• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Dags för en lång nationell led?

Det har ju skrivits ett antal gånger här på Utsidan om den ökade nedskräpningen och förslitning på leden. Ska det fortsätta så här?
Om vi bortser ifrån nedskräpningen är det vi ser bara början. Ett minskat utlandsresande (som många hoppas på) leder rimligtvis till ökad turism inom landet och Kungsleden lär få sin beskärda del vilket bl.a kommer att öka förslitningen av lederna. Förmodligen kommer även besökarantalet från andra länder att öka då de lessnat på att vi turistat sönder deras länder.

Förhoppningsvis kan besökare från mer tätbefolkade länder lära oss betydelsen av ”leave-no-trace”, men precis som att förslitning måste hanteras på annat sätt än att besöksantalet begränsas måste det förmodligen krävas mer avancerad sophantering på de mer välbesökta lederna. Men det är nog orimligt att tro att antalet besökare ska kunna begränsas med tillstånd så länge allemansrätten fortfarande finns kvar. Däremot kan nog de mindre välbesökta lederna marknadsföras hårdare och på så sätt avlasta Kungsleden.

Angående ursprungsfrågan tror jag att ett ledsystem som bygger på frivilligt arbete måste ligga väldigt nära större tätbefolkade områden vilket jag föreställer mig är fallet med de större Amerikanska lederna. Jag skulle exempelvis tänka mig att större delen av AT går att nå inom 2-3 timmar från miljonstäder men även stora delar av PCT lär ligga inom räckhåll för vandrare från stötte städer som bara vill gå någon eller några etapper under en helg.
 
Är det mer uppstyrda och tydliga leder, samt lägre pris på stugboende som du efterfrågar? Alltså öka tillgängligheten så fler kan uppleva fjällvärlden?

Bara så jag är med på vad syftet är med denna led.
Hej!
Jag tycker att en nationell led skall samlas under 1 organisation. Om du t ex vandrar från Sälen till Abisko så märker du skillnad mellan de olika länen hur olika de vårdar/utvecklar/marknadsför leden. Skillnaden beror på anslagen respektive länsstyrelse ger till lederna. I Jämtland saknas det broar på flera leder, och en del leder har t o m stängts. Det innebär att vandrare utsätts för risker då det inte alltid finns info om t ex saknade broar. Erfarna vandrare kanske kan hantera det, men med nuvarande system blir fjällvandring exkluderande.
Lägre priser på boende vill nog alla ha. Det pågår en debatt om STF;s satsning i Sylarna. Istället för den satsningen hade man kunnat bygga ut stugnätet norr ut, något man inte gör. Mellan Sälen och Grövelsjön har länsstyrelsen i Dalarna stugor där en övernattning kostar 100 kr. Stugorna är obemannade men håller genomgående bra kvalitet.
Utifrån antalet vandrare är min bedömning att en nationell organisation skulle klara av det bättre och höja både säkerhet och kvalitet. Vad tycker du?
Benny
 
Att bilda en organisation som driver en lång led i fjällen skulle vara intressant.

Det har gjorts med framgång på låglandsleder men med begränsningen att lederna endast har varit i ett län. Exempel är Sörmlandsleden som drivs av en förening och Upplandsleden som drivs av en stiftelse (med det gäller bara för uppsala län).

Om det skulle vara genomförbart, vilket uppdrag de skulle ha (underhåll av led m.m.) och vilka konsekvenser det skulle få går ju att diskutera både possitiva som negativa.
Hej!
Tack för input. Vilka uppdrag skulle du vilja se i en nationell organisation? Konsekvenser?
Benny
 
Om vi bortser ifrån nedskräpningen är det vi ser bara början. Ett minskat utlandsresande (som många hoppas på) leder rimligtvis till ökad turism inom landet och Kungsleden lär få sin beskärda del vilket bl.a kommer att öka förslitningen av lederna. Förmodligen kommer även besökarantalet från andra länder att öka då de lessnat på att vi turistat sönder deras länder.

Förhoppningsvis kan besökare från mer tätbefolkade länder lära oss betydelsen av ”leave-no-trace”, men precis som att förslitning måste hanteras på annat sätt än att besöksantalet begränsas måste det förmodligen krävas mer avancerad sophantering på de mer välbesökta lederna. Men det är nog orimligt att tro att antalet besökare ska kunna begränsas med tillstånd så länge allemansrätten fortfarande finns kvar. Däremot kan nog de mindre välbesökta lederna marknadsföras hårdare och på så sätt avlasta Kungsleden.

Angående ursprungsfrågan tror jag att ett ledsystem som bygger på frivilligt arbete måste ligga väldigt nära större tätbefolkade områden vilket jag föreställer mig är fallet med de större Amerikanska lederna. Jag skulle exempelvis tänka mig att större delen av AT går att nå inom 2-3 timmar från miljonstäder men även stora delar av PCT lär ligga inom räckhåll för vandrare från stötte städer som bara vill gå någon eller några etapper under en helg.
Hej!
Tack för input. Det kanske är så att man måste göra inskränkning i Allemansrätten just där leden går fram? Ledunderhåll a la PCT/AT måste nog till på vissa ställen, t ex norra delen av Kungsleden, där leden kan vara flera meter bred pga stenig terräng. Jag stöder LNT-filosofin, och om vi inte tar ansvar kommer kommande generationer drabbas av nedslitningen än mer. Vad tycker du?
Benny
 
Blir det automatiskt mera pengar till underhåll av broar och leder om färre vandrar?
Hej!
Jag tycker att antalet vandrare som börjar gå kan begränsas per dygn. PCT släpper t ex ut 50/dygn om jag minns rätt, för att hålla nere slitaget. Om du upplevt t ex Fjällräven Classic med upp mot 2000 vandrare som drar fram så finns det skäl att pröva begränsningar på delar av leden som redan är hårt slitna. Det blir även lättare för stugvärdarna att hantera flöden och andra vandrare ges möjlighet till övernattning mm i stugorna.
Jag tycker att en nationell led skall samlas under 1 organisation. Om du t ex vandrar från Sälen till Abisko så märker du skillnad mellan de olika länen hur olika de vårdar/utvecklar/marknadsför leden. Skillnaden beror på anslagen respektive länsstyrelse ger till lederna. I Jämtland saknas det broar på flera leder, och en del leder har t o m stängts. Det innebär att vandrare utsätts för risker då det inte alltid finns info om t ex saknade broar. Erfarna vandrare kanske kan hantera det, men med nuvarande system blir fjällvandring exkluderande på grund av anslagen, och det vill vi väl inte?
Med 1 organisation kan ledunderhållet styras dit det behövs för tillfället. Bättre leder borde öka antalet vandrare, vilket inte minst boende och företagare längs leden säkert välkomna. Vad tycker du?
Benny
 
En idé kan vara att istället fokusera på att få till en helt ny led utgå och fokusera på de som redan finns. Det finns som framgår i tidigare inlägg leder från norr till söder som ansluter till varandra. Vissa finns det mycket lätthittad information om t.ex. Bergslagsleden och Kungsleden med många fler. Det finns även många doldisar som är svåra att hitta.

Ett första steg kan steg i den riktningen kan ju vara att få till en digital karta där vandringsleder översiktlig framgår med information och länkar till t.ex. Bergslagsledens hemsida för den sträckningen, Västra Vätternleden, etc.

Har för mig att det fanns någon påbörjad sådan karta för några år sen "Vandringskartan" men kan inte hitta den idag. (Har inte letat jätte noga).
Hej!
Tack för input. Norge har en sådan digital kartfunktion som är mycket uppskattad. En nationell led kan givetvis bygga på andra leder som du nämner. Det är skillnaden mellan länens prioriteringar (pengar) som avspeglar sig i ledernas varierande skick. Med 1 huvudman som sköter leden borde underhåll mm bli enklare och snabbare.
Vad tycker du?
Benny
 
Belastningen på de svenska lederna och stugorna är extremt olika. Att ha öppna stugor som kostar 100 kr natten funkar nog sämre på norra Kungsleden än mellan Sälen och Grövelsjön.

Jag tycker det är bra att det finns olika servicegrad på olika delar av vandringslederna. Ser inget fel att de som vill kan få betala för hotellstandard i t ex Storulvån eller Sylarna. Bara det finns andra alternativ där eller på andra håll. Vill man tälta i stället så spar man snart in investeringen i tält, liggunderlag sovsäck och köksutrustning. Alternativt hyr utrustning.

Thure
 
Allemansrätten är OK

Hej!
Tack för input. Det kanske är så att man måste göra inskränkning i Allemansrätten just där leden går fram? Ledunderhåll a la PCT/AT måste nog till på vissa ställen, t ex norra delen av Kungsleden, där leden kan vara flera meter bred pga stenig terräng. Jag stöder LNT-filosofin, och om vi inte tar ansvar kommer kommande generationer drabbas av nedslitningen än mer. Vad tycker du?
Benny
En inskränkning i allemansrätten torde inte gagna den svenska turismen, det är ju det stora dragplåstret som gör att vi själva och turister från andra länder gärna turistar i Sverige. Allemansrätten är fullt tillfredsställande som ramverk förutsatt vi tillämpar den.

Problemet är väl snarast dom som inte följer "lagstiftningen". Vi kanske måste tydliggöra vad som gäller i betydligt högre grad och i vissa fall beivra dom övertramp som görs (i allmänpreventivt syfte).

Dessutom tror jag att det krävs en aktiv marknadsföring av alternativ till Jämtlandstriangeln och Abisko-området för att fördela "slitaget" och inkomsterna för turistnäringen över större områden.

En nationell led kan nog vara ett alternativ som lockar en del "långvandrare". Hur den skall skötas är däremot ett frågetecken, länsstyrelserna prioriterar ju sina insatser väldigt olika och kanske är det svårt att få tillräckligt intresse från frivilliga.
 
Tycker det är perfekt att den stora mängden vandrare sliter på en begränsad area. De som är missnöjda med det lär väll söka sig bort från de stora motorvägarna. De som stannar gillar det antagligen och behöver inte räddas från slitaget. Att försöka sprida ut dem gör bara alla missnöjda. Både de som vill vandra ifred och de som uppskattar mycket människor och bekvämligheter. Det bästa med allemansrätten är att man kan välja. Man kan undvika allt vad vandringsleder heter och fortfarande vandra. Gillar man mycket folk med allt vad det innebär går man Kungsleden. Gör man det inte finns det andra vandringsleder med mindre folk eller mark utan vandringsleder.
 
Privatiseringsivrare eller marknadsliberal som förirrat sig bort från de traditionella urbana miljöerna?

För att klargöra frågan,
Vill vi ha inskränkningar i vår svenska Allemansrätt?
Vill vi ha en modell som i USA eller vissa andra länder med förbud, byråkrati och krav på att betala för att vandra?
Vill vi ha stadens bekvämlighet i mötet med den sk. Vildmarken?
Vill vi att pengarna och plånbokens tjocklek ska styra?

Jag räknade till fyra nej för min del.

Stå upp för Allemansrätten!
 
Hej!
Tack för input. Det kanske är så att man måste göra inskränkning i Allemansrätten just där leden går fram? Ledunderhåll a la PCT/AT måste nog till på vissa ställen, t ex norra delen av Kungsleden, där leden kan vara flera meter bred pga stenig terräng. Jag stöder LNT-filosofin, och om vi inte tar ansvar kommer kommande generationer drabbas av nedslitningen än mer. Vad tycker du?
Benny
Inskränkningar i allemansrätten (om vi leker med tanken - att det skulle vara möjligt) innebär i så fall att ledorganisationen skulle behöva ha avtal om tillträde med varje markägare efter ledens sträckning.

