Branschdag ska skynda på ett mer hållbart friluftsliv

Kan sport- och friluftsbranschen vara en drivande kraft för hållbar utveckling? Det hoppas alla de som samlades för konferensen Sustainable Outdoor Professionals i Östersund mitten av oktober.

Av: Henrika Lavonius Wike

"Business As Usual Is Over": Panelsamtal med företrädare för Greenpeace, det samiska samfundet, Protect our Winters och skoföretaget Icebug.

Branschdagen är en del av festivalen Sustainable Outdoor, som Utsidan skrivit om här.

Intresset för friluftsliv ökar och därmed också trycket på friluftsmiljöer. Samtidigt kommer 30 nya hållbarhetslagar i EU bara de närmaste åren och klimatutsläppen måste halveras.

För att skynda på omställningen i friluftsbranschen och sprida kunskap som kan bidra till att tackla utmaningarna skapades branschdagen som samlade en blandning av varumärken, återförsäljare och aktivitetsbolag. Arrangör var Peak63 Outdoor Lab och bland föreläsarna fanns bland andra forskare, experter inom juridik och hållbarhet samt ideella organisationer.

De som ska göra jobbet

”We are the ones we’ve been waiting for”. Under dessa slagord på en vägg i en av Mittuniversitetets hörsalar diskuterade företrädare för Greenpeace, det samiska samfundet, Protect our Winters och skoföretaget Icebug den omställning som behöver göras i friluftslivet och samhället generellt.

Paneldiskussionen var ett av inslagen på konferensen som samlade ett 80-tal deltagare från varumärken, återförsäljare och aktivitetsbolag. Ett övergripande budskap: det finns inte tid för ”business as usual”, alla måste skala upp ambitionerna. Eller som panelens moderator Morten Lehmann konstaterade:

– Idag handlar miljöarbete hos progressiva företag inte längre om ”göra mindre skada” utan om att ”göra gott”, sa Morten Lehmann som är rådgivare på företaget Tailwind.

För företagen handlar det nu om att kliva utanför det obligatoriska, menar han, och göra frivilliga insatser för naturen och civilsamhället. Det kan vara att återställa våtmarker, skapa inkludering eller samverka kring fossilfri energi, med mera.

Den tunna gränsen mot grönmålning

Eftermiddagens föreläsningar presenterade bland annat EU:s nya lagkrav, som de ”produktpass” som ska att säkerställa spårbarhet av material, samt hur besöksnäring kan bedrivas i samspel med miljöhänsyn och samiska rättigheter. Seminariet ”Tunna Gröna Linjen” som leddes av Greenpeaces kreative chef Gustaf Martner diskuterade gränsen mellan grön marknadsföring och så kallad greenwashing, både ur juridiskt och moraliskt perspektiv.

– När EU:s regler kring Green Claims är införda måste alla påståenden kring hållbarhet verifieras i förväg av en oberoende organisation, berättade Pascal Moreau från Ohana Public Affairs i Bryssel.

Lagkraven påverkar samtliga företag som vill sälja inom EU och väntas träda i kraft i sin helhet senast 2027. En av grundtankarna, förklarade Pascale, är att inget företag ska ha en orättfärdig konkurrensfördel genom att slira med sitt miljöarbete.

– I en perfekt värld skulle vi inte behöva kommunicera kring hållbarhet, konsumenter skulle kunna göra bra val ändå. Men världen är inte perfekt och människor har inte tillgång till all den information de skulle behöva ha, konstaterade Gustaf Martner.

Icebug prisades för solcellsprojekt

Under konferensen delade arrangören Peak63 i samarbete med branschtidningen Suston (Sustainable Outdoor News) och sponsoren Gidås Hållbarhetsbyrå ut ett nyinstiftat pris för initiativ som påverkar branschen i positiv riktning. Utmärkelsen ”Changemaker Award” gick till skoföretaget Icebug för projektet ”Solros” som monterar solpaneler på Icebugs fabriker i Vietnam, och även bjuder in andra företag att samsas om nödvändiga investeringar.

– Icebug har hittat en enkel ”plug-and-play”-lösning på en av våra största utmaningar. Förutom att införa det i sin egen verksamhet bjuder de även in andra varumärken med produktion i Vietnam att delta, för att snabbt få till den förändring som behövs, sa Peak63:s Jan Stala i samband med att priset delades ut.

Det var en glad och överraskad David Ekelund från Icebug som tog emot utmärkelsen och som i sitt tacktal reflekterade kring förändrade attityder till hållbarhet inom branschen.

– Idag finns ett engagemang ända upp på ledningsnivå att arbeta med de här frågorna, säger David Ekelund som förutom i det egna företaget driver miljöfrågor inom branschorganisationen European Outdoor Group.

Logga in för att kommentera
Bli medlem
Glömt namn/lösen?

Läs mer

Den 11-14 september träffas flera aktörer inom friluftslivet för att diskutera hur friluftslivet påverkar klimatet. 5 kommentarer
Naturen erbjuder mängder av möjligheter till friluftsliv - oavsett om vi vandrar, klättrar eller åker skidor. Men hur kan vi se till att vi gör det ... 8 kommentarer
Outdoor Festival Sthlm arrangeras i slutet på maj och erbjuder flera prova på aktiviteter, föreläsningar och skönt utehäng.
Den 22 maj uppmärksammas Biologiska mångfaldens dag över hela Sverige.
Länsstyrelsernas minskade anslag för skötsel av skyddad natur kommer påverka naturreservat och vandringsleder negativt. 6 kommentarer

Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.