Nyheter > Allt fler besöker Sveriges nationalparker

Allt fler besöker Sveriges nationalparker

Söderåsen, flygfoto. Lövskogar, rasbranter, strömmande vattendrag och ett rikt växt- och djurliv.
Foto: Bertil Hagberg / Sesamphoto

De mest besökta nationalparkerna i Sverige är Stenshuvud, Söderåsen, Kosterhavet och Tyresta nationalparker, alla med över 320 000 besök. Den nationalpark som ökat mest under 2017 är Tiveden, från omkring 90 000 år 2016 till 120 000 besök 2017.

-Nationalparkerna är en fantastisk karta över Sveriges rika variation av naturtyper. Här kan vi njuta av den finaste natur som Sverige har att erbjuda och det är glädjande att se att allt fler gör det, säger Maano Aunapuu, chef på Områdesskyddsenheten.

Nästan nio av tio tycker att nationalparker är viktiga
Nästan nio av tio svenskar tycker att nationalparker är viktiga eftersom de ger möjlighet till naturupplevelser och för att behålla orörd natur för framtida generationer. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Stillhet, livskvalitet och rekreation är upplevelser som förknippas med ett besök i en nationalpark.

Under 2017 har förvaltare av nationalparkerna fortsatt arbetet med att öka tillgängligheten för besökarna. Två nationalparker har också nyinvigts och blivit större, Björnlandet och Tivedens nationalparker. Tiveden utökades med 50 procent och Björnlandet blev drygt dubbelt så stor som tidigare.

-Nationalparkerna fyller en viktig funktion både när det gäller biologisk mångfald och friluftsliv och vi ser positivt på en ökad, hållbar naturturism. Den medverkar till att öka allmänhetens kunskap och intresse kring natur och miljö, samtidigt som den bidrar till den lokala besöksnäringen i form av boende, mat och aktiviteter, fortsätter Maano Aunapuu.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in