Artiklar > Isaberg- vandringsparadiset

Isaberg- vandringsparadiset

Av: Anders Hermansson

Isaberg

- onda sagornas värld

Urbergskullen, jättarnas boning.

Reser sig högt över de omgivande skogarna, men är mest känt som Sydsveriges alpina centrum.

Isaberg ligger vid Nissans dalgång och har varit befolkat sedan urminnes tider.

Nissan slingrar sig och har skapat ett sjösystem som är magiskt.

Jättestigen leder upp till toppen av berget och har fått sitt namn efter de vättar som fortfarande bor i urbergskullen.

Nissastigen var en viktig farled, både kungsväg, pilgrim och diligensväg.

Isaberg blev en knutpunkt för handel, kultur och politik. Med de långväga besökarna följde äventyrliga berättelser från Eddan på Island. Berättelser som gav upphov till namnet Finnveden.

 - Kung Gylfe hade sin gård vid Isaberg, men han var naiv och blev lurad av asagudarna.

Asaguden Oden bidrog till områdets krigarkult. Oden var farlig och lurade på folket både irrläror och vidskepelse. Eddan nedtecknades av Snorre Sturlasson som gick ett hemskt öde till mötes. Snorre mördades i ett maktpolitiskt rävspel.

Jag tänker på hur forntida invånare betraktade sagorna och jämför med vår tids fascination för zombie och skräckfilmer.

Det måste ha varit en skräckfylld upplevelse för barnen att lyssna till rysliga historier.

- Mörka småländska skogen som inramning och långt till grannen....

Men kyrkan ville stoppa dessa berättelser om de hedniska gudarna. Hedendomen var en konkurrerande religion och kyrkan avrådde från att sprida dessa berättelser.

- De som skrev dessa sagor har samtliga omkommit, medan de som stått emot trolldomen ärats med dygd och mandom, varnas det i en bok från 1600-talet.

 

Det bortglömda kriget

Vi vandrar samma led längs med Nissans dalgång som den danska armén gjorde under det nordiska sjuårskriget.

Danskarna tvingades vandra snabbt på miserabla vägar eftersom vintern var i antågande. Missnöjet jäste hos de utländska legoknektarna som beklagade sig över att svenskarna envisades med att lägga stockbröten över vägarna.

- Den danska generalen blev misstänksam när de inte stötte på svenska soldater.

Svenske kungens strategi var att lura in danskarna allt djupare i den småländska urskogen och bedriva gerillakrig med hjälp av traktens bondemilis.

- Norr om Isaberg låg svenskarna i ett bakhåll vid Getryggen.

Visserligen förlorade svenskarna slaget men strategin att försena danskarna och utnyttja vintern lyckades. Därmed skonades Stockholm och den danska armén fick göra halt i Östergötland.

Slaget vid Getryggen är en nästan helt bortglömd strid men har rekonstruerats med hjälp av modern slagfältsarkeologi. Arkeologer fann bevis för striden vid Getryggen i form av pilspetsar och fotangler. 

Brända jordens taktik

Det var en ansenlig armé som drog fram längs med Nissan. Arkeologer har bedömt att 80 % av gårdarna längs med dalgången plundrades och eldhärjades. Plundringen var så pass omfattande att bondgårdarna slapp betala skatt till staten.

Den svenska armén bestod främst av ilskna bönder men lyckades väl mot den danska arméns professionella legoknektar. Bönderna sågs med ett närmast romantiskt skimmer av gerillakrigare. Forskningen visar att allmogemilisen under lång tid varit ryggraden i den svenska armén, men fått en underordnad roll i historieskildringarna.

- Sägen berättar om en snabbfotad bonde som sprang ifrån gudstjänsten för att försvara sin gård mot danskarna. Bondens enda vapen var en klubba med vilken han skog in skallen på flertalet danska soldater. Klubban blev det nya namnet på hans gård. 

Krig har alltid varit en lukrativ bransch och Isaberg befann sig i fronten mellan Danmark och Sverige. Det försiggick en betydande gränshandel som gynnade befolkningen och medförde konsumtion av lyxartiklar.

Rikedomen drog också till sig så kallat ”löske folk” stråtrövare och deserterade legoknektar som såg sin chans i skogarnas mörker.

Våldskulturen

De ständiga krigen skapade även en negativ våldskultur hos befolkningen.

- Ty uti detta härad finnes ett grovt och hämndgirigt folk, så beskrevs invånarna av en domare på 1600-talet.

Våldsmentaliteten präglade samhällena längs med gränsen med mord och dråp som ofta förekommande dödsorsak. 

Förklaringen till laglösheten låg i invånarnas behov av att försvara sig och ta lagen i egna händer. Traktens isolerade läge i förhållande till en svag centralmakt (Stockholm) bidrog även till den organiserade brottsligheten.

Att krigarkulten har levt kvar till våra dagar visar sig i Gislaved kommuns officiella historiebeskrivning. Kommunen berättar, inte utan stolthet, att deras förfäder gick välbeväpnade till vardags.

- Vapen sågs som en statusmarkering, skriver Gislaveds kommun.

Fössta tossdan i mass

Allmogen klämd mellan danska och svenska herrars plundring och utsugning såg sig främst som smålänningar. De var framför allt lokalpatrioter och såg sig som gerillakrigare liggande på lur i bakhåll.

Slaget vid Getryggen visar vårt lands konfliktfyllda historia. En bild tvärtemot dagens fridfulla turistmål.

Text: Anders Hermansson

Foto: Nils Olof Nilsland

Cred till Bengan för arret och käket. Eva, Monica och Solveig för trevligt sällskap.

Läs och forska själv.

Getryggen & Isaberg

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2021-05-10 11:15   OBD
Ytterligare ett stycke historia, berättat på ett lättsamt sätt. Tack ska du ha.
 
Svar 2021-05-10 12:17   Anders Hermansson
Tack, kul att du gillade historien.
 
2021-05-11 13:15   oscar jensen
Intressant berättelse!
Jag är på väg till området om ett par veckor, så extra kul att få lite lokalhistoria :)
 
Svar 2021-06-03 19:59   Anders Hermansson
Tack. Pröva gärna Jättestigen, med klätterrep, på Isaberg.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook