Nyheter > Så kan fjällbesökarna påverkas av ...

Så kan fjällbesökarna påverkas av klimatförändringarna

Ett förändrat aktivitetsutbud, kortare vinter- respektive längre barmarksäsonger och krav på ökad samverkan mellan olika aktörer i fjällen. Det är några av de effekter som olika experter och sakkunniga som arbetar inom besöksnäringen i fjällen förutspår i klimatförändringarnas spår.

Det framgår av en ny enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört för att beskriva hur fjällsäkerhetsarbetet kan komma att förändras i framtiden.

– Klimatförändringarna ger nya förutsättningar för fjällvistelser. Vår uppgift är att genom information göra fjällens besökare väl förberedda för trygga fjällvistelser. Därför arbetar vi i nära samarbete med fjällens olika aktörer för att öka förståelsen för de förändrade förutsättningar som fjällsäkerhetsarbetet står inför, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Mellan 17 juni och 2 juli 2020 genomförde Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd en enkätundersökning som riktades till fjällens destinationsbolag och fjällstationer. Enkäten besvarades av 27 vd:ar och motsvarande befattningshavare, verksamma i bland annat Sälen, Funäsfjällen, Åre, Hemavan/Tärnaby och Kirunafjällen samt vid STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan.

Enkätstudien är en fortsättning på det arbete som presenterades i rapporten ”Fjällsäkerhet i ett förändrat klimat” i september 2019.

Enkätundersökningen visar att många av respondenterna tror att klimatförändringarna kommer att ställa större krav på fjällbesökarna. Hälften instämde helt eller delvis i påståendet att ”ett förändrat klimat kommer att kräva mer förberedelser av besökaren”. Några av de effekter och risker som identifierats sedan tidigare är stigande medeltemperaturer samt ökade risker för översvämningar.

Åtta av tio instämde också helt eller delvis i påståendet att ”ett förändrat klimat kommer att förändra barmarks- respektive vintersäsongens längd i vårt område”. En möjlig konsekvens är ett förändrat aktivitetsutbud. Hälften instämde helt eller delvis i påståendet att ”ett förändrat klimat kommer att förändra aktivitetsutbudet i vår del av fjällen”. En av de aktiviteter som ökat under senare år är fjällvandring där andelen ovana besökare blir allt fler enligt de tillfrågade.

Fjällederna är fjällens infrastruktur och har en viktig roll både under barmarks- och vintersäsongen, inte minst för ovana besökare. Nästan åtta av tio instämde helt eller delvis i påståendet att ”ett förändrat klimat kommer att ställa ökade krav på ledunderhåll och anpassningar av fjälleder”.

Respondenterna bedömer också att kraven på samverkan mellan olika aktörer för säkra fjällvistelser behöver öka. Närmare sex av tio instämde helt eller delvis i påståendet ”ett förändrat klimat kommer att kräva en ökad samverkan mellan olika aktörer för att bidra till säkrare fjällvistelser”.

– Klimatförändringarna kommer att ställa större krav både på fjällbesökaren och på de aktörer som arbetar med fjällsäkerhet. Vi har redan i dag en god samverkan med olika aktörer för att tillsammans nå ut med information om säkra fjällvistelser. Detta arbete kommer att behöva utvecklas ytterligare, säger Per-Olov Wikberg.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook