Vindkraft - en ruggig miljöförstöring.

Fiskade i helgen vid en sjö som jag växt upp med som barn och ungdom att besöka med spöet i hand.

Norrland. Landsdelen som upptar mer än hälften av landets territorium. Vattenkraften och skogarnas rikedom som givet landet den ekonomiska styrka som kunnat utveckla andra näringar till glädje för vår nation.

När jag kom fram till sjön som ligger vackert till efter många års frånvaro så möts jag av ett antal stora vindkraftsnurror. Det frekventa ljudet hörs på långt håll. Synen av de statligt skattesubventionerade snurrorna förstör den vackra naturens storhet. En högst intressant ekonomisk verksamhet tack vare skattebetalarna. Markägarna gläds tillsammans med exploatörerna som gör ekonomisk vinning samt de politiskt frälsta som påstår sig vara miljövänner.

I Norrland hafva vi ett eget Indien skrev Axel Oxelstierna för hundratal år sedan. Miljöförstöringen av den norra landsänden får tydligen fortsätta då kortsiktiga lokalpolitiker och markägare säljer sig billigt för vindkraftspektaklets lovsång.

Fiskevårdföreningen hade gjort utsättningen av ädelfisk till glädje och fiskekortsavgiften betalade jag och frugan utan knot då vi hade med oss en fin fångst hem.
Vi hade även med oss erfarenheten av en förstörd miljö och det känns inte som vi vill komma tillbaka direkt och istället för naturens tystnad tvingas höra miljöförstöringens ljud och se de trista byggnaderna högst upp på berget som vittnar om avsaknaden av en kritisk miljödebatt och opportunistiska politikers beslut.

Undrar varför inte flera natur och friluftsvänner protesterar eller ens debatterar den här frågan.
 
Fiskade i helgen vid en sjö som jag växt upp med som barn och ungdom att besöka med spöet i hand.

Norrland. Landsdelen som upptar mer än hälften av landets territorium. Vattenkraften och skogarnas rikedom som givet landet den ekonomiska styrka som kunnat utveckla andra näringar till glädje för vår nation.

När jag kom fram till sjön som ligger vackert till efter många års frånvaro så möts jag av ett antal stora vindkraftsnurror. Det frekventa ljudet hörs på långt håll. Synen av de statligt skattesubventionerade snurrorna förstör den vackra naturens storhet. En högst intressant ekonomisk verksamhet tack vare skattebetalarna. Markägarna gläds tillsammans med exploatörerna som gör ekonomisk vinning samt de politiskt frälsta som påstår sig vara miljövänner.

I Norrland hafva vi ett eget Indien skrev Axel Oxelstierna för hundratal år sedan. Miljöförstöringen av den norra landsänden får tydligen fortsätta då kortsiktiga lokalpolitiker och markägare säljer sig billigt för vindkraftspektaklets lovsång.

Fiskevårdföreningen hade gjort utsättningen av ädelfisk till glädje och fiskekortsavgiften betalade jag och frugan utan knot då vi hade med oss en fin fångst hem.
Vi hade även med oss erfarenheten av en förstörd miljö och det känns inte som vi vill komma tillbaka direkt och istället för naturens tystnad tvingas höra miljöförstöringens ljud och se de trista byggnaderna högst upp på berget som vittnar om avsaknaden av en kritisk miljödebatt och opportunistiska politikers beslut.

Undrar varför inte flera natur och friluftsvänner protesterar eller ens debatterar den här frågan.
Undrar jag med?
 
Vi har ganska mycket vindsnurror här där jag bor vid kusten. De är inte särskilt vackra det kan jag hålla med och, och det hade ju varit mycket trevligare om man inte såg dem. Men samtidigt måste vi ha el, så jag brukar trösta mig med att jag hellre ser vindkraftverk än har kärnavfall nerborrat i berget under. För i princip är det ju det valet vi har.

För övrigt tycker jag att vinden hörs jämt ändå, även utan vindsnurror.:)
 
Jag är rädd för att vi kommer offra enorma natur- och kulturvärden. Vindkraft tar väldigt stora ytarealer i anspråk och innebär stor ekologisk och kulturell påverkan. I Norrbotten projekteras (bl a) en stor vindkraftspark i ett fantastiskt fint område söder om Muddus (ost om Murjek, Nattavaara/Pålkem) med upp till 295 meter höga vindsnurror. Förutom de enorma ingreppen i naturen så kommer det inverka kraftigt på renskötseln i området. När renskötseln får allt mindre arealer ökar rovdjurstryck pga ökad densitet, men det påverkar även samvaron med andra näringar. Därtill så riskerar det att kraftigt påverka möjligheterna för besöksnäring.
Jag väljer alla gånger hellre kärnkraft. Därtill tror jag vi kommer ha svårt att klara den nödvändiga klimatomställningen utan stabil kraft. Det är kanske inte den mest optimala energikällan och den har sina problem, men vi måste se ett långt perspektiv.

Vattenfalls vindkraftsplaner rör upp känslor
Why renewables can’t save the planet
 
Senast ändrad:
Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Utan våra skattepengar som subvention skulle vindkraften inte vara lönsam.
Skattesubventionerad miljöförstöring helt enkelt.
 
Why renewables can’t save the planet
Intressant!

Jag vet inte vilken typ av energi som vore vettigast.
Men att marknadsföra sol och vind som miljövänligt är ju helt oseriöst och provocerar mig minst lika mycket som att kalla kärnkraft för "rent".

Jag vet däremot att i min kommun står kommunala datorer (tusentals) på dygnet runt för att de ska kunna skicka uppdateringar till dem nattetid vid behov.. bara ett exempel på sådant som går att lösa utan att bygga ut någon energikälla över huvud taget. Oavsett hur vi producerar elen gör det stor nytta om vi helt enkelt använder mindre..

(Nu vet jag dock inte hur ekonomin kring detta är riggat och kanske har de lyckats få till ett ekonomiskt system som gör att det blir mer miljöskador när vi använder mindre el, vad vet jag. Världen är inte lätt att begripa sig på. Men tills vi har en vettig energikälla tycker jag att vi ska hålla elförbrukningen så låg vi bara kan!)
 
Undrar varför inte flera natur och friluftsvänner protesterar eller ens debatterar den här frågan.
Det kan man fundera över. Jag gissar att det beror på att:

1. Natur- och friluftsvänner i allmänhet gillar grön energiproduktion.
2. Vindkraftverkens visuella påverkan är tämligen lokal, och att det därmed bara är ett fåtal som störs av det (t.ex de som har oturen att ha en anläggning i sin närmaste fiskesjö). En vindsnurra 5 mil bort är betydligt lättare att ignorera.
 
En chefstekniker på ett dataföretag förklarade att om datorerna stängdes ner 225 gånger om året vann man förvisso i elförbrukning men förlorade i arbetstid och vilket var billigast.
 
Senast ändrad:
Föredrar Kärnkraft alla gånger. Nu skall Ringhals stängas ned, jag såg någon beräkning att det motsvarar ca 2000 stora vindkraftverk. Dvs ca minst 500 km2 om jag fattat rätt.

När det är riktigt kalla vinterdagar och elen behövs som mest är det ofta vindstilla.

Bygg ett gäng nya kärnkraftverk istället, så slipper vi fundera på energiförsörjningen i framtiden.
 
Föredrar Kärnkraft alla gånger. Nu skall Ringhals stängas ned, jag såg någon beräkning att det motsvarar ca 2000 stora vindkraftverk. Dvs ca minst 500 km2 om jag fattat rätt.

När det är riktigt kalla vinterdagar och elen behövs som mest är det ofta vindstilla.

Bygg ett gäng nya kärnkraftverk istället, så slipper vi fundera på energiförsörjningen i framtiden.
Vi kan väl lösa slutförvaringen först innan vi satsar på det....:)
 
Kan rekommendera Into Eternity, en fantastiskt tankeväckande och även konstnärlig dokumentär om världens första slutförvar av kärnbränsle i finland
 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
John Schütte Vindkraften sänker elpriserna ute i Europa Miljö 0
675112N201548E Skattesubventionerad miljöförstöring Miljö 22

Liknande trådar