Veckotävlingen

Verkar som TL har letat rätt på regelboken.....
Min bedömning är att kroken gått in under gällocket och ut genom ögat, om nu det nu har någon betydelse.
mört.jpg
 
Verkar som TL har letat rätt på regelboken.....
Min bedömning är att kroken gått in under gällocket och ut genom ögat, om nu det nu har någon betydelse.
Visa bilaga 35851
En sådan fisk som är felkrokad hade inte räknats på en tävling om någon hade sett hur felkrokad den var. En fisk som gk på en tävling ska enbart krokas i munnen enl. sportfiskarnas regler. Mörten var på fel plats vid tillfället.
 
Sportfiskarnas regler är aningen spretiga. För storfiskregistreringen gäller att "den ska ha krokats i mun eller svalg. Fisk som avsiktligt eller oavsiktligt har krokats på annat sätt registreras inte." I deras särskilda tävlingsbestämmelser för Kust & Sjö anges följande: "Allt ryckfiske är förbjudet liksom artificiellt bete med fast krok, med undantag för jigg. Vid fiske får man använda en trekrok eller tre enkelkrokar, (undantag artificiellt bete som av tillverkaren försetts med mer än en trekrok). Fisken ska vara krokad i huvudet, framför gällocken."

I Veckotävlingen har vi tämligen skissartade regler men någonstans måste ju gränsen dras. Vid mitt kustspinn får jag rätt ofta upp felkrokade spiggar och tobisar, små fisk som helt enkelt kommit i vägen för min krok. Dessa räknar jag naturligtvis inte. I sportfiske handlar det om att lura fisken att ta ett bete. Sitter kroken i munnen är det ingen tvekan om att man lyckats med detta. Vid fiske med drag efter tex gädda händer det rätt ofta - tex när en fisk hugger tvärs över en stor wobbler - att en krok fastnar i mungipan med på dess utsida. Andra liknande krokningar förekommer vid "regelrätta" hugg. Det torde vara detta som ligger bakom den citerade regeln i de särskilda tävlingsbestämmelserna.

Flera av Sportfiskarnas bestämmelser för olika sorters fisketävlingar saknar, åtminstone såvitt jag kunnat se, uttryckliga regler rörande krokning men jag antar att detta beror på att saken anses självklar.

Fiske är en gentlemannasport i det avseendet att det oftast endast är fångstmannen själv som vet hur en fångst gått till. Vi är alltså våra egna domare. Även om man fiskar sportsligt rymmer fisket ett inslag av slump och ingen kan helt gardera sig mot oavsiktliga felkrokningar. Däremot känns det på något vis rimligt att tex en pimpelabborre som fått kroken "under hakan" när den varit framme och nosat på pirken får passera som en korrekt krokad fisk. Skulle samma abborre fått kroken vid bröstfenan är det däremot en uppenbart felkrokad fisk.

Vad tycker ni? Ska vi räkna endast fisk krokad i mun/svalg, ska vi tillämpa regeln om i huvudet och framför gällocken eller ska vi räkna all fisk man fått upp på land/i båten?
 
Enbart fisk som är krokad i mun eller svalg ska räknas. Det är dom reglerna som jag har fått hålla mig till under tävlings- och specimenfiske oavsett om det har varit mete, pimpel, kust- eller havsfiske. Så förlorade jag en förstaplats på ett SM i havsfiske när jag bodde söderut. Jag hade fått en rödspätta på bottenmete på enkelkrok som var krokad jämte mun ist och därmed blev inte den fisken räknad. Istället blev det en 7:de plats för den vägde närmare 2 kg så den fick följa med hem istället och bli till matfisk.:) Killen som stod närmast mig på båten vi var ute med ropade på assisterande tävlingsledaren som räknade bort fisken. På havsfiske är det ingen idé att tänka på fuska när vi står med 1-1,5 m mellanrum mellan varandra, men det finns alltid någon som inte kan vara ärliga utan fusk.

Det var bara att gilla läget och det grämde mig hela vägen hem.:(
 
Även om frågan vad gäller den lilla mörten nu på ett snyggt sätt är avförd från dagordningen så är frågan vad som är en korrekt krokad fisk intressant. Minst lika intressant är frågan hur många krokar man använder. Vid mete med en enkelkrok uppnår man per automatik så gott som 100% krokning i mun/svalg. Fiskar man med en 25 cm lång wobbler med tre stycken stora trekrokar kan krokar fastna litet hur som helst och fiskar man med upphängare är det likadant. Så snart man har fler än en krok så kan ju en fisk vara samtidigt korrekt krokad och felkrokad, dvs ha en krok i munnen och en annan någon annanstans. För att ytterligare problematisera så händer det ju i sådana situationer att en fisk först krokas i munnen, att under fighten sedan en krok fastnar någonstans utanför munnen och att sedan kroken i munnen lossnar varefter fisken landas, dvs en fisk som krokats korrekt landas felkrokad...
 
Sitter ena 3-kroken på en gös eller gädda så är den korrekt krokad. Gäddan el. gösen kan ta betet från sidan och bli krokad på det sättet med en 3-krok i munnen/mungipan eller den sista 3-kroken på wobbler inne i munnen så är den korrekt krokad.
Metar du däremot med död/levande bete så gäddan/gösen automatiskt krokad i mun eller svalg.
 
Sitter ena 3-kroken på en gös eller gädda så är den korrekt krokad. Gäddan el. gösen kan ta betet från sidan och bli krokad på det sättet med en 3-krok i munnen/mungipan eller den sista 3-kroken på wobbler inne i munnen så är den korrekt krokad.
Metar du däremot med död/levande bete så gäddan/gösen automatiskt krokad i mun eller svalg.
Sitter ena 3-kroken på en gös eller gädda i mun eller svalg så är den korrekt krokad.
Jag glömde mun eller svalg i förra inlägget så nu är det tillrättat.
 
Förr, när all ätbar landad fisk saklöst avlivades och togs till vara var svalgkrokningar tämligen oproblematiska men med det alltmer utbredda C&R-fisket bör de undvikas. Många metare har börjat gå över till cirkelkrok som, åtminstone i teorin, minskar frekvensen "djupa" krokningar. Kanske finns det skäl att titta närmare på just frågan om svalgkrokningar. Om sådana inte godkändes i storfiskregistrerings- och tävlingssammanhang skulle ju incitamentet att göra allt för att undvika dem minska.
 
Förr, när all ätbar landad fisk saklöst avlivades och togs till vara var svalgkrokningar tämligen oproblematiska men med det alltmer utbredda C&R-fisket bör de undvikas. Många metare har börjat gå över till cirkelkrok som, åtminstone i teorin, minskar frekvensen "djupa" krokningar. Kanske finns det skäl att titta närmare på just frågan om svalgkrokningar. Om sådana inte godkändes i storfiskregistrerings- och tävlingssammanhang skulle ju incitamentet att göra allt för att undvika dem minska.
Metar man gös/gädda med en cirkelkrok så tror jag också att den fastnar nere i svalget. Jag är inte säker eftersom jag inte har provat eller anv. cirkelkrok under mitt liv.
Låter man inte gösen/gäddan svälja betet så rycker man ut både krok o betesfisk ur munnen på fisken. Det är det som sker vid ett för tidigt mothugg och då talar jag av egen erfarenhet med vanliga 3-krokar.
 
Metar man gös/gädda med en cirkelkrok så tror jag också att den fastnar nere i svalget. Jag är inte säker eftersom jag inte har provat eller anv. cirkelkrok under mitt liv.
Låter man inte gösen/gäddan svälja betet så rycker man ut både krok o betesfisk ur munnen på fisken. Det är det som sker vid ett för tidigt mothugg och då talar jag av egen erfarenhet med vanliga 3-krokar.
Mja, det är möjligt om än inte lätt att kroka gäddan innan den svalt betet men då krävs perfekt timing och det mer eller mindre utesluter mete med fler än ett spö eftersom man måste ha järnkoll på vad som händer. Detta sagt så har man ju alltid möjlighet att välja hur man ska meta - botten eller flöttmete, typ av bete, typ av tackel och krok(ar) etc - utifrån om man prioriterar att kroka så många gäddor som möjligt eller att kroka de gäddor man fångar så skonsamt som möjligt. Förespråkar/tillämpar man C&R borde det senare förhållningssättet vara självklart.

Ska fisken återutsättas torde en krokning på munnens utsida vara att föredra framför en svalgkrokning.
 
Senast ändrad:
Trådstartare Liknande trådar Forum Inlägg Startad
lausvik Veckotävlingen - anmälningar Fiske 9

Liknande trådar

Logga in

Tips!