Nyheter > Invigning av Skåneleden SL6 Vattenriket

Invigning av Skåneleden SL6 Vattenriket

Foto: Åsa Pearce

Fem mil ny Skåneled i Kristianstads kommun. På stadens födelsedag och biologiska mångfaldens dag, 22 maj, invigs första delen av SL6 Vattenriket. Från Norra Lingenäset strax norr om Kristianstad till Nyehusen söder om Yngsjö.

Skåneleden SL6 Vattenriket går från inlandets lummiga skogar, över frodiga strandängar och vidsträckta sandmarker till kustens vita stränder. På vägen passerar den tio av Vattenrikets besöksplatser med utemuseer, fågeltorn och spänger.

Den nya leden gör det lättare att komma ut och röra på sig i Vattenrikets varierade och artrika natur. Samtidigt kanaliserar den flödet av människor så belastningen på ömtålig natur minskar. Leden nås med kollektivtrafik och går genom flera tätorter med butiker, restauranger och boenden.

- ­Leden kommer vid en passande tidpunkt, när kommuninvånarna behöver hitta lämpliga aktiviteter i coronatider. På sikt räknar vi förstås med att den också ska locka många vandrare från andra håll. Vi har så mycket fin natur i vårt Vattenrike och det är alltid positivt när vi kan göra den tillgänglig för fler, säger Pierre Månsson, kommunalråd, Kristianstads kommun.

Region Skåne är huvudman för Skåneleden och leden knyter an till den regionala utvecklingsstrategin på flera punkter.
- Kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder binder samman Skåne och bidrar till samspelet mellan stad och landsbygd, där både näringslivet och privatpersoner gynnas, säger Anna Jähnke, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne. 

Dessutom spelar Skåneleden en viktig roll för folkhälsan.
- Att följa en tydligt markerad led genom ett vackert landskap med intressanta stopp är ett bra sätt att få motion och frisk luft. Det ska vara enkelt att komma ut i naturen, oavsett och man vill ha ett vandringsäventyr eller en skogspromenad, säger Anna Jähnke.

Håkan Östberg, natur- och friluftstekniker, Biosfärenheten, projektleder Skåneleden SL6 Vattenriket i dialog och samverkan med markägare, flera förvaltningar i kommunen och Region Skåne.
- Välkommen ut på en upplevelserik, kunskapsrik och vattenrik vandring i vårt härliga Vattenrike! säger han. 

Kortfakta: 

Skåneleden SL6 Vattenriket är ett samarbetsprojekt mellan Kommunledningskontoret, Kultur och fritidsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun och Region Skåne. Projektet har fått statliga LONA-medel. 

Projektet leds av Håkan Östberg, natur- och friluftstekniker, Biosfärenheten, Kristianstads Vattenrike.
Fullt utbyggd ska leden gå från Bökestad i norr till Drakamöllan i söder. En sträcka på 15 mil som ska vara klar 2023.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!