Det finns en anledning att de amerikanska lederna i huvudsak går på federal eller statägd mark. En ytterligare fördel är att det redan finns anställda Rangers som kan kolla Permits.

Att ett koncept fungerar i ett land innebär inte att det fungerar i ett annat.
 
Senast ändrad:
Det är enkelt att beskriva hur det i en perfekt värld skulle vara.
Lederna sköts av länen och i viss mån frivilliga, i Norge har man organiserade frivilliga.
Stugorna ägs av olika intressenter.
Allesmansrätten är unik och bör vårdas istället för att kritiseras. De som inte kan leva upp till den ännu måste fostras eller straffas enligt lagen.
Vem skall finansiera är en huvudfråga.
Vem skall ansvara.
Vem skall samordna.
Dessa tre viktiga huvudfrågor har förslagsställaren sorgfälligt undvikit, varför?
Att begränsa tillgången på startplatser till lederna inskränker AR.
Bättre samordning från Sydkusten till Treriksröset skulle säkert alla vinna på.

go tur
 
Som andra skrivit, allemansrätten är viktig och bör bevaras. Att de har andra regler utomlands och därmed andra "möjligheter" är en sak, men i Sverige har vi allemansrätten, och får ta det i beräkningen.

En led är bra, men den måste underhållas via det system vi har i Sverige, och vi kan inte begränsa tillgången, det är en viktig del av allemansrätten.

Vi måste agera i enlighet med de svenska förutsättningarna, inte enligt utländska.
 
Tack för input!

Tack för synpunkter och infallsvinklar. Jag kommer nu fortsätta arbeta för en nationell led, och återkommer med hur det går.

När det gäller Allemansrätten så är den redan idag begränsad, t ex genom olika förordningar eller regionala/lokala bestämmelser. Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten, något som många inte känner till.
Syftet är bland annat att skydda ömtålig miljö, eller markägares intressen. Du hittar mer info på Naturvårdsverkets hemsida.

Med detta sagt så avslutar jag denna tråd, och önskar dig fina upplevelser i naturen.
 
Att efterapa USA vore ett stort misstag. Överlag tycker jag inte ens lederna borde underhållas mer än vad som är absolut nödvändigt för att undvika olyckor etc.
 
Ensamhet

Vill man gå ensam längs Kungsleden är det just nu (nov-jan) ett bra läge, ni behöver inte trängas, du kan inte betala med kreditkort, det finns inga öppna stugor, ofta finns det ett nödutrymme du kan övernatta i men det blir rätt spartanskt.
 
Att begränsa Allemansrätten är inte på bordet enligt mig. Det är den som gör att du kan ta ut hunden i skogsdungen. Kicka ut ungarna ur huset och ta skidorna på vintern. Tar du bort allemansrätten är all mark utanför vägen förbjuden och du får campa i trädgården.
Däremot skulle jag kunna se anställda som ser till att allemansrätten efterlevs och bötfäller nerskräpare och de som fäller träd olovligt.
En nationell led skulle istället kunna ta formen att länka ihop existerande leder och bygga nya där det inte finns.
 
Bara för att vara tydlig så har vi redan begränsningar i allemansrätten i olika områden av olika skäl. Nationalparker och naturreservat har särskilda regler som i varierande grad begränsar allemansrätten. I fågelskyddsområden råder ofta tillträdesförbud under vissa delar av året. Andra områden har restriktioner av militära skäl som Udtja naturreservat där det råder tillträdesförbud hela året.
Ett område som Laponia skulle sannolikt inte tåla en Kebnekaisefiering vad gäller besökarantal då det skulle påverka själva grundfundamentet för världsarvsbildandet. Då tror jag inte restriktioner när det gäller besökare, åtminstone vissa tider som ex under renkalvningstid under våren och försommaren, ligger långt borta.
Ville dock bara påpeka att vi har ganska många områden med olika grad av begränsningar av allemansrätten redan idag.