Bloggar > Glamping inget för oss > Kyhl strand- i ...

Glamping inget för oss

Vandring kort eller långt, stadsnära eller ödemark. Nyfiket och äventyrligt med folkbildande kunskap. Lika gärna solo som i trevligt sällskap.

Kyhl strand- i Wallanders spår

Lägerplats Kyhls strand

 

Tills vi alla dör

Bondsonen vankade fram och tillbaka längs Kyhls strand med en beslutsam min. I handen höll han ett brev stämplat med en C 4, danske kungens sigill.

Återigen läste han erbjudandet att strida för den danske kungen och blev arg.

 

- Knycklade ihop pappret och slängde det i havet vid Kyhl Strand.

 

Visserligen var han arg på den svenske kungen och adeln som plågade hans by. Men, den danske kungen och bundsförvanter hos biskopar var knappast bättre.

 

Ynglingen fattade ett ödesdigert beslut utan återvändo.

Han skulle skapa en armé för småfolket som skulle ledas av honom själv.

Att beslutet skulle leda in i döden förstod han mycket väl. Förräderi mot Karl XI slutade i galgen, i bästa fall.

Vad han däremot inte kunde förutse var att hans gerillaarmé skulle få ett romantiskt skimmer av äventyrslystnad ända in i våra dagar.

 

De kom att kallas Snapphanar och han själv inneha rollen som en mytisk ledargestalt.

Banketröja

 

Samtidigt i en annan del av Borrby.

 

En tillsyningsman håller ett brev hårt i sin hand.

Tillsyningsmannen är känd för sina hårda nypor mot de anställda och går under öknamnet Banketröja.


Brevet bär sigill av Karl XI och innehåller en befallning.

Som Överkrigskommissarie skall han rensa skåneland från snapphanar med alla tillgängliga medel. Ingen pardon ska ges åt de bönder som stöder terroristerna.

Till belöning skall Banketröja givas adlig ätt inklusive ett märkligt efternamn.

Tillsyningsmannen ges namnet Ehrenflycht och bondsonen tar namnet Lille Mads. Snart skall deras vägar korsas med dödlig utgång.

 

Grogrund för snapphanar

 

Allmogen plågades under sina översåtar från Borrby kungsgård.

Kungsgården var ett hin av hån mot bönder och för höga skatter.

 

- Adelsmannen sköt mot en av sina bönder men blev friad enligt kunglig nåd.

 

Adeln gavs rätt att skipa rättvisa mot bönderna enligt hals och handrätt.

Hals och handrätt innebar att adelsmännen agerade både polis- åklagar samt domare. Det blev oftast stränga straff även för lindriga brott vilka inkluderade både avrättning och stympning.

 

Som gränsland mellan Sverige och Danmark medförde krigen oerhörda umbäranden för allmogen. Lägg till dagsverken åt antigen adeln eller kyrkan. Toppa med tvångsutskrivningar till krig i fjärran land.

Det behövdes inte mycket övertalning från snapphanarnas sida.

 

Brända jordens taktik

 

Danske kungen ville få revansch efter freden i Roskilde då skåneland förlorades. Strategin var att använda snapphanar och friskyttar som gerillaförband mot den svenska armén som då skulle vara uppbundna på två fronter.

 

Kriget inleddes med att danska örlogsfartyg patrullerade kusten och plundrade Österlen samtidigt som snapphanarna låg i bakhåll för den svenska armén.

Snapphanarna delade med sig av byten till allmogen och fick gengäld inkvartering under vintern.

 

Snapphanepräster

 

- Från ingenstans dök snapphanarna upp och plundrade den svenska kolonnen.

Generalen som lyckats undkomma besöker några dagar senare prästen på Österlen.

Prästen anklagas för att vara i maskopi med snapphanarna eftersom bytet delats ut till traktens bönder.

Generalen kräver 1000 riksdaler i böter av prästen. Annars ska socknen straffas med eld och brand

- och inget barn skall förskonas

 

Etnisk rensning

 

Kriget mot snapphanarna kan jämföras med en modern form av etnisk rensning.

Etnisk rensning innebär brutala metoder.

Värsta straffet var att spetsas levande.

En glödgad järnstång fördes in mellan ryggraden och huden.

Spetsade snapphanar sattes upp längs de skånska vägarna för androm till varnagel.

Det berättas rysliga historier om snapphanar som levde flera dagar efter att ha blivit spetsade.

 

 Snapphanarna gav igen, med råge.

En svensk kavallerist tillfångatogs av snapphanarna.

 

- ryttaren stektes över elden tills han blev både brun och svart. Därefter vidtog stegling varpå en bonde högg av handen.

 

Snapphanarna släppte sedan ryttaren fri, med orden:

- Hälsa den svenska generalen var vi gör med hans soldater.

 

 

Lille Mads dagar är räknade

 

Banketröja blev med sin bas på Österlen en beryktad snapphanejägare.

Dock lyckades han inte fånga Lille Mads som gäckade den svenska armèn med snillrika bakhåll och stöd från bönderna.

 

Lille Mads dagar var räknade. Banketröja hade fått ett tips och jagade honom från Borrby till Sövdesjön. Han infångades och avrättades.

Banketröja återfinns endast i Riddarhusets magasin över brutna adelssköldar.

Lille Mads däremot blev vår mest kända gerillaledare och alla turistbyråer i södra Sverige tävlar om sina snapphanemarker.

 

Epilog

 

Kyhl strand nutid

 

Anlände till lägerplatsen först vid skymning.

Frågar efter vatten men ingen öppnar.

Plötsligt.

En äldre man öppnar dörren och fyller min vattendunk.

Jag tackar.

Men mannen låter mig inte gå innan jag hört historien om när Kyhl strand blev inspelningsplats för Wallander med Kenneth Branagh som den vemodige kommissarien.

Mannen berättar medryckande om hur Branagh jagar skurken kring den gamla dansrestaurangen.

Samtliga byggnader är intakta men rejält nedslita. Det ger ett kusligt intryck när mörkret lägger sig över vår lägerplats vid Kyhl strand.

 

Text: Anders Hermansson

 

Stort tack till Torbjörn och Björn för trevligt sällskap, mat och utmärkt musikval.

Tack till grannen för spännande historia.

Inlagt 2021-05-07 09:07 | Läst 923 ggr. | Permalink
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2021-05-07 11:33   OBD
Tack för en trevligt skriven stycke skånsk, svensk/dansk:-), historia.
 
Svar 2021-05-07 12:18   Anders Hermansson
Tack, även om det inte var en särskilt munter historia.
 
Svar 2021-05-07 16:43   OBD
Nej det är riktigt. Uttrycket "Det var bättre förr" stämmer väldigt sällan med verkligheten.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar