Nyheter > Vandringsleder och naturreservat invigs på ...

Vandringsleder och naturreservat invigs på lördag

Länsstyrelsen Värmland i samverkan med Torsby kommun har varsamt utvecklat de områden som ingår i Hovfjällets naturreservat. Detta för att skapa en större tillgänglighet och ny inspiration för besökare som väljer att njuta av naturreservatets fantastiska miljö.

Cirka 25 km vandringsled har rustats upp och markerats. Spänger över vattendrag och våtmarker har renoverats. Skyltar, informationstavlor och annan turistinformation har installerats. Rastplatser och vindskydd har placerats ut. Området har ett stort värde för friluftslivet och här finns höga naturvärden. De upprustade vandringslederna genomgår just nu en kvalitetssäkring med målsättning att bli utnämnda till en av länets certifierade Värmlandsleder!

Mer information om Hovfjällets naturreservat och program för dagen.

Invigningen av Sörmlandsledens etapp 13:2

Plats: Sandtorpsbadet

Tid: 11.00 - 13.00

En ny etapp av Sörmlandsleden invigs. Den är 17 km lång och startar i Nykvarn. Den beskrivs på Sörmlandsledens hemsida  som omväxlande och lättvandrad. Den går på stigar genom blandad skogsterräng med ett flertal höjdsträckningar över hällmarker och en del på varierande småvägar. Flera möjligheter till bad finns.

Invigningen sker kl 11.00 med tal. Övriga aktiviteter är guidade vandringar med ledare från Friluftsfrämjandet och prova på aktiviteter som kanot och kajak. Läs mer här.

Helsingborgs artonde naturreservat i Pålsjö invigs.

I april 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att bilda naturreservat i Pålsjö skog och naturområdet runt omkring. Syftet med reservatsbildningen är att bevara och utveckla de kvaliteter Pålsjö har.

- Naturreservatet Pålsjö är Helsingborgs hittills största landreservat med mycket höga naturvärden som är viktiga att bevara. Där finns en mångfald av livsmiljöer och bland annat ett trettiotal djur, växter och svampar som är rödlistade i Sverige, säger Fredrik Bengtsson, kommunekolog på stadsbyggnadsförvaltningen.

- Pålsjö skog är ett av helsingborgarnas allra käraste naturområde med gott om plats för friluftsliv och rekreation. Det är därför glädjande att det blivit Helsingborgs artonde naturreservat vilket säkrar fortsatt utveckling och skötsel av området, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Se program och karta över området..

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2017-10-02 13:44   Trötter
Detta verkar vara ett jättefint område som jag har missat. Att åka dit och vandra och ta en tältnatt hade varit intressant. När jag klickar mig runt så står det att det är tältförbud utom på upplåtna platser. Varför är det så?
 
Svar 2017-10-02 14:07   ulindh
Jag antar att det är Hovfjällets naturreservat du kikat runt på och i alla naturreservat gäller vissa föreskrifter för att skydda naturen. Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar