Vindkraft - en ruggig miljöförstöring.

Du frågar efter min poäng?

Min poäng är att värna miljön och naturen. Min poäng är att belysa att det finns kapitalstarka intressen bakom. Att det finns en stark lobbyism. Min poäng är att synliggöra de Kinesiska, Tyska mfl. internationella företag bakom exploateringen av svensk natur. Min poäng är att ifrågasätta tendensiösa rapporter med ledande frågor på uppdrag av vindkraftindustrin. Min poäng är är att visa hur svenska politiker går det här tillmötes tillsynes aningslösa inför det faktum att vi har ett pågående gigantiskt ingrepp i naturen som inte fått den mediala bevakning det borde ha.
Min poäng är att om det ska byggas vindkraftindustrier så ska det antagligen göras koncentrerat storskaligt på ett fåtal platser där så lite miljöförstöring som möjligt blir resultatet. Min poäng är att en mängd antal platser över hela landet, oaktat om det är på fjäll eller andra platser som är skyddsvärda borde fredas. Min poäng är att lyfta att speciellt Norrland nu ska likt forna tiders baggböleri narras till att utnyttjas. Min poäng är att låta de människor som blivit överkörda och lever granne till vindkraftverk berätta sin historia, komma till tals, inte bli tystad.
Min poäng är att lyfta frågan hos de människor som borde vara intresserade av att skydda och värna naturintressen i ett forum som detta.

Vad är din Poäng Mats?
Det känns inte som att du svarade på min fråga. Helt uppriktigt vet jag inte, du skriver så rörigt och emotionellt, svarar på helt andra saker ungefär som att jag har påstått motsatsen. Varför har du så svårt att vara konkret? Vi tar en fråga i taget så blir det tydligare.
1) Hur kapitalstarka är de bolag som vill bygga vindkraft i Sverige idag i relation till de som vill bygga kärnkraft? Ta bara lite siffror och kanske ägarstrukturer. Du måste ju ha sett nån slags fakta bakom dina påståenden?
 
Forsmarks kärnreaktorer står idag för en större andel av elproduktionen än vindkraften är beräknad att göra. Så om Forsmark måste stänga ned reaktorerna en kall dag i februari (eller om någon spränger kraftledningen därifrån eller en olycka händer, etc), vad gör du då?
Men om det nu inte skulle blåsa någonstans i Sverige en dag (har du koll på hur ofta det händer?), då använder vi vattenkraften eller biobränslen. När det blåser igen så stryper vi turbinerna och minskar användningen av biobränsle. eller så blåser det i Österrike och då köper vi el av dem, precis som vi säljer överskottsel till dem idag.

Det var alltså en väldigt dålig poäng du skulle påminna om. Förmodligen därför den var bortglömd.
Knappast en dålig poäng - det är vindkraftens stora akilleshäl.

När det inte blåser alls måste något annat användas, t ex vattenkraft. I Sverige har vi ca 14 000 MW installerad vattenkraftseffekt och när det inte blåser sätter det en övre gräns för hur mycket el vi kan förbruka. De 14 000 MW motsvarar ungefär hälften av vad Sverige behöver under den kallaste vinterdagen. De återstående kärnkraftverken ger ca 7 000 MW. Sommaren 2020 behövde man till och med starta det oljeeldade Karlshamnsverket därför att ett högtryck med vindstilla väder medförde att vindkraften i princip inte gav något alls.

Hyfsad sladd från Österrike blir det för vårt underskott... typ 7 MW, undrar om den finns?
och blåser det inte i Södra Sverige så är det nog också rätt vindstilla i både Norra Europa och Södra Skandinavien som den sladden från Österrike också ska täcka.
 
