Framtiden för Gåsen fjällstuga

Det blir en förtroendefråga för mig och den här samebyn har inte mitt förtroende när de uttrycker sig så. Det känns jättemärkligt att STF ger dem en av fjällvärldens vackrast belägna stugor. Det har de liksom inte riktigt förtjänat. Och varför?! Fanns det ens på förhandlingsbordet att samebyarna skulle få fjällstugor? Det var ju restaurangstugorna som skulle stängas och färre skulle besöka. Jag fattar ingenting! Vad hände här?!

Som sagt. Ren utpressning för att STF skulle få förlängt arrende, maffiametoder.
 
Man brukar säga att makt inte är något man får, det är något man tar.

I detta fall stämmer det dåligt då vi valt att ge Samebyarna makten över fiske, jakt och nu även delvis vandringens vilkor i fjällen på Statens mark.

Pandoras ask är bara öppnad, det kommer sannolikt mera.

Ibland kan det vara bra att tänka efter före.
 
Jag håller helt och hållet med om detta. Men i hållbarhetens namn, inte i några få renskötares intressen!!

Renägarnas intressen är INTE anledningen till att jag uttryckt min åsikt och därmed tillsammans med många här givetvis bidragit till att påverka STF till en annan inriktning.

Mina anledningar handlar istället om den överdrivna exploateringen, söndercyklade leder, störda fjällrävar, nedskräpning, helikoptertrafik och allt för bekväma anläggningar som lockar på tok för många bekväma människor dit, med konsekvenser för naturen och för vildmarksupplevelsen för oss som lockas av den.

Uppgörelsen att ge Gåsen - en fin, småskalig självhushållsstuga med fjällvärldens kanske vackraste utsikt, till ett privat, vinstdrivande företag, i förhandlingarna, är ju helt absurd! Ren utpressning! Är detta verkligen ok rent juridiskt, kan man undra..? Hur fan fick några få renägare en sådan makt?!

Jag var rätt säker på att de skulle få bomma igen någon större anläggning. Det hade funnits en klar poäng. Det här fanns verkligen inte i min föreställningsvärld. Jag ville bara att STF skulle på riktigt verka för hållbar fjällvärld.
Några få renägare fick sådan makt för att resten av landet livrädda stått och tittat på och tuggat i sig samebyarnas narrativ. Nu får vi en inblick i vad det innebär med samebyarna vid rodret. Det kommer att bli värre. Utan att någon märkt det har allemansrätten gradvis förts upp till diskussionens yta och den utsätts för återkommande små, trevande försök att begränsa den. Man sonderar hur mogen debatten och befolkningen är. Möter man motstånd backar man lite och sen försöker man på nytt.

De personer som applåderar detta sätter nog hurrandet i halsen om några år. Men då är det för sent, men det tror jag nog att det är redan.
 
Några få renägare fick sådan makt för att resten av landet livrädda stått och tittat på och tuggat i sig samebyarnas narrativ. Nu får vi en inblick i vad det innebär med samebyarna vid rodret. Det kommer att bli värre. Utan att någon märkt det har allemansrätten gradvis förts upp till diskussionens yta och den utsätts för återkommande små, trevande försök att begränsa den. Man sonderar hur mogen debatten och befolkningen är. Möter man motstånd backar man lite och sen försöker man på nytt.

De personer som applåderar detta sätter nog hurrandet i halsen om några år. Men då är det för sent, men det tror jag nog att det är redan.
Nu löper resonemanget iväg så att det blir rent uppåt väggarna. Vad du och andra tycker om renskötseln osv är en sak, men själva grundvalen för renskötselns villkor vilar på en rättighet som samebyarna har. Helt enligt svensk lag. Sedan är det länsstyrelserna (dvs statens förlängda arm) som ska ansvara för att detta utförs - det är de som "står vid rodret". Jag läser vad Länsstyrelsen i Jämtland skriver om sitt uppdrag:

"Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län förvaltar nyttjanderätterna på stora delar av landets fjällområden. Tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar vi även för skötseln av skyddade fjällområden. Vi har också som mål att verka för en hållbar rennäring." Vidare:

"Länsstyrelsen ska främja rennäringens utveckling, bland annat genom att stödja utvecklingsprojekt och bevaka rennäringens intressen i samhälls- och miljöplaneringen. Vi ser även till att rennäringens utövare tar hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen."

