Olycka med trangiakök och elever igen

Kunna planera och genomföra......

Anser man att man nått målen om eleverna kan vistas utanför skolgården i 4 timmar så är din invändning rätt. Jag tolkar det som att man skall kunna vistas i naturen åtminstone en dag och då behöver man laga mat.

Eller räcker det kanske med att kommunen kör ut mat från centralköket?

Eftersom vi tolkar det så olika så kanske SÖ skulle formulera målen i konkreta mätbara termer.
Jag är ofta ute hela dagar utan att laga mat, det gäller att planera för det. Alltså antingen lagar jag mat ute i naturen eller så tar jag med färdiglagad mat. Allt som enklast en stadigare matsäck beroende på hur det ser ut.

Om jag ska laga mat så brister det om jag inte har kök med mig, eller inte har kunskap att använda det.

Planera är ert nyckelord ... kunskap är muycket annat och inte begränsat till att just förstå att man måste se till att få i sig att äta.

Sen finns det olika sätt att få just käk. Oxh att kunna hantera dtt kök underlättar och är lämpligt, det går att säga att det kan vara en bra kunskap att ha och förmodligen därför det ingår. Men där finns det också gränser - ska man kunna exakt allting på en hög nivå? Eller finns det rimliga gränser ställt mot resurser och behov.

För att klara av en dag hur mycket tid kan skolan planera in för det ställt mot annan kunskap som också måste finnas med i plan.Skickat från min G8231 via Tapatalk
 
Senast ändrad:
Jag håller med om att man kan ifrågasättas om det här med friluftsliv är något som skolan skall hålla på med över huvud taget, det finns ju mycket annat som är viktigt och resurserna är begränsade (om det är det du menar).

Om man nu skall ha med det så anser jag att målsättningarna inte skall vara så luddigt formulerade att man kan tolka dom på så väldigt olika sätt.

Uppenbarligen tolkar en del (dom skolor som har införskaffat kök) det som att det skall ingå kunskaper om hur man lagar mat.

Att man sedan kan klara sig med matsäck för en dags utevistelse är jag väl införstådd med.
 
Ibland är det bra med luddigheter i målen.

Om vi skulle fråga alla medlemmar på utsidan vad som är viktigt när det gäller friluftsliv, så skulle vi få väldigt olika svar. Om vi bara inskränker oss till "hur man ska tillföra kroppen näring när man befinner sig opraktiskt långt från både hem och restauranger" så finns det vissa av oss som tycker att allt annat än matlagning över öppen eld är fusk, vissa som älskar flerbränslekök och gourmetmatlagning, vissa som bygger egna kökslösningar, vissa som hellre har matsäck som inte kräver kök, vissa som tycker att kombinationen jetboil och frystorkade laga-i-påsen är guds gåva till utefolket, och vissa som bara räknar kalorier per gram i packningen.

Och ingen av dessa har ju fel. Det är en ren smaksak.

Så varför skulle skolans läroplan vara mer specifik med exakt hur friluftsliv skall bedrivas? Bara eleverna lär sig att det finns en värld utanför detaljplanerat område, att man faktiskt kan vistas där, att det kräver lite annan planering än på ett köpcenter och inte minst en annan typ av hänsyn och ansvar. Då är jag nöjd.

Spritkök, gaskök, eld eller matsäck, det är som att diskutera bandy eller hockey på jympan. Inga katastrofer inträffar om inte alla skolor väljer samma väg. (Men det kan gå illa om läraren inte har koll på riskerna)
 
Kunna planera och genomföra......

Anser man att man nått målen om eleverna kan vistas utanför skolgården i 4 timmar så är din invändning rätt. Jag tolkar det som att man skall kunna vistas i naturen åtminstone en dag och då behöver man laga mat.

Eller räcker det kanske med att kommunen kör ut mat från centralköket?

Eftersom vi tolkar det så olika så kanske SÖ skulle formulera målen i konkreta mätbara termer.
Skall man köra ut varm mat från centralkök så ställer det till med andra problem om man inte kan hålla den varm

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5VGyPO/artsoppa-dodade-tva-aldre-i-tierp
 
Vitsen med mål

Vitsen med mål är ju att man vet vad man skall uppnå. Inom utbildning kan det ju eventuellt formuleras i termer av "känna till" eller "kunna utföra". Skulle vi acceptera "luddiga mål" så vet vi ju inte vad respektive individ kan när vi skall värdera om dom t. ex. är kompetenta att utföra en uppgift som föreläggs dom.

