• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Girjas sameby vinner i högsta domstolen - konsekvenser?

Nu står det klart att Girjas sameby vinner i HD gällande rätten om jakt - och fiske (samt att bestämma vilka som får fiska/jaga). Experter menar att detta kommer påverka andra samebyar också.

Vad tror ni att konsekvenserna blir för oss som gillar att fiska i fjällen?
 
Framtiden får väl utvisa det. Risken finns att motsättningarna ökar mellan de renägande samerna och icke renägande samer på orten. Likväl som de övriga lokalboende som är rädda för att det blir svårare och framförallt dyrare. Förhoppningsvis borde Girjas inse att de förvaltar nu inte bara till glädje utan även med ansvar för att inte motsättningarna ska öka. Om det blir så är väl bara att lyckönska dem.
 
Framtiden får väl utvisa det. Risken finns att motsättningarna ökar mellan de renägande samerna och icke renägande samer på orten. Likväl som de övriga lokalboende som är rädda för att det blir svårare och framförallt dyrare. Förhoppningsvis borde Girjas inse att de förvaltar nu inte bara till glädje utan även med ansvar för att inte motsättningarna ska öka. Om det blir så är väl bara att lyckönska dem.
Ja, det vore tragiskt om den tiondel av samerna (3-4000) som är renskötare skulle göra livet ännu svårare för oss samer som inte har renskötselrätt (30-40000), varav många i generationer livnärt sig på jakt och fiske, att alls kunna utnyttja de marker vi levat i och av.
Tror, och hoppas, dock att det finns så mycket sunt förnuft i det samiska samhället att detta så småningom utvecklas till något som fungerar för alla oss samer och för den övriga befolkningen och besökarna.
 
Det är intressant att det verkar som att diskrimineringen mellan samegrupperingar är större än den upplevda diskrimineringen från staten.
Men om nu samebyarna får en ny inkomstkälla så kan väl staten ta bort bidragen som ges till olönsamma verksamheter.
 
Det är intressant att det verkar som att diskrimineringen mellan samegrupperingar är större än den upplevda diskrimineringen från staten.
Men om nu samebyarna får en ny inkomstkälla så kan väl staten ta bort bidragen som ges till olönsamma verksamheter.
På vilket sätt tycker du det är intressant? Jag skulle säga att det är olyckligt att det finns sådana motsättningar. Kritik har riktats mot statens rennärings- och renbeteslagar för att de bidragit till att skapa dem. Även på andra sätt har dessa lagar fått kritik för att ha varit diskriminerande mot samerna (så lagarna har alltså inte enbart värnat om rätten till renskötsel). Nu är jag ju inte same själv så att reda ut detta mer i detalj är jag nog inte rätt person för.

Hur den sista meningen i din kommentar ska uppfattas i sammanhanget har jag inte riktigt kunna klura ut. Det finns oerhört många verksamheter i vårt land där staten går in med pengar, varför ta bort från just samebyarna?
 
Inte insatt i frågan.. Men det kommer att väl att visa sig snart om det var rätt beslut. Tex om alla som vill kan köpa fiskekort till ett hyfsat stort område för normala priser & villkor, som i resten av Swe, och som tidigare.. Då är det ok. Annars inte !!
 
Kommer nog att bli skillnader för ortsbefolkning, regionala samt utsocknes. Och nu kommer ju varenda sameby i Sverige hävda sin rätt, blir inte roligt detta!
 
Kommer nog att bli skillnader för ortsbefolkning, regionala samt utsocknes. Och nu kommer ju varenda sameby i Sverige hävda sin rätt, blir inte roligt detta!
Men om det ÄR deras rätt då? I så fall har det nog inte varit så roligt för dem heller de senaste hundra åren eller så. Bara en tanke.
 
Men om det ÄR deras rätt då? I så fall har det nog inte varit så roligt för dem heller de senaste hundra åren eller så. Bara en tanke.
Den svenska staten har ett stort ansvar.

På den tiden uttrycket, ”I Norrland hafa vi ett eget Indien” myntades så insåg man möjligheten till den koloniala möjligheten till att låta landsänden berika övriga landet. En grupp som hamnade mellan kväner och andra var samerna i den svenska kronans historiska framfart. Synen på samerna kallad lapparna var kolonial och rasistisk ända in på långt nittonhundratal. En tragisk del av vår historia.

Inte desto mindre har vi i en månghundraårig befolkning som också befolkat landsänden utanför den samiska. Den tillsammans med den icke renägande samiska befolkningen bör nu hanteras med bästa klokhet från den delen av den samiska befolkningen som nu tillerkänns högsta domstolens beslut. Skulle så inte bli så har vi en dyster framtid med ökade trista motsättningar. Något som kanske sörlänningen inte riktigt förstår men förhoppningsvis kommer klokheten att vinna.

Girjas sameby är att lyckönska samtidigt som de nog förstår sitt stora ansvar att slutligen ta ett steg till att bryta motsättningar som svenska staten ansvarat för.
 

Logga in