Sedan är det väl inte många som direkt applåderar att t ex Gåsenstugan försvinner. Det här är svåra avvägningar utan självklara lösningar. Men jag tror inte på att samebyarna försöker ta över fjällen. Jag tror att de försöker värna sin renskötsel. Och det måste länsstyrelserna ta på allvar.
 
Några få renägare fick sådan makt för att resten av landet livrädda stått och tittat på och tuggat i sig samebyarnas narrativ. Nu får vi en inblick i vad det innebär med samebyarna vid rodret. Det kommer att bli värre. Utan att någon märkt det har allemansrätten gradvis förts upp till diskussionens yta och den utsätts för återkommande små, trevande försök att begränsa den. Man sonderar hur mogen debatten och befolkningen är. Möter man motstånd backar man lite och sen försöker man på nytt.

De personer som applåderar detta sätter nog hurrandet i halsen om några år. Men då är det för sent, men det tror jag nog att det är redan.

Du har helt rätt. Det är såklart fel att STF blivit utpressade till att stänga restauranger och överlämna stugor till samebyn.
 
Inte alls svåra frågor.
Tamboskap ska bedrivas inom avgränsade områden. Inte i vår gemensamma vilda natur på bekostnad av X antal arter som redan är lokalt utrotade och flera andra som decimerats kraftigt pga detta vansinne.

Nu går man även på människorna.

Detta är en skam för Sverige såklart.
Området består idag av en biologisk öken där i princip allt är tamboskap. Finns ingenting skyddsvärt i detta. Absolut ingenting.
 
Inte alls svåra frågor.
Tamboskap ska bedrivas inom avgränsade områden. Inte i vår gemensamma vilda natur på bekostnad av X antal arter som redan är lokalt utrotade och flera andra som decimerats kraftigt pga detta vansinne.

Nu går man även på människorna.

Detta är en skam för Sverige såklart.
Området består idag av en biologisk öken där i princip allt är tamboskap. Finns ingenting skyddsvärt i detta. Absolut ingenting.
Jag antar att du läste vad länsstyrelserna har att förhålla sig till. Där stod ju: "Vi ser även till att rennäringens utövare tar hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen." Om jag förstår dig rätt så menar du att renhjordarna har utarmat den biologiska mångfalden i området. Något sådant känner jag inte till, men skulle det vara på det sättet så har länsstyrelsen felat i sin uppgift. Och då kan exempelvis du påtala det. Men jag skulle vara tacksam om du var mer exakt och talar om vad det är för arter som just renskötseln har utrotat respektive decimerat.
 
Nu löper resonemanget iväg så att det blir rent uppåt väggarna. Vad du och andra tycker om renskötseln osv är en sak, men själva grundvalen för renskötselns villkor vilar på en rättighet som samebyarna har. Helt enligt svensk lag. Sedan är det länsstyrelserna (dvs statens förlängda arm) som ska ansvara för att detta utförs - det är de som "står vid rodret". Jag läser vad Länsstyrelsen i Jämtland skriver om sitt uppdrag:
Problemet är ju kanske inte så mycket Länsstyrelserna, dom gör väl förhoppningsvis sitt jobb inom det regelverk som råder.

Problemet ligger nog snarare i att en yrkesgrupps förehavanden via lag utlyst som ett slags mellanting mellan K-märkt och fridlyst under ursprungsfolks/minoritetsfolkflagg samtidigt som samma folk utan medlemskap i Sameby inte.

Ju mer man funderar över det ju konstigare framstår det.

Fast vi får ju det som vi röstar, så varför gnälla ?
 
Senast ändrad:
Jag antar att du läste vad länsstyrelserna har att förhålla sig till. Där stod ju: "Vi ser även till att rennäringens utövare tar hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen." Om jag förstår dig rätt så menar du att renhjordarna har utarmat den biologiska mångfalden i området. Något sådant känner jag inte till, men skulle det vara på det sättet så har länsstyrelsen felat i sin uppgift. Och då kan exempelvis du påtala det. Men jag skulle vara tacksam om du var mer exakt och talar om vad det är för arter som just renskötseln har utrotat respektive decimerat.

Rennäringen har lokalt utrotat Vargen i hela Norra Sverige.
Rennäringen har lokalt utrotat Vildrenen i Sverige.

Rennäringen har kraftigt decimerat Björnstammen i framförallt Norrbotten.

Rennäringens eftermäle med en biologisk öken är en stor, stor anledning att Fjällräven idag inte har "mat på bordet" utan måste stödutfodras med hundfoder vintertid. Några kadaver av värde existerar inte som de kan livnära sig på.

Rennäringens eftermäle med en biologisk öken är en stor, stor anledning till att vissa fågelarter nu går mycket dåligt i fjällvärlden. Det finns ingen mat. Det finns inga kadaver eftersom rovdjuren är så få.

Rennäringen är en KATASTROF för Europas största vildmark som mestadels består av tamboskap.

Länstyrelsen i Jämtland har felat åtskilliga gånger i sin uppgift. De misskötte frågan om skyddsjakt på Järv så grovt att de fråntogs uppgiften och Naturvårdsverket tvingades ta över.
Samebyarna var involverade även i detta vansinne där man ett tag kröp in i Järvlyor och slaktade ungar och hela paketet.

LST i Jämtland är kända för sin misskötsel.
De fick senare tillbaka ärenden om Järven men med noga översikt av naturvårdsverket så det skulle skötas korrekt.

Här har du många konkreta exempel på vad den naturvidriga rennäringen sysslar med och sysslat med.

Allt för 0,3% av svenskens köttkonsumtion...
 
Några få renägare fick sådan makt för att resten av landet livrädda stått och tittat på och tuggat i sig samebyarnas narrativ. Nu får vi en inblick i vad det innebär med samebyarna vid rodret. Det kommer att bli värre. Utan att någon märkt det har allemansrätten gradvis förts upp till diskussionens yta och den utsätts för återkommande små, trevande försök att begränsa den. Man sonderar hur mogen debatten och befolkningen är. Möter man motstånd backar man lite och sen försöker man på nytt.

De personer som applåderar detta sätter nog hurrandet i halsen om några år. Men då är det för sent, men det tror jag nog att det är redan.
Inlägget är ett skolboksexempel på klassisk konspirationsteori.
 
Inte alls svåra frågor.
Tamboskap ska bedrivas inom avgränsade områden. Inte i vår gemensamma vilda natur på bekostnad av X antal arter som redan är lokalt utrotade och flera andra som decimerats kraftigt pga detta vansinne.

Nu går man även på människorna.

Detta är en skam för Sverige såklart.
Området består idag av en biologisk öken där i princip allt är tamboskap. Finns ingenting skyddsvärt i detta. Absolut ingenting.
Det var ju verkligen nytt och intressant: Först "utrotar" eller "decimerar" samerna fjällfaunan, och nu "går man även på människorna". Med andra ord, du menar att samerna nu ger sig på att utrota och decimerar fjällvandrarna !?

Känns som att dina känslor gick lite överstyr. 😉
 
Sant är att tamrennäringen i stort sätt omöjliggör återetablering av Vildren vilken tillhört vår naturliga fauna.

Samt någon större stam av Varg, Järv, Björn och i viss mån Kungsörn i de områden Renskötsel bedrivs vilket är en betydande del av Sveriges yta.

Det är fakta, sen är det väl upp till Svenska folket att anse om det är värt det eller inte.
 

Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.