna för jakt, fiske och friluftsliv i fjällen.

Staten äger mycket mark i fjällen, det finns många stora naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen, liksom de statliga lederna med stugor och vindskydd.

Kronlinan visar var gränsen går

Gränserna i terrängen som markerar statlig mark och/eller naturreservat är viktiga vid bland annat älg- och småviltsjakt. De talar om för jägarna var gränsen mellan privat och statlig mark går, vilket ofta även utgör gräns för jaktområdena.

Gränsen märks ut med upphuggna gator i terrängen och med vitmålade markeringar på träd.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!