Det kan ju inte vara så att respektive lärare eller skola avgöra vad målen innebär. Då har vi (samhället) ju ingen som helst nytta av kursplaner, betygsättning etc.
 
Menar du verkligen att 12-13-åringar ska "ta eget ansvar" i skolan?
Absolut. Under adekvat överinseende beroende på farans grad. Ska de inte få cykla utanför tomten före de är 21..?

Vi ”gamlingar” är ofta väldigt kategoriska över de unga generationernas handfallenhet inför ”det mesta” avseende farligt/praktiskt, ändå är dagens ungar ”smartare” & har tillgång till enormt mycket praktiskt info i fickan när de behöver, men väldigt mycket av internetinformationen förutsätter också stor fundamental kunskap för att kunna överblicka omfattningen av uppdraget.

Hur tror du att barn någonsin ska lära sig att göra rimliga riskbedömningar om vuxna alltid tar över både utförande & ansvar..?
 
Matsäck verkar vara ett okänt begrepp i Onlinepizzans tidevarv...
Det finns en regel som säger att skolor inte får förutsätta att barn kan ta med något hemifrån (varken glasspeng, mat eller bidrag till skolresa osv) - då blir det en klassfråga och skolan ska inte kosta något för eleven och dessutom servera lunch. Det finns en uppsjö tidnignsartiklar som argumenterar för och emot detta.

Skolan kan dock bistå med matsäck som lunch. Jag minns hyfsat värmeokänsliga renklämmor och tetra med juice från skolutfärder/friluftsdagar i min ungdom.

/Patrik
 
Det finns en regel som säger att skolor inte får förutsätta att barn kan ta med något hemifrån (varken glasspeng, mat eller bidrag till skolresa osv)
Nja, det är lite småluddigt, och olika kommuner tolkar det olika. På skolverkets sida står det

Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.

Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det när man planerar aktiviteter.

Så enstaka gånger, små summor. Det tolkas av en del kommuner som att en enstaka matsäck är ok, trots att skolan ska tillhandahålla lunch ( i grundskolan)
 
Vitsen med mål är ju att man vet vad man skall uppnå. Inom utbildning kan det ju eventuellt formuleras i termer av "känna till" eller "kunna utföra". Skulle vi acceptera "luddiga mål" så vet vi ju inte vad respektive individ kan när vi skall värdera om dom t. ex. är kompetenta att utföra en uppgift som föreläggs dom.

Det kan ju inte vara så att respektive lärare eller skola avgöra vad målen innebär. Då har vi (samhället) ju ingen som helst nytta av kursplaner, betygsättning etc.
Det är ju en avvägning. För luddiga mål och de blir meningslösa. För detaljerade och de blir ett hinder.

Nu orkar jag inte googla läroplaner för att kolla vad det verkligen står men...

Simkunnighet ingår i läroplanen. Men har det någon som helst betydelse om någon simmar sina 200m med crawl eller bröstsim?
Att spela något instrument ingår i läroplanen, men är det en avgörande samhällsfråga om musikläraren föredrar gitarr eller piano?

På samma sätt har jag svårt att se hur en specifik teknik för att värma mat i naturen behöver specificeras som ett läroplansmål. Det viktiga är ju att det sker under rimligt säkra former och på ett sätt som är någotsånär applicerbart utanför skolans värld. (Och i verkliga världen finns det inget centralkök i skogen)
 
Skilj på mål och medel.

På samma sätt har jag svårt att se hur en specifik teknik för att värma mat i naturen behöver specificeras som ett läroplansmål. Det viktiga är ju att det sker under rimligt säkra former och på ett sätt som är någotsånär applicerbart utanför skolans värld. (Och i verkliga världen finns det inget centralkök i skogen)
Jag ser inget behov av specificera vilken typ av metod som skall användas för tillagning/värmning av mat. Då har man ju börjat detaljstyra hur utbildningen skall gå till, dvs. vilka medel som skall användas.

Däremot anser jag att målet bör vara så pass tydligt att man i efterhand kan bedöma om målet nåddes.

(Att skolorna införskaffar spritkök har knappast med målet att göra, det är nog för att det är det billigaste alternativet.)

Kanske målet skall formuleras som (ej särskilt genomtänkt formulering) "kunna genomföra ett dygns utevistelse inkuderande övernattning och tillagning av varm mat".

Den här delen av diskussionen börjar väl bli litet OT så vi kanske skall dämpa ner den nu.
 

Liknande trådar

Logga in

Tips!