Det känns inte som att du svarade på min fråga. Helt uppriktigt vet jag inte, du skriver så rörigt och emotionellt, svarar på helt andra saker ungefär som att jag har påstått motsatsen. Varför har du så svårt att vara konkret? Vi tar en fråga i taget så blir det tydligare.
1) Hur kapitalstarka är de bolag som vill bygga vindkraft i Sverige idag i relation till de som vill bygga kärnkraft? Ta bara lite siffror och kanske ägarstrukturer. Du måste ju ha sett nån slags fakta bakom dina påståenden?
Jag har svarat dig då din fråga var vilken poäng jag hade i
Det känns inte som att du svarade på min fråga. Helt uppriktigt vet jag inte, du skriver så rörigt och emotionellt, svarar på helt andra saker ungefär som att jag har påstått motsatsen. Varför har du så svårt att vara konkret? Vi tar en fråga i taget så blir det tydligare.
1) Hur kapitalstarka är de bolag som vill bygga vindkraft i Sverige idag i relation till de som vill bygga kärnkraft? Ta bara lite siffror och kanske ägarstrukturer. Du måste ju ha sett nån slags fakta bakom dina påståenden?
Du vill föra en diskussion på dina villkor.
Du undrar vad min poäng är. Jag svarar. Jag frågar, vad är din poäng. Jag får inget svar.

Du tycker jag är emotionell, självklart. Jag är skitförbannad över att storskaliga ingrepp i vår natur och miljö sker utan större diskussion. Jag noterar dig som en bland många naiva som inte vill se, inse fakta, kring hur landet nu intas av de som ser tillfälliga vinstmöjligheter kring vindkraft. De bla. Kinesiska intressenterna är här av en anledning och det är inte att värna svensk natur, miljö eller om någon nu tror det klimatfrågan.
Du Mats som skriver, deltar på landets största forum kring friluftsliv, natur och frågor som dessa är snarare svaret skyldig vad det är som driver dig till ett försvar för det här.

Jag ska ändå svara dig kring dina bryderier kring kärnkraftindustrins ekonomiska styrka visavi de som nu exploaterar vindkraft. Jag vet inte. Frågan är relativt ointressant. Självklart har de olika slagen av ägare stark ekonomisk kraft bakom sig.
Den svenska kärnkraftsproduktionen bedrivs i bolagen Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB samt OKG som betyder Oskarshamn Kraftgrupp AB. Kärnkraften karaktäriseras av att de stora svenska elproducenterna samäger vissa anläggningar. Är det svaret mindre emotionellt för dig? Kan du nu svara på min fråga.

Vad är det som driver dig Mats? Vad är just Din poäng?
 
När det inte blåser alls måste något annat användas, t ex vattenkraft. I Sverige har vi ca 14 000 MW installerad vattenkraftseffekt och när det inte blåser sätter det en övre gräns för hur mycket el vi kan förbruka. De 14 000 MW motsvarar ungefär hälften av vad Sverige behöver under den kallaste vinterdagen. De återstående kärnkraftverken ger ca 7 000 MW. Sommaren 2020 behövde man till och med starta det oljeeldade Karlshamnsverket därför att ett högtryck med vindstilla väder medförde att vindkraften i princip inte gav något alls.
Om du hade läst på lite så hade du förstått att det du beskriver handlade om underkapacitet i elnätet, inte elproduktionen. Utbyggnaden av elnätet är precis som annan infrastruktur eftersatt i Sverige - orsakad av politisk och ideologisk lekstuga där marknadskrafter skulle styra, trots avsaknad av någon slags evidens bakom besluten.

Det blir svårt att debattera när man blandar ihop begreppen. Kanske också svårt att ta rätt ställning.
 
De verkar som om din sladd från Österrike är en rätt smal tåt
Österrike var ett exempel, men som du kanske känner till finns det fler länder i Europa. Förra året exporterade Sverige en del av sitt elöverskott, ca 26 TWh (som referens kan jag tillägga att kärnkraften producerade runt 64 TWh samma år). Hur ser din teori ut för hur den elen överfördes till Europa om inte via ett fast elnät med den kapaciteten? Ficklampsbatterier?
 
Om du hade läst på lite så hade du förstått att det du beskriver handlade om underkapacitet i elnätet, inte elproduktionen. Utbyggnaden av elnätet är precis som annan infrastruktur eftersatt i Sverige - orsakad av politisk och ideologisk lekstuga där marknadskrafter skulle styra, trots avsaknad av någon slags evidens bakom besluten.

Det blir svårt att debattera när man blandar ihop begreppen. Kanske också svårt att ta rätt ställning.
Jag är dessvärre hyggligt påläst och det hela är rätt enkel matematik. Under vår kalla period förmår vattenkraften och kärnkraften tillsammans 21 MW - vårt behov är ca 28 MW. Enligt mitt sätt att räkna så behövs det då 7 MW för att alla lamporna ska lysa och de 7 MW täcks normalt numer av vindkraft (om det blåser) + kolkraft + olja.

För Sveriges egen försörjning handlar de 7 MW om ett underskott när det inte blåser under kalla perioder, t.o.m. på sommaren typ 2020.

Utbyggnaden av elnätet är något helt annat, det handlar om överförings obalanser inom Sverige. Ringhals, och Barsebäck skulle förse Västra el-området 3 och området 4 och då behövde inte el-område 2 och 1 täcka den södra delen. Nu har man i omgångar lagt ner elproduktion i söder och byggt vindkraftverk främst norrut men överföring söderut släpar så man sitter med ett överskott i norr och ett underskott i söder.

Så det spelar ingen roll hur mycket under eller överföring som finns i elnätet om det är vindstilla - då producerar vindkraften noll - det finns m.a.o. inget att överföra - det är vindkraftens akilleshäl.
 
Österrike var ett exempel, men som du kanske känner till finns det fler länder i Europa. Förra året exporterade Sverige en del av sitt elöverskott, ca 26 TWh (som referens kan jag tillägga att kärnkraften producerade runt 64 TWh samma år). Hur ser din teori ut för hur den elen överfördes till Europa om inte via ett fast elnät med den kapaciteten? Ficklampsbatterier?
Vår svenska el går på export till Danmark, Finland, Litauen, Norge, N. Polen och N. Tyskland. Det finns inga tåtar åt något annat håll eller några el transfer linor till något annat land genom något land.

Jag gav dig en karta nyss över hur strukturen ser ut - du borde ha kollat lite på den.

Och el överskottet - exporten är rätt hög när det blåser mycket och vi får brist när det blåser lite - det är vindkraftens akilleshäl och det är den o-reglerbara variationen som till stor del orsakar största delen av elöverskottet.

Följer du t.ex. Sv. kraftnäts löpande visning av produktion och förbrukning så förstår du också hur det lirar.
 
Ni har säkert hört talats om de stora projekten som är på G i Norrbotten. Hybrit och LKAB. Dessa projekt och dess kommande elförbrukning tog tydligen Svenska kraftnät på sängen. Här kommer några klipp ur texten från dagens Norrbottens-Kuriren.

"LKAB:s energibehov tog statliga verket på sängen
Hybrit och LKAB:s banbrytande planer på att tillverka koldioxidfritt järn och stål kräver mer än dubbelt så mycket energi som norra Sveriges överskott. Kritiker menar att projekten riskerar att sänka hela det svenska kraftsystemet i framtiden."

"gjorde rejäla svallvågor över landet.
Inte minst hos det statliga verk som har systemansvar för el i Sverige. Svenska kraftnät togs på sängen av de volymer el som produktionen, till stor del av vätgas, kräver. 55 terawattimmar (TWh) per år beräknar LKAB behöva."

"– Hybrit har vi haft information om ganska länge. Och planerna på elektrifierad gruvdrift har vi hört om. Men att det skulle handla om de här nivåerna, det var en nyhet, säger Ulf Moberg, teknisk direktör vid Svenska kraftnät.

Han fortsätter:

– Det här innebär att överskottet i norr förvandlas till underskott vissa perioder. Det blir en väldigt stor utmaning för Sverige.

Omräknat betyder 55 TWh/år en medeleffekt om 6 300 megawatt (MW). Hybrit beräknas behöva mellan 400 och 600 MW. Detta ska ställas mot att överskottet i norra Sverige i dag är cirka 3 000 MW, inte ens hälften av behovet."

"Men detta gäller endast om vätgasproduktionen pågår jämnt under dygnets samtliga timmar. Så är det inte tänkt. I samrådshandlingar för demoanläggningen beskriver Hybrit att planen är att köra hårt under den tid då vindkraften bidrar och elpriset är lågt. Sannolikt planerar LKAB samma sak.

Tanken är att framför allt vindkraften ska byggas ut för att täcka framtidens elbehov.

– Vindkraften byggs nu ut i norra Sverige men det krävs betydande volymer och kräver flexibilitet i det övriga kraftsystemet då den är väderberoende, säger Ulf Moberg."

"Säg att produktionen står stilla under halva tiden. Då behöver LKAB en toppeffekt på mer än 12 000 MW. Lägg till att södra Sverige skriker efter el. Bristen ska delvis lösas av det överskott som finns i norr. Svenska kraftnät planerar utbyggnader av stamnätet nord–syd.

Nästa faktor är att kärnkraften ska avvecklas på sikt. Vid årsskiftet tas ytterligare en reaktor ur drift, Ringhals 1.

Är det rimligt att vindkraften kan täcka upp för allt detta? Ulf Moberg har svårt att se det.

– Alltid vanskligt att sia om framtiden. Men nej, jag tror inte det. Det finns möjligheter att importera el från norra Finland och norra Norge för norra Sverige. Men om planerbar produktion fortsätter att tas ur drift leder det till ännu större underskott och därmed ännu högre priser i södra Sverige. Det innebär att importbehovet till södra Sverige från grannländerna ökar. "

"Två andra av varandra oberoende källor som vi kontaktat, båda med god insyn i kraftsystemet, uppger att nivåerna på gruvdriftens energibehov är så höga att det i princip omöjliggör kärnkraftens avvecklande.

Detta eftersom kärnkraft och vattenkraft är de enda produktionsanläggningar som är planerbara och tillför systemet stabilitet.


– LKAB:s och Hybrits planer är fullständigt orimliga sett till de politiska besluten och energiöverenskommelsen. Enbart LKAB:s planer sänker det svenska kraftsystemet och får enorma konsekvenser för elförsörjningen i södra Sverige. Men varken Vattenfall eller någon annan talar klartext, utan de spelar bara med i spelet om fossilfri järn- och ståltillverkning. Det är som kejsarens nya kläder. Den politiska korrektheten står mig upp i halsen, säger en källa."

Den/dom av er som vill läsa hela artikeln får skriva ett pm till mig så ska jag skicka artikeln i sin helhet.

Min personliga slutsats av denna artikel är att vi behöver snarare bygga ut kärnkraften än att avveckla den.
Undra vad regeringen och miljöminister Lövin säger om det???
 
Min personliga slutsats av denna artikel är att vi behöver snarare bygga ut kärnkraften....
Nej då ;) - vi har väl idag ca 4500 st och blåser så mycket som idag räcker det om vi bygger ytterligare ca 14 000 st, då täcker man LKAB om de blåser... när vi slutar med fossilkraft (kol, olja) och kärnkraft - då blir de mååånga 🙈
 
Nej då ;) - vi har väl idag ca 4500 st och blåser så mycket som idag räcker det om vi bygger ytterligare ca 14 000 st, då täcker man LKAB om de blåser... när vi slutar med fossilkraft (kol, olja) och kärnkraft - då blir de mååånga 🙈
...och var ska vi sätta alla dessa vindkraftverk, för i Norrbotten ska vi inte ha så många fler. Det finns iaf ett stort projekt som byggs nu.

IMG_20201119_191845531.jpg
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
John Schütte Vindkraften sänker elpriserna ute i Europa Miljö 0
675112N201548E Skattesubventionerad miljöförstöring Miljö 22

Liknande trådar