Klimatkrisen orsakar förskjutning av jordaxeln enligt Per Bolund.

Tycker det är en tråkig och fördummande utveckling. Olika politiska företrädare gör sitt bästa för att komma på nya Buzzwords för att skrämma upp folk och komma med i rubrikerna. Idioter.
 
:ROFLMAO: Humor hur SD alltid poppar upp, oavsett vad diskussionen handlar om. Och nej, forskningen säger inte att jordens rotationsaxels lutning har förändrats. Lutningen mäts i förhållande jordens banplan runt solen. Vad artikeln säger är att den geografiska polens kontinuerliga förflyttning i förhållande till jordens yta har en komponent som kan härledas till isavsmältning, som i sin tur kan härledas till klimatförändringar, som i sin tur kan antas bero på mänskliga aktiviteter. Enkelt uttryckt kan man säga att jorden vrider sig runt sin rotationsaxel. Naturligtvis finns en återkoppling här, vilket kan leda till (ytterst små) förändringar i jordaxelns lutning p g a denna vridning, men det är inte det artikeln handlar om. Jag rekommenderar den intresserade att faktiskt läsa artikeln i Geophysical Research Letters istället för att killgissa: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL092114

Detta är knappast ytterligare "en pusselbit i klimatförändringarna". Det är en väntad effekt av klimatförändringarna, som kunnat observeras en tid. Det vare sig konfirmerar eller försvagar några argument avseende klimatförändringarna och dess orsaker. Att de två synnerligen högklassiga publikationerna Aftonbladet och Expressen fått för sig att skriva om detta är snarare en effekt av deras totala brist på naturvetenskaplig kompetens. Jag tycker personligen dock det är sorgligt att vi har en ledande företrädare för ett parti som påstår sig sätta miljön främst (vilket jag tycker vore föredömligt, om det vore sant) som är så okunnig om tillvaron att han ägnar tid till patetiskt twittrande om fullständigt irrelevanta saker i stället för att arbeta med sådant som verkligen kunde göra skillnad. Och ja, om mp åker ur Riksdagen kanske de tvingas rannsaka sig själv så grundligt att de sedan väljer samma väg som sina kusiner i t ex Tyskland och Norge. Då kan de bli en positiv kraft igen.
 

Logga in