Nyheter > Våtmarkernas betydelse allt viktigare

Våtmarkernas betydelse allt viktigare

Den äldsta internationella naturvårdskonventionen, den om våtmarker, fyllde 50 år den 2 februari i år. Världens våtmarker har livsviktiga funktioner, både för människor, djur och växter, men trots det förstörs eller skadas allt fler av dessa värdefulla miljöer. Konventionen syftar till att få medlemsländerna att skydda våtmarker och se till att de nyttjas på ett klokt sätt.

– De viktigaste insatserna under de kommande åren för att fortsätta implementera konventionen i Sverige är att jobba vidare med områdesskydd och restaurering av våtmarker och vattendrag som påverkats negativt av mänsklig aktivitet. Naturvårdsverket finansierar också ett antal forskningsprojekt om våtmarkers ekosystemtjänster, säger Jenny Lonnstad på Naturvårdsverkets landskapsenhet.

Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer har många funktioner och ekosystemtjänster som är till nytta för människan. De bidrar till exempel till mat- och vattenförsörjning och biologisk mångfald. De binder och lagrar kol, och fungerar även som översvämningsskydd. Man räknar med att världens våtmarker varje år ger världens befolkning tjänster och produkter till ett värde av tiotals biljoner kronor. Eftersom alltmer av dessa värdefulla miljöer förstörs eller skadas behövs internationella och nationella åtgärder för att skydda, bevara och förvalta våtmarker och vattenmiljöer på ett bra sätt. 

Ett klokt och hållbart nyttjande av våtmarker är en förutsättning för att klara FN:s hållbarhetsmål. Medlemsstaterna i konventionen förbinder sig att verka för mark- och vattenplanering och förvaltning som tar hänsyn till våtmarker och vattenmiljöer, främja forskning och utbildning om våtmarker samt samarbeta med andra länder i frågor som rör konventionen – i synnerhet rörande gränsöverskridande våtmarker och vattensystem.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar