Nyheter > Allemansrätten

Allemansrätten

Den 26 januari 2011 förband sig Sveriges regering till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Från årsskiftet gavs Institutet för språk och folkminnen ett treårigt uppdrag, att som samordnande myndighet utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen i Sverige.

Allemansrätten har nu lyfts upp och lagts på den nationella förteckningen som Institutet för språk och folkminnen har upprättat. Syftet med förteckningen är att inspirera och förmedla kunskap om metoder för tryggande och vidareförande. Samt att engagera allmänheten och skapa samarbeten mellan olika aktörer.

Till sidan om Allemansrätten på Institutet för språk och folkminnens sida

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!