Butiker och leverantörer

Om butiker, leverantörer mm - men inte om produkterna i sig. I detta forum har företag också rätt att skriva inlägg och tex bemöta kritik.

Bra saker för din krislåda

Prepping handlar om kunskap och utrustning för att klara en krissituation. Har du allt som behövs när något oväntat skulle hända?