Framtiden för Gåsen fjällstuga

I Sverige finns det nu en fin fjällstuga på statlig mark som saknar verksamhet.

Vad är det tänkt att det ska bli av Gåsen fjällstuga efter att STF lagt ner sin verksamhet?

Att STF lägger ner sin bemannade verksamhet öppnar upp frågan för hur fjällstugan bäst kan utnyttjas.

Jag saknar norska DNTs modell med obemannade stugor för övernattning i fjällen.
Geografin gör att det vore bra med en stuga utan service som alternativ.

Kommer stugan kunna användas som nödstuga?
Kommer stugan rivas(eldas upp) eller finns det annan verksamhet som övertar?
Är det nu STF som äger en stuga på ofri grund utan gällande arrendeavtal?
 
Såhär skriver STF på Facebook:

"Stugvärdsboendet skrivs över på Handölsdalens sameby så att de kan nyttja det till renskötsel. Vad som kommer hända rent praktiskt med de övriga byggnaderna kan vi inte svara på ännu, det är en del av dialogen med Länsstyrelsen. Enligt nuvarande arrendeavtal med staten måste STF återställa platsen när arrendet löper ut, så alternativt till att överlåta byggnader är alltså att riva dem troligtvis."
 
Jag kan undra vad detta betyder för vinterlederna som passerar Gåsen. Och om de skulle tas bort kan man ju undra vad som händer med rastskydden vid Gåsån och Stäntja.
 
Senast ändrad:
Nytt inlägg. När det gäller Gåsen så var säkert ett villkor från samebyarnas sida för att gå med på att förlänga arrendet av övriga stugor. Om STF sedan är tvungna att återställa allt och ta bort byggnaderna så är det enklast att elda upp det.
 
Utan Gåsen så blir det väl troligen en avveckling av leden mellan Storulvån och Vålådalen.
Det hindrar förstås inte den som går eller skidar med tält, men jag tvivlar på att man kommer behålla färdvägen som officiell led.
 
Så STF har gjort upp redan på förhand med den lokala samebyn?

Är det så tillståndsprocessen går till?
Att STF kommer överens under bordet med andra privata aktörer så att ingen protesterar?

STF kan väl åtminstone avvakta tillståndsprövninen och sen fundera på vad som är det bästa att göra med föreningens (?) egendomar.
 
Såklart. Hur tror du annars att det gått till ? STF har tvingats gå med på en lång rad begränsningar och inskränkningar och krav från samebyarna, för att dom och Länsstyrelsen kanske går med på nytt arrende.

Stänga restauranger, och Gåsen, och överlåta en Gåsen-stuga till samebyn tex. Såklart inget STF skulle gjort frivilligt, utan det är påtvingat.
 
Möjligen,
men beklagligt är det att samebyarna fått så opropertionerligt stort inflytande över
våra gemensamma statliga resurser - som alltså tillhör oss alla svenskar och inte bara
några boskapsuppfödare i extensivdrift...
/Odd
 
Fjällen är kvar, allemansrätten är kvar. Förhoppningsvis bli det både lugnare och renare på fjället utan bekväma "vandrare"

Jag håller helt och hållet med om detta. Men i hållbarhetens namn, inte i några få renskötares intressen!!

Renägarnas intressen är INTE anledningen till att jag uttryckt min åsikt och därmed tillsammans med många här givetvis bidragit till att påverka STF till en annan inriktning.

Mina anledningar handlar istället om den överdrivna exploateringen, söndercyklade leder, störda fjällrävar, nedskräpning, helikoptertrafik och allt för bekväma anläggningar som lockar på tok för många bekväma människor dit, med konsekvenser för naturen och för vildmarksupplevelsen för oss som lockas av den.

Uppgörelsen att ge Gåsen - en fin, småskalig självhushållsstuga med fjällvärldens kanske vackraste utsikt, till ett privat, vinstdrivande företag, i förhandlingarna, är ju helt absurd! Ren utpressning! Är detta verkligen ok rent juridiskt, kan man undra..? Hur fan fick några få renägare en sådan makt?!

Jag var rätt säker på att de skulle få bomma igen någon större anläggning. Det hade funnits en klar poäng. Det här fanns verkligen inte i min föreställningsvärld. Jag ville bara att STF skulle på riktigt verka för hållbar fjällvärld.
 
Senast ändrad:
Såklart det är utpressning, som jag skrev i ett tidigare borttaget inlägg. För att få ett förnyat arrende så krävde samebyar och länsstyrelsen en massa begränsningar och stängningar. Och att få överta en Gåsenstuga, och att dom andra skulle stängas ... Har inget med hållbarhet el renar att göra.
 
Jag skulle vilja veta om Länsstyrelsen samtidigt satt något motkrav på renägarna i de här förhandlingarna.

Till exempel att Handölsdalens sameby inte får göra gällande att allemansrätten inte skulle gälla på statens marker.

Jag tänker på en skylt jag blev väldigt illa berörd av i Ljungris, där Handölsdalens sameby informerar om renarna med ett tämligen ogästvänligt tilltal, och sedan kommer det ett antal påbud och så står det någonting i stil med Avvik aldrig från de markerade lederna. (Citera mig inte på den exakta formuleringen.) Där känner man sig INTE välkommen som t ex fiskare eller på väg mot dörrfjällen eller andra ledlösa trakter.

I ett läge där STF får göra avkall måste givetvis också detta egenmäktiga förfarande och ogästvänliga bemötande upphöra. Om inte annat för den lokala turismnäringens skull: Butiker, restauranger, bensinmack och andra småföretag som ska leva av den turism som blir kvar.

Nu gästas ju parkeringen i Ljungris av max 3-5 bilar samtidigt under högsäsong med gissningsvis huvudsakligen nån fiskeintresserad som förstås inte kan fiska på markerad led, enstaka tältvandrare (kanske på väg till Gåsen) och dagsturare. Det är verkligen den småskaliga turismen som man bemöter med begränsningar av allemansrätten som inte kan vara lagliga.

Det blir en förtroendefråga för mig och den här samebyn har inte mitt förtroende när de uttrycker sig så. Det känns jättemärkligt att STF ger dem en av fjällvärldens vackrast belägna stugor. Det har de liksom inte riktigt förtjänat. Och varför?! Fanns det ens på förhandlingsbordet att samebyarna skulle få fjällstugor? Det var ju restaurangstugorna som skulle stängas och färre skulle besöka. Jag fattar ingenting! Vad hände här?!
 
Senast ändrad:

Så blir höstutflykten en barnlek

En höstvandring på hemmaplan är en perfekt start när man vill ta med sig barnen ut de första gångerna. Här är våra tips för lyckade uteaktiviteter.