Vindkraft - en ruggig miljöförstöring.

Det kan man fundera över. Jag gissar att det beror på att:

1. Natur- och friluftsvänner i allmänhet gillar grön energiproduktion.
2. Vindkraftverkens visuella påverkan är tämligen lokal, och att det därmed bara är ett fåtal som störs av det (t.ex de som har oturen att ha en anläggning i sin närmaste fiskesjö). En vindsnurra 5 mil bort är betydligt lättare att ignorera.
1. Natur och friluftsvänner kanske inte inser helheten. Att vägbyggandet, nätbyggandet, uppförandet av snurrorna är miljöförstöring. Olönsam dessutom utan skattesubventioner. Att också infraljudet stör djurlivet, vingarna dödar fåglar är en ytterligare aspekt. Kanske det är en grupp naiva som inte inser det.

2. Det stämmer nog. När denna miljöförstöring kommer närmare så blir det man inte sett tidigare nu synbart. Den klassiska synpunkten sätt upp dessa i det tätbefolkade Mälardalen istället kanske skulle få en o annan att reagera.
 
Jag (som visserligen inte vet något om elproduktion) tycker det låter utmärkt att sätta upp större vindparker i anslutning till större orter. Då finns elen där den behövs och dessutom så är ju naturen redan "förstörd". Att människor som valt att bo i närheten av större infrastruktur även får lyssna på ljudet av vindsnurrorna känns helt okej.
Även längst med större motorvägar känns det rimligare att ha vindkraft. Givetvis kommer fåglar fortfarande att skadas och annat djurliv påverkas men ändå..

Det skulle innebära några större ingrepp i min egen närmiljö inser jag. Men hellre det än att förstöra de få orörda områden vi har kvar med vindkraft.
 
Som den här tråden visar, så är "miljövård" synnerligen flerdimensionellt. Om man tittar på Sveriges "miljömål" (https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/) så är det uppenbart att flera av målen står i konflikt med varandra. I det här fallet krockar t.ex målet "storslagen fjällmiljö" med flera av de utsläppsrelaterade målen. Vilket man väljer att sätta högst är väl en värderingsfråga, men man kan också konstatera att miljöpåverkan ibland drabbar olika landsändar på olika vis (renare luft i Stockholm ger försämrad utsikt i fjällen, ungefär). Just "storslagen fjällmiljö" verkar dessutom ha sett en negativ utveckling. Vi får väl se om det prioriteras upp i framtiden.

Om pratar om helheten, så kan man konstatera att ett vindkraftverk i sig är en utmärkt "helhetslösning": 20-30 år av billig och ren elproduktion uppväger med råge den högst begränsade insatsen för vägbygge och ledningsdragning (djurpåverkan etc. är i normalfallet inte heller något problem). Däremot blir effekten mer påtaglig för lokalbefolkningen som får stå ut med nya vägar och luftledningar. Även detta alltså en avvägning och möjligen en rättvisefråga. Och möjligen ännu ett kapitel i den eviga striden mellan stad och landsbygd.

Självklart bygger man vindkraft i närheten av bebyggelse så långt det är möjligt, men det finns ganska många begränsningar: det är ont om plats, vindresurserna är sämre (mer byggnader och jox som stör), och naturreservat är ibland i vägen (i en bebyggd trakt blir det ju än viktigare att skydda den natur som finns kvar). Den intresserade rekommenderas dock att besöka södra Skåne, där vindsnurrorna bitvis står tätare än träden...
 
Jag (som visserligen inte vet något om elproduktion) tycker det låter utmärkt att sätta upp större vindparker i anslutning till större orter. Då finns elen där den behövs och dessutom så är ju naturen redan "förstörd". Att människor som valt att bo i närheten av större infrastruktur även får lyssna på ljudet av vindsnurrorna känns helt okej.
Även längst med större motorvägar känns det rimligare att ha vindkraft. Givetvis kommer fåglar fortfarande att skadas och annat djurliv påverkas men ändå..

Det skulle innebära några större ingrepp i min egen närmiljö inser jag. Men hellre det än att förstöra de få orörda områden vi har kvar med vindkraft.
Om jag inte minns fel så har vetenskapens värld på svt ett avsnitt om vindkraft, där man faktiskt undersökt var i landet det blåser mest och vad jag vet så har man redan påbörjat bygga en vindkraftspark där. Har för mig att det var någonstans nära Piteå.

Det största problemet med vindkraft är att det inte kan användas till att reglera elnäten, vilket både vattenkraften och kärnkraften gör. Att det sedan varken blåser eller finns någon solkraft att hämta den tid på året då vi använder som mest el är ju ytterligare ett argument mot både vindkraft och solkraft.
 
Syns det inte så finns det inte. Koldioxid är osynlig, så även strålning. En utbyggd älv kan te sig vacker för den som aldrig fick uppleva den ofördärvad. Därför är det lätt att låtsas att olje-, kärn- och vattenkraft inte är miljöstörande. En vindkraftverkspark eller en skog av solfångare är svår att missa och därför lätt att låta sif störas av.
 
Givet att vi ska fortsätta att använda el så är det väl kanske inte så mycket att välja på. Samtliga energikällor har sin miljöpåverkan och då är det bara försöka balansera utifrån det.

Mer kärnkraft brukar anges som alternativ men slutförvaret är ju inte löst och i jämförelse med vindkraft så ligger det sannolik högre i co2 på livcykeln. Vindkraft är dessutom ganska enkelt att återställa, skulle vi hitta en bättre källa om 50 år är det ganska enkelt att återsälla de områden som haft vindkraft. Detsamma gäller inte kärnkraft där vi ännu inte helt vet vilken skuld vi skapar mot nästa generation.

Vattenkraften tror jag få vill bygga ut och solceller har snarlika begränsningar som vindkraft och dessutom med högre co2 avtryck.

Om något kan man höja skatten på el överlag och därmed göra det mer lönsamt för stora elkonsumenter att effektivisera. Det sticker mig mer i ögonen att internetjättarnas serverhallar betalar mindre i elskatt än jag själv. Har verkligen inget emot att de etableras just här men vi ska inte sälja oss billigt.
 
Här på västkusten blåser det jämt, och här finns också ganska mycket vindsnurror utefter hela kusten, även nära Göteborg.
 
Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Utan våra skattepengar som subvention skulle vindkraften inte vara lönsam.
Skattesubventionerad miljöförstöring helt enkelt.
Vilka subventioner för vindkraft är det du tänker på? Jag skulle gärna få en länk till uppgifter om dessa.
 
Vilka subventioner för vindkraft är det du tänker på? Jag skulle gärna få en länk till uppgifter om dessa.
Det är ju en debatt som förs i frågan och den är ju inte ny direkt. Här är en länk till ett uttalande från Jan Björklund. Jag kan ta fram mera när mer tid finns.

 
Det känns som att flera här behöver uppdatera sin information. Kärnkraften är - trots ett flertal subventioner - inte längre billigare än t.ex. vind- eller solenergi. Det kan finnas andra aspekter att diskutera, som möjligheten att reglera produktionen eller liknande, men ekonomiskt är kärnkraften inte billig. Det är länge sedan den var det billigaste sättet att producera el i Sverige. Kärnkraften är heller inte särskilt bra ur klimat/koldioxid-perspektiv när man räknar på hela livscykeln - att bygga verken, framställa bränsle, ta hand om avfall, riva verken, förvara avfall. Själva elproduktionen ger inget större klimatavtryck, men det hjälper ju inte om hela livscykeln ger ett kraftigt avtryck.
Sist men inte minst - produktionen är inte förnybar och förvaringen av det högaktiva avfallet är inte löst. Den frågan borde ha lösts redan innan 1967, när man startade upp den första reaktorn. Ingen sätter sig i ett flygplan med halv tank över Atlanten och hoppas på att ingenjörer löser problemet på vägen. Men det är vad vi gjort med kärnkraften. Rent vansinne.

Angående vad olika produktionssätt kostar, läs Energikommisionens promemoria här:
 
Det är ju en debatt som förs i frågan och den är ju inte ny direkt. Här är en länk till ett uttalande från Jan Björklund. Jag kan ta fram mera när mer tid finns.

Så du bygger dina åsikter på vad Expressen skriver att Jan Björklund sa i ett politiskt utspel för mer än fyra år sedan? Nog borde du ha bättre på fötterna innan du sprider påståenden omkring dig? Om du inte har tid att googla ska jag strax hjälpa dig att få fram riktiga uppgifter.
 
Så du bygger dina åsikter på vad Expressen skriver att Jan Björklund sa i ett politiskt utspel för mer än fyra år sedan? Nog borde du ha bättre på fötterna innan du sprider påståenden omkring dig? Om du inte har tid att googla ska jag strax hjälpa dig att få fram riktiga uppgifter.
Sorry sorry Mats men diskussionen pågår ännu fyra år senare... möjligtvis lite tystare och av partipolitiska skäl.

 
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
John Schütte Vindkraften sänker elpriserna ute i Europa Miljö 0
675112N201548E Skattesubventionerad miljöförstöring Miljö 22

Liknande trådar

Logga in

Tips!