Nyheter > Friluftslivet som öppna data

Friluftslivet som öppna data

Nu blir det lättare för besökare i Sveriges skyddade områden att se vilka leder och anordningar som finns i området. Informationen presenteras i kartverktyg hos Naturvårdsverket och alla länsstyrelser, samt som öppna data som är fria att använda i egna applikationer.

Informationen handlar om vilken typ av leder som finns i området, exempelvis cykelled, naturstig, skidled, vandringsled, ridled eller kanotled. Genom olika symboler kan vi även se var det finns till exempel entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, rastskydd, vadställen, fågeltorn eller andra besöksanläggningar.

Dessa data kan nu användas av de aktörer som vill visa informationen på kartor, webbplatser eller i appar.

- Naturvårdsverket vill på detta sätt förbättra tillgängligheten och upplevelsen för alla besökare i våra skyddade områden. Vi hoppas att detta blir väl använda data, som många fler än Naturvårdsverket kommer att presentera, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket. 

Genom att göra informationen tillgänglig digitalt så blir detta även ett komplement till de kartor och broschyrer som finns i våra skyddade områden. För närvarande finns data från cirka 1 400 av ungefär 5 000 områden tillgängliga.

Här kan du se information:

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Länsstyrelsens karttjänst hittar du via länsstyrelsen.se - via varje läns sida "Besök och upptäck".

Här kan du hämta öppna data. Ange "friluftslivsdata" som sökord.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar