• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

I spåren av Girjasdomen: Fler samebyar kräver samma rätt

Angränsande samebyar till Girjas sameby hävdar nu att Girjasdomen även berör deras samebyar.
Girjas angränsande samebyar i Gällivare kommun, Baste och Unna Tjerusj, vill ha ett möte med näringsdepartementet. Samebyarna vill berätta att man anser att Girjasdomen även berör deras samebyar, rapporterar Sameradion & SVT Sápmi.
Så här säger Helena Omma från Unna Tjerusj till Sameradion & SVT Sápmi:
– Girjasdomen visar att Girjas sameby innehar rätten att förvalta jakt och fiske på samebyns mark och det historiska materialet som ligger till grund för domen, den berör också våra marker. Så vi menar att staten just nu olagligt förvaltar jakten och fisket på våra marker och det vill vi rätta till.

Ny lag utreds
Samtidigt förbereder nu näringsdepartementet en utredning om en ny rennäringslag. Detta på grund av de slutsatser Högsta domstolen kom fram till i Girjasmålet. Där gavs Girjas sameby ensamrätten till förvaltningen av jakten och fisket inom samebyns område.
Regeringen ska nu ange utgångspunkterna för arbetet i ett så kallat kommittédirektiv. Flera organisationer har även bjudits in för att ge synpunkter på hur utredningen bör gå till.

Källa: Svensk Jakt Webbupplaga.
 
Tja ge dom markbiten och förvalta och ta bort bidragen dom får från staten så får dom bekosta sin renskötsel själva.
 
Är samerna urfolk i Sverige och därför har nyttjanderätt till alla marker i Norrland?????? ... Så mycket är dock klart att minst 500 miljoner kronor utgår i statligt stöd och bidrag till samisk verksamhet. Av dessa 500 är cirka 300 miljoner kronor stöd och bidrag till renskötseln och näringen.
 
Good point. Samerna måste nog inse att dom numera är en del av Sverige, och Svenska samhället. Då kan man inte kräva att saker skall vara som för 1000 år sen ---
 
Samebyarnas betesmarker regleras i rennäringslagen (1971:437) §§ 3-5. Sommarbetet sker mestadels på kronoöverloppsmarken som ägs av staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk.
 
För 1000 år sedan fanns inte renskötande samer som hade renar för köttproduktion. Då jagade man ren för det mesta. Möjligen hade man en del tämjda renar för familjens bruk.
 
Good point. Samerna måste nog inse att dom numera är en del av Sverige, och Svenska samhället. Då kan man inte kräva att saker skall vara som för 1000 år sen ---
Samerna urfolk i Norr, norrmän i väst och danskarna i södra Sverige, Svenskar får helt enkelt åka till Finland för att fiska och jaga.
 
Vem är ursprungsfolk?.....folk från olika delar började vandra hit när isen drog bort så vi är alla invandrare.
 
Rättning: Det är inte "Samerna" som här kräver rätt till sina marker. Det är samebyarna där den tiondel av Sveriges samer som har renskötselrätt får vara medlemmar.
 
Alltid intressant att lära sig mer. Dom här trådarna fick mig att googla & läsa på lite. Coolt med historien om Ottar från 800-talet. Men det verkar finnas väldigt lite skriftliga källor.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Renskötsel
https://popularhistoria.se/politik/samernas-historia-kampen-om-lappmarken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samernas_historia
 
Såvitt jag vet är det fortfarande möjligt att köpa både jakt och fiskekort på Girjas marker. Skillnaden är att man gör det hos samebyn. Vad är problemet?
 

Logga in

Tips!