Nyheter > Utställningstips

Utställningstips


Kammanet (Bolinopsis infundibulum). Gullmarsfjorden, Sverige. Foto: Björn Molander.

Utställningen Såna djur finns

Utställningen Såna djur finns öppnade i februari i år på Göteborgs naturhistoriska museum och visar den överväldigande mångfald djurarter som finns under ytan i våra världshav. Bilderna är tagna av 17 undervattensfotografer i såväl nordiska kalla vatten som i varma tropiska hav - i en miljö där vi människor bara kan vistas under begränsad tid. 

Vissa av djuren i utställningen tillhör stora familjer med många medlemmar och de flesta har specifika egenskaper och beteenden. En del arter är endemiska och finns bara inom ett visst område, medan andra finns i flera hav men ändå är sällsynta. Flera arter kan också vara väldigt svåra att fotografera även om man har turen att träffa på dem.

Utställningen pågår t.o.m. 27 augusti 2017. 

Till Göteborgs naturhistoriska museum.

Utställningen Out to Sea

Utställningen Out to Sea är en högaktuell utställning om plast och marin nedskräpning, som öppnar på Tekniska museet i anslutning till Världsvattendagen den 22 mars.

Enorma mängder av plastskräp åker ut till havs varje dag och förändrar gradvis haven till en gigantisk soppa av plast, med allvarliga konsekvenser för vår hälsa. 

Idag tillverkas 9500 kg plast varje sekund och varje år hamnar runt 10 miljoner ton sopor i haven. Plast är ett praktiskt material som har blivit en naturlig del av vår vardag – men med en onaturlig plats i naturen.

Vad händer när plasten blir skräp, hamnar i havet och sköljs upp på stränder? Out to Sea – en ocean av plast är en vandringsutställning som berättar om bakgrunden till problemet, hur det ser ut idag och vad vi kan göra för att hitta alternativa lösningar.

Centrum för utställningen och symbol för den ekologiska katastrofen är en installation som består av vrakgods från olika hav, inklusive Östersjön, men främst från Hawaii. Jämte mystiska föremål från fiskeindustrin kan du hitta rester av bekanta vardagsföremål som visar tydliga tecken på att ha drivit runt i saltvatten så väl som spår från möten med havsdjur. I samband med invigningen öppnar också Digital Now #2, ett nytt digitalt inslag i utställningen Out to Sea och den andra installationen i Tekniska museets nya scen för interaktiva konstupplevelser.

Ända sedan masstillverkade plastprodukter har gjort våra liv lättare har haven gradvis börjat förändras till en gigantisk soppa av plast. 80 % av allt skräp som når haven kommer från land. Den största delen av skräpet sjunker till havsbotten, 15 % flyter runt vid ytan och ytterligare 15 % strandar förr eller senare utmed kusten. Vanlig plast är inte biologiskt nedbrytbart, dessa bitar bryts ner till ständigt mindre delar och kommer in i näringskedjan. Slutligen hamnar skräpet på våra tallrikar, med allvarliga konsekvenser för vår hälsa.

Att ta itu med detta enorma problem ingår i FN:s Hållbarhetsmål 14, ”Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.”

Utmaningen är stor. Forskare har uppskattat att mängden plastskräp som åker ut till havs kommer att fördubblas inom 10 år, om inte vi tar de åtgärderna som krävs.

Utställningen uppmärksammar även att Sverige och Fiji, som står som värdländer till FN:s “Ocean Conference" i New York juni 2017, har beslutat att vara världsledande i genomförandet av FN:s Hållbarhetsmål nr 14.

Till Tekniska muséet.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!