Bloggar > Örnsätrarns blogg

Örnsätrarns blogg

Offline Topografisk karta för Android

Lantmäteriets visningstjänst gör det möjligt att visa den Topografiska kartan i enheter som har webläsare. Kartan är vektorbaserad och olika information visas beroende på förstoringsnivå. Tjänsten är en ren visningstjänst och saknar nästan alla övriga funktioner som man vill ha i ett bra GPS-system. Ett önskemål är därför att man skulle kunna ladda ner kartan för användning i en riktig GPS-app. Det löser också ett annat problem, nämligen att det krävs uppkoppling till internet för att kunna se kartan. På många platser är internetåtkomsten dålig eller obefintlig och även om man nöjer sig med vad visningsgstjänsten ger så är  användningsmöjligheterna i fält begränsad.

Lantmäteriet har släppt en fri webservice för den Topografiska kartan där det går att visa kartrutor om 256 x 256 pixels. Den är avsedd att användas av var och en som vill göra egna applikationer. Det har utnyttjats i appen Lokalsinne som gjorts enkom för att visa den Topografiska kartan och innehåller några enklare GPS-funktioner. Appen kräver även här internetuppkoppling för att användas, även om vissa kartrutor kan finnas kvar i appens cache och då kan visas offline.

En fördel med den Topografiska kartan är att den täcker hela Sverige. Inte ens Fjällkartan och Terrängkartan tillsammans gör detta utan lämnar delar av Norrlands inland vita.

Jag har använt Lantmäteriets webtjänst för att ladda ner hela den Topografiska kartan i alla zoomnivåerna 3-9 som finns tillgängliga. Kartan har jag sedan förpackat i ett format som kan användas i de mycket kompetenta apparna Oruxmaps och locusmap. Du kan ladda ner kartan via sidan http://www.bengt.nolang.se/kartor. Där finns också länkar till nedladdning av Fjällkartan och Terrängkartan som jag gjort tillgängliga tidigare.

 

Startsidan för val av karta för nedladdning.

Nedan följer några skärmdumpar från Topografiska kartan i Oruxmaps.

 

Topografiska kartan zoomnivå 3Zoomnivå 3. Hela Sverige får plats.

 

Zoomnivå 5Zoomnivå 5.

 

 Zoomnivå 7.Zoomnivå 7.

 

 Zoomnivå 9.Zoom nivå 9, den högsta nivån. Vid utskrift i den storlek kartan är gjord för motsvarar det skalan 1:50 000.

 

Zoomnivå 9, fjällkartaZoomnivå 9, karta över fjällen. Personligen önskar jag att kartan hade terrängskuggning som i Fjällkartan.

 

I Lantmäteriets visningstjänst visas ytterligare tre zoom-nivåer, 10-12. Nivå 10 ger mer detaljerad information men nivå 11 och 12 verkar bara vara förstoringar av nivå 10. De nya Fjällkartorna i skala 1:50 000 verkar vara baserade på nivå 10 och det är kanske för att kunna sälja denna data som den inte kommit med i LMVs kartservice för programmerare.

Postat 2017-02-28 23:58 | Permalink | Kommentarer (18) | Kommentera

Logga in

Aktuellt: Hösttips