Nyheter > Nationellt ramverk för vandringsleder

Nationellt ramverk för vandringsleder


Foto: Visit Dalarna

På en direktsänd kunskapsdag i Falun förra veckan presenterades för första gången kvalitetskriterier för hur Sverige kan arbeta med utveckling av vandringsleder i framtiden. Kvalitetskriterierna är första steget i ett gemensamt nationellt ramverk som ska ge hela landet förutsättningar att arbeta enligt gemensamma standards och regelverk kring ledutveckling. Dalarna är med som ledande och drivande i arbetet.

– Det här sätter verkligen Dalarna på Sverigekartan när det kommer till utomhusupplevelser. Det är stort att vi får förtroendet att ta en ledande position i det här arbetet, något som kommer att gynna både de som vill vandra här och de företagare som är kopplade till naturturism. För naturturism är den gren av besöksnäringen som växer allra snabbast och eftersom vandring är den mest efterfrågade aktiviteten är det otroligt viktigt att vi har ett enhetligt system över hela landet som säkerställer kvaliteten på våra leder. Därför är det fantastiskt att vi nu börjar få en samsyn kring det här, säger Johan Engström, projektledare och affärsutvecklare på Visit Dalarna.

För ett år sen startade arbetet med att ta fram ett nationellt ramverk. Det är första gången en nationell mobilisering kring ett projekt sker på detta sett, där projektorganisationen hämtar kunskap från hela landet. Projektet delfinansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

En tillsatt projektgrupp och referensgrupp har under senaste året arbetat intensivt, tillsammans med ”led-Sverige”, för att ”sätta” kriterierna. De presenterades i sin helhet på kunskapsdagen den 11 februari som drog deltagare från hela landet. Hela 250 personer lyssnade och interagerade genom chatt och enkäter. Talarna utgjordes av representanter från myndigheter såsom Tillväxtverket, Naturvårdverket, Lantmäteriet och Jordbruksverket. Även STF Svenska Turistföreningen, Visit Dalarna, Naturturismföretagen och Pilgrim i Sverige fanns representerade.

– Det var en historisk dag när kvalitetskriterierna presenterades. Vi ser ett stort behov av ett ramverk. Allt fler besökare söker sig ut i naturen och det ökade trycket på lederna innebär större slitage och belastning på vissa platser. Detta understryker behovet av kraftsamling kring ett gemensamt ramverk som kan hantera detta, berättar Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne AB och styrelseordförande i STF.

I nästa steg arbetar projektet vidare med att ta fram en verktygslåda och ett pedagogiskt processverktyg för att hela led-Sverige nu ska kunna börja arbeta enligt ramverket.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2021-02-27 19:13   Björnen
Hittade länken så man kan se det i efterhand
https://tourisminskane.com/sv/om-oss/projekt/nationellt-ramverk-for-vandringsleder/kunskapskonferens-11-februari-2021
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in