Nytt fjällreservat i Västerbotten

Tidigare i år bildades Satsfjällets naturreservat. Området består av varierande natur som nu är extra skyddad.

Av: Alicia Schumacher

Foto: Emma Johansson

Mellan Klimpfjäll och Saxnäs i Vilhelmina kommun ligger det nybildade naturreservatet Satsfjället. Reservatet består av ett 25 490 hektar stort fjällområde med varierande naturtyper och flera sjöar och vattendrag. 

Norra delen av reservatet består av fjällnära barrskog och fjällbjörkskog medan södra delen består av fjällmassiv med kalfjällstoppar. Reservatets högsta topp är Autjoklimpen, Avtseje på samiska, med sina 1 240 meter över havet. 

Området är populärt för friluftsliv på både sommaren och vintern. I området finns flera leder, bland annat kan man vandra Konstleden och gå förbi konstnären Folke Ricklunds fjällateljé. Även Lapplandsleden passerar genom naturreservatet. 

Precis som utanför skyddade områden gäller allemansrätten. Att det nu formellt är ett reservat möjliggör ett förbättrat friluftsliv. Sedan är området även viktigt för rennäringen så utöver redan befintliga leder och anläggningar kommer inte några större satsningar att göras, säger Anton Larsson, fjällförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Naturreservat

Syftet med att bilda naturreservat är att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald. Syftet är också att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser. Det finns över 5000 naturreservat i Sverige och naturreservaten utgör den största andelen skyddad natur. Naturreservat är en stark skyddsform som kan bildas av både länsstyrelser och kommuner.

Källa: Naturvårdsverket


Tips på turer i området? Flera Utsidan-medlemmar har besökt Satsfjället:

Vandring Saxnäs-Borgafjäll

Bilder från Satsfjället

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?
2024-05-14 17:23   HasseQ
Och varför behövs 5000 Naturreservat ? Dom som hittar på dessa reservat verkat ha blivit halvknäppa. Kostar säkert en massa med administration och skyltar osv. Det räcker med allemansrätten !

I detta fallet är det väl ingen väsentlig skillnad mot Allemansrätten ? Verkar vara samma regler. Så varför ??
 

Läs mer

Efter långa diskussioner kring ämnet avgifter och allemansrätt kommer här en sammanfattning av tråden och även en omröstning. Vad tycker du i frågan?

Att bygga broar

Common Values United jobbar för att öppna upp den svenska naturen för "barn från tredje kulturen". 7 kommentarer
Tävla om ett exemplar av ”Barnens fjällbok – En handbok för unga fjällvandrare”.
Glaciärvandring, klättring och balansgång längs en smal kam. Att ta sig till Sveriges två högsta toppar är inget för den höjdrädda. 4 kommentarer
Föreningen Hej främling och STF arrangerade förra helgen en fjällvandring för att ge fler möjlighet att må bra och hitta nya vänner.

Fjälledarens tips: Så packar du lätt och når längre

Ibland får man ut mer av naturupplevelser när man tar ut svängarna. Fjälledaren Oskar berättar hur han hittar en större frihetskänsla utomhus.