Nyheter > Brett stöd för Laponiaförvaltning

Brett stöd för Laponiaförvaltning

Den vackra Rapadalen i Sareks nationalpark är en del av världsarvet Laponia. Foto: Cody Duncan

Den framtida förvaltningen av Laponia diskuteras. Förra årets utvärdering och en färsk remissomgång ger den nya lokala förvaltningen ett brett stöd. Med anledning av detta har Swedish Lapland Visitors Board och Svenska Ekoturismföreningen identifierat tre viktiga pusselbitar för den framtida förvaltningen.

1. Stärk och vidareutveckla den lokala Laponiaförvaltningen.
2. Bjud in naturturismens lokala, regionala och nationella företrädare i arbetet.
3. Se till att regering och riksdag ger Laponiaförvaltningen ett tydligt och starkt mandat att i samverkan med naturvård och rennäring bidra till en hållbar och livskraftig besöksnäring i världsarvet.

Världsarvet Laponia, som består av fyra nationalparker och två stora naturreservat, är Europas största sammanhängande och skyddade naturlandskap. Sedan 2011 förvaltas världsarvet av den ideella föreningen Laponiatjuottjudus, som är en unik lokal form av förvaltning. I föreningens styrelse sitter företrädare för nio samebyar, Gällivare och Jokkmokks kommun tillsammans med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Förra året utvärderades modellen och nyligen avslutades en remissomgång om Laponiaförvaltningens framtid. Utvärderingens slutsats blev att den nya modellen har förbättrat den lokala förankringen, vilket även är en uppfattning som får brett stöd i flertalet av de drygt 30 remissvar som inkommit till Miljö- och energidepartementet.

De styrande partierna i Jokkmokks kommunpolitik går däremot mot strömmen. Kommunalrådet Robert Bernhardsson (S) har föreslagit att Laponiaförvaltningen ska avvecklas och att uppgiften bör tas över av Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten säger däremot i deras remissvar att ”Laponiatjuottjudus har potentialer att fortsätta att utvecklas till en föredömlig samförvaltning”och att förvaltningsformen ”i allt väsentligt fungerar väl”.

Swedish Lapland Visitors Board vill vidareutveckla förvaltningen av Laponia.

– Världsarvet är en fantastisk nationell och internationell attraktion som skapar affärsmöjligheter för besöksnäringen inom, men framför allt runt området. Utmaningen handlar om att få fler att bo på våra lokala lodger och hotell, äta på områdets restauranger och att boka guidade aktiviteter för att ta del av vår eftertraktade naturnära livsstil och unika utomhuskultur, säger Erika Mattsson, vd på Swedish Lapland Visitors Board och tillägger:

– En växande turism är inte samma sak som massturism. För Laponia behöver vi säkerställa en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökade intäkter för varje gästnatt. Vi ser allt fler ansvarsfulla resenärer som inte vill belasta eller orsaka skador på resmålet, utan istället snarare bidra till dess sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling.

Förra årets utvärdering slår även fast att naturturismens möjligheter inte har tagits tillvara på ett optimalt vis. Ska turismen blomstra i våra nationalparker, menar Ekoturismföreningen att det behövs tydliga direktiv om hur dessa tillgångar ska nyttjas optimalt till förmån för nya jobb och företag, värdefull natur, vårt kulturarv, lokal naturturism, friluftsliv, regional tillväxt och andra gröna näringar som renskötseln.

– Därför måste Laponiaförvaltningen få ett tydligt och starkt mandat och direktiv från regering och riksdag att i samklang med naturvård och rennäring bidra till en hållbar och livskraftig besöksnäring, avslutar Per Jiborn.

Fullständiga kommentarer går att läsa här.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2017-10-19 05:02   luleå
Och där skall man kanske starta en gruva? Pengar pengar kan göra vad som helst?
 
2017-10-19 09:15   brigas
Jokkmokks kommunala ledning har en helt annan uppfattning än tex Gällivare.Mycket märkligt att det kan vara så. Men ser ju att Jokkmokksrådet är mest angelägen om byggexpansion för exploatering utifrån skoterturismen,och mindra av mark och naturbevarande turism.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in