Länsstyrelsen i Jämtland Härjedalen säger upp STFs stugavtal

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Varför tror du att samebyarna skulle vilja det?!!

Nu har ju alla enats om inga matserveringar, mindre vinstintressen.

Jag tolkar inte att man enats om målet "inga matserveringar, mindre vinstintressen".

Man har enats om (målet) att minska besökstrycket så renarna får det lugnare under kalvningsperioden, vägen till målet (dvs medlen) är att stänga matserveringar och senare säsongsstart på STF anläggningar.

Så vitt jag vet, hindras inte STF att höja sina priser för och på så sätt justera sin vinst.

/Patrik
 
Såklart behöver vi mer fjällturister. Hoppas nu att allt fler packar ned lite oxfile från Brasilien och egentorkad mat i ryggan och ger sig ut. Renarna är inte så viktiga och tillför inget.
 
Bor i Norge och rendrifts samer vs andra blev högaktuell här för ett tag sen i samband med vindparkerna på fosen. Tror att man i Norge har skrivet under någon mer resolution så att det är ett människobrott mot rendrifts samer att de ska få driva rendrift där de har gjort det. Min förståelse är att rendrifts samerna är imot det allra mesta som påverkar deras renar och det gör det inte så enkelt att tex utvekla finnmark.

Förstår nu att man har en liknande konflikt i Sverige som i Norge men i Norge tror jag det mest handlar om rendrift vs kraftproduktion och näringsliv medans det i Sverige i alla fall handlar mer om friluftsliv, jakt, fiske och turism än i Norge.

Samerna har säkert blivit dåligt behandlade över tid och det är väl bra om de får hålla på med sin kultur men jag tycker saken är helt absurd som den är nu.

Några tusen rendrifts samer ska alltså ha väldigt mycket makt över helt enorma landområden i Norden för att de ska kunna bedriva sin kultur. Driften är inte heller ekonomiskt lönsam och antagligen inte heller speciellt bra för miljön. Sen har man i alla fall i Norge fått det att handla om människorättsbrott.

På Fossen kräver några familjer att man ska riva vindturbiner för miljarder för att de ska kunna bruke ett senvinter bete som de använder ca vart fjärde år. (men antar att många som är imot vindkraft är eniga med dem).

De som pratar om konspirationsteorier. Saken är väl inte svårare än att samerna vill bedriva rendrift och prioriterar det över det mesta annat. Historien med dålig behandling av samer, att de är urfolk (som jag inte tror de är enligt normal förståelse av begreppet), behandling av andra folkgrupper i andra områden har gjort att de har fått stora möjligheter att få det som de vill angående rendriften.
 
Både den här tråden och den om Gåsens framtid


har urartat i konspirationsteorier, vargfrågan etc.

Jag tror folk drar sig för att delta i forumet när det blir för mycket sådant ovidkommande.

En konsekvens av att trådarna urartar på det viset kan bli att man överhuvudtaget inte vågar nämna något som är minsta kritisk till rennäringen eller till samebyarna eller till uppgörelsen med STF där samebyarna ändå står som klara vinnare får man väl säga, när det man skrivit som är kritiskt spinns vidare på i rent konspirationsteoretiskt syfte. Det känns olustigt.
 
Jag tolkar inte att man enats om målet "inga matserveringar, mindre vinstintressen".

Man har enats om (målet) att minska besökstrycket så renarna får det lugnare under kalvningsperioden, vägen till målet (dvs medlen) är att stänga matserveringar och senare säsongsstart på STF anläggningar.
Så uppfattar jag det också, det handlar om att hejda och minska ett besökstryck som har vuxit kraftigt.

Ytterligare en fundering. Sättet att vistas i fjällen har förändrats, med många aktiviteter som inte fanns tidigare. Även kraven på bekvämlighet har ökat och som en följd av det de motoriserade transporterna. Ifråga om fjällturismen så finns det ibland vissa begränsande faktorer - som t ex att man inte får landa varsomhelst med helikopter. Men där man får landa har det sällan funnits några begränsningar om hur ofta och hur mycket. (Möjligen på vissa håll, om någon vet så skriv gärna.)

Detta har fått till följd att det ofta är samebyarna som är de första att reagera när "intrånget" blir för stort eller för problematiskt. Men egentligen borde det vara länsstyrelser och andra förvaltande myndigheter som skulle ha den överblicken och ansvaret.
 
Ytterligare en fundering. Sättet att vistas i fjällen har förändrats, med många aktiviteter som inte fanns tidigare. Även kraven på bekvämlighet har ökat och som en följd av det de motoriserade transporterna.

Så är det ju, fjället är inte längre en plats för lugn och ro.

Många nöjer sig inte längre med att vandra, man ska studsa fram på cykel, spinga fjällmaraton, efterfråga service som rimligen kräver regelbundna helikoptertransporter mm.

Så i den änden har fjällturisterna och STF sig själva att skylla att det blev som det blev.

Trerätters med öl och vin kunde gott ha stannat på sådana platser som Storulvån och Vålådalens fjällstation som ligger vid väg och är mer lämpade.
 
Jag tolkar inte att man enats om målet "inga matserveringar, mindre vinstintressen".

Man har enats om (målet) att minska besökstrycket så renarna får det lugnare under kalvningsperioden, vägen till målet (dvs medlen) är att stänga matserveringar och senare säsongsstart på STF anläggningar.

Så vitt jag vet, hindras inte STF att höja sina priser för och på så sätt justera sin vinst.

/Patrik
Absolut, det jag menar är att andra intressen (hållbarhet, värna om rennäringen osv) fått vara överordnade de ekonomiska intressen som finns kring turismen i stort. Jag syftar då inte bara på STF:s ekonomiska intressen utan det är ju hela lokalsamhället som får ta de ekonomiska konsekvenserna av att få färre besökare, och som kanske är ok med det för att man tycker rennäringen måste värnas.

När då ett helt lokalsamhälle inklusive samebyar nerprioriterat turismen i den här frågan, så var min fundering och slutsats att då kanske inte samebyarna är nå särskilt intresserade av att driva egna vinstdrivande fjällstugor med restauranger heller.

Mitt inlägg var ett svar på detta:

Hur får man reda på vilka som ansökt om att bygga konkurrerande stugor och fjällstationer? Menar du att det inte förekommer?

Om det ska vara en vinstdrivande verksamhet som har boende och matservering i fjällvärlden varför kan inte det monopolet ges till samebyarna?
 
Finns det något som tyder på att lokalsamhället förutom samebyarna är för detta?
Nej så är det såklart inte, men jag menar att det finns ju inget val. Jag ser många uttrycker en oro över hur det ska gå för de små samhällena som slitit så hårt för att få fler inflyttare, men inga som direkt går ut och driver och argumenterar på riktigt. Det är kanske så enkelt att det är en väldigt komplex fråga med många bottnar, där det inte går att vara tvärt för eller emot. Vi ser väl alla att det är nödvändigt.
 
Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. Klart och tydligt svar på den saken i rennäringslagen.
Då var det utrett, tack! Vad gäller stuguthyrningen i Badjelánnda så drivs ju inte den av STF som den väl gjordes för länge sedan. Inte heller av själva samebyarna. På hemsidan för Badjelánnda Laponia Turism står följande:
"Stuglägren i Badjelánnda / Padjelanta nationalpark drivs av medlemmar i fjällsamebyarna Sirges, Jåhkågasska och Duorpon."
Man kan nog utgå från att att det hade varit svårt för någon helt utomstående att få etablera sig där.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Liknande trådar
Trådstartare Titel Forum Svar Datum
stfturist Ny markupplåtelse för STF i Jämtland/Härjedalen Svenska Turistföreningen 15

Liknande trådar