Nyheter > Besök ett naturreservat

Besök ett naturreservat

Vi har 5242 naturreservat i Sverige, dessa är utspridda över hela landet. Ett naturreservat skyddas av olika skäl, det kan vara för att bevara värdefulla naturområden eller den biologiska mångfalden och för människors friluftsliv.

På länsstyrelsens hemsida hittar du naturreservaten i det län där du bor. Där finns information om bra parkeringsplatser i anslutning till reservatet och vilka regler som gäller just där. Det kan vara olika regler för respektive reservat, de brukar också finnas att läsa på informationstavlor vid parkeringarna i anslutning till reservatet.

Genom att läsa på om naturreservatet du ska  besöka uppmärksammas du på vad som är speciellt med naturen, djur- och växtriket just där. Det berikar turen och är samtidigt lärorikt.

Till länsstyrelsens hemsida.

Statistik över naturreservat per landskap på naturvårdsverkets hemsida.

Besök ett naturreservat och njut av naturen